Informacje

Pekao wykupił polskiego Pioneera

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 grudnia 2017, 16:22

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Pekao oraz UniCredit S.p.A. (następca prawny Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14.746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51 proc. udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao.

W konsekwencji bank stał się akcjonariuszem posiadającym 100 proc. akcji PPIM oraz pośrednio udział wynoszący 100 proc. w kapitale zakładowym i 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie - czytamy w komunikacie. 

Bank podał, że na dzień nabycia ww. akcji, będącym jednocześnie dniem przejęcia kontroli nad spółką, bank dokonał przeszacowania dotychczas posiadanych 49 proc. akcji w PPIM.

Pozytywny wpływ przeszacowania na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Banku Pekao S.A. za rok 2017 wynosi około 400 mln zł. Rozliczenie nabycia akcji PPIM jest neutralne dla jednostkowego rachunku zysków i strat banku - czytamy dalej. 

Nabycie PPIM spowoduje obniżenie CET1, już po zaliczeniu zysku, o którym mowa powyżej do funduszy własnych, na poziomie skonsolidowanym o ok. -0,4 pkt proc., podano także. 

Na początku czerwca br. Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 51 proc. akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.(PPIM) za łączną cenę 140 mln euro. Jak wówczas podano, bank zakłada, że wynik transakcji będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowany zysk netto o ok. 400 mln zł w efekcie przeszacowania obecnych 49 proc. akcji PPIM znajdujących się w posiadaniu Banku Pekao.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze