Informacje

Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron / autor: fot. materiały prasowe
Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron / autor: fot. materiały prasowe

Nowoczesna energetyka – filar gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 28 grudnia 2017, 15:05

    Aktualizacja: 28 grudnia 2017, 15:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Jeśli Polska ma być państwem suwerennym, bezpiecznym i podmiotowym, to bezpieczeństwo energetyczne stanowi warunek sine qua non – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron

Energetyka to jeden ze strategicznych filarów gospodarki, a śp. prezydent Lech Kaczyński, który położył podwaliny pod nowoczesną doktrynę energetyczną kraju, powiedział, że „bezpieczeństwo Polski to […] możliwość rozwoju gospodarczego, do tego zaś niezbędny jest stały, swobodny i pewny dostęp do surowców energetycznych”.

Jeśli Polska ma być państwem suwerennym, bezpiecznym i podmiotowym, to bezpieczeństwo energetyczne stanowi warunek sine qua non. Negocjacje na forum unijnym pozwoliły odsunąć w czasie pewne niekorzystne dla Polski procesy. Ale ten czas się kończy i potrzebne są mechanizmy, które pozwolą realizować unijne wytyczne bez uszczerbku dla naszych narodowych interesów. Do tego jest potrzebna współpraca ludzi, którzy rozumieją to wyzwanie.

W Tauronie myślimy o rozwoju Grupy długoterminowo, ale myślimy także o bezpieczeństwie energetycznym, dbając jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, umożliwiające utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, a tym samym o zachowanie stabilności finansowej.

Z sukcesem realizujemy założenia strategii rządu w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i w żadnym razie nie stoi to w sprzeczności z interesem akcjonariuszy. Zapowiadamy, że w 2020 r. dywidenda zostanie najprawdopodobniej wypłacona i jeśli będziemy konsekwentnie realizowali strategię, tak się stanie. To kwestia symbiozy. W liczących się krajach europejskich rozdrobnieni akcjonariusze zabiegają o udział w spółkach z dominującym kapitałem państwa, bo to akcjonariusz przewidywalny i bezpieczny.

Gdy pełniłem funkcję wiceministra skarbu, zaproponowałem zapis w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym: prawa z akcji skarbu państwa wykonuje się w celu wzrostu wartości akcji z uwzględnieniem realizacji polityki gospodarczej państwa. Dziś wdrażam ten przepis w praktyce. Wierzę, że z sukcesem.

Grupa Tauron jako największy dystrybutor energii elektrycznej oraz drugi największy sprzedawca i producent energii w Polsce stanowi niezwykle ważne ogniwo w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tauron przestał działać teoretycznie. Systematycznie poprawiają się wyniki finansowe Grupy we wszystkich jej segmentach biznesowych – produkujemy i sprzedajemy coraz więcej węgla kamiennego, energii elektrycznej oraz ciepła.

Grupa posiada zdywersyfikowany pakiet instrumentów zapewniających finansowanie jej działalności, w tym programu inwestycyjnego. Ostatnio zostały wyemitowane dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości 500 mln euro. Oferta euroobligacji Tauronu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów europejskich i krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja emisji. To kolejny dowód potwierdzający atrakcyjność Grupy Turon dla inwestorów. Tauron jest bowiem pierwszą polską spółką, której euroobligacje są notowane na parkiecie London Stock Exchange.

Takie kompleksowe nastawienie biznesowe powinno się przełożyć na pozytywne postrzeganie Tauronu zarówno przez agencje ratingowe, jak i inne instytucje finansowe.

Inwestycje w polski węgiel

Tworzenie nowoczesnej energetyki jest możliwe z wykorzystaniem węgla kamiennego – surowca, którego mamy pod dostatkiem. Na budowaniu nowoczesnych bloków opalanym polskim węglem skorzystają nie tylko klienci i akcjonariusze, lecz również cała gospodarka.

Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy Tauron oraz o bezpieczeństwie energetycznym, systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze, dbając jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, umożliwiającej utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, a tym samym o zachowanie stabilności finansowej.

Największą inwestycją realizowaną w ramach ambitnego programu inwestycyjnego Grupy jest obecnie budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, którego uruchomienie jest przewidziane na listopad 2019 r. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą będzie charakteryzować najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9 proc. netto. Po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin. To nasza największa inwestycja, która przede wszystkim przyczyni się do większej efektywności działań Grupy. Wpisuje się także w politykę rządu, który na unijnym forum przekonuje, że jest możliwa nowoczesna energetyka z wykorzystaniem węgla kamiennego.

Na nowoczesnym bloku opalanym polskim węglem skorzystają nie tylko nasi klienci i akcjonariusze, lecz również cała gospodarka.

Transformacja Grupy

Tauron działa na wymagającym i coraz mniej stabilnym rynku, na którym sukces mogą odnieść jedynie firmy wyznaczające kierunki rozwoju branży.

Grupa zmienia się w wiodące, innowacyjne i nowoczesne przedsiębiorstwo, którego podwalinę stanowi strategia na lata 2016–2025. Oparty na czterech istotnych wyzwaniach: regulacje, rynek, klient oraz technologie, dokument jest odpowiedzią firmy na wyzwania stawiane przez zmieniające się otoczenie biznesowe i rosnące oczekiwania klientów. Koncentrujemy się na kliencie i jego potrzebach. Oznacza to dalsze uatrakcyjnianie naszej oferty produktowej oraz doskonalenie procesu obsługi klienta.

Intensywnie pracujemy nad poprawą wykorzystania naszych zasobów – infrastruktury dystrybucyjnej, wytwórczej i górniczej – po to, aby nasze aktywa były maksymalnie efektywne. W odpowiedzi na stojące przed sektorem energetycznym wyzwania o charakterze rynkowym, finansowym i regulacyjnym wprowadziliśmy także nowy model biznesowy Grupy Tauron. Wraz za zmianą kultury organizacyjnej w Grupie budujemy atmosferę innowacyjności, na którą składają się projekty badawczo-rozwojowe, rozwój nowych biznesów w spółce Tauron Magenta, współpraca ze start-upami oraz planowane powołanie funduszu typu CVC (Corporate Venture Capital).

Nie możemy również zapominać o utrzymaniu zdrowego bilansu i wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Będziemy pracowali nad pozyskaniem źródeł finansowania programu inwestycyjnego Grupy, wykorzystując atrakcyjne instrumenty dostępne na rynkach finansowych.

W perspektywie kolejnych lat naszym celem będzie nieustanna poprawa efektywności funkcjonowania Grupy, jakości świadczonych usług, pozycji rynkowej oraz zdolności do realizowania inwestycji.

Energetyka jutra i nowe produkty

Spółki sektora energetycznego muszą być przygotowane na uwarunkowania tzw. energetyki jutra, co oznacza transformację energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania, wzrostu roli połączeń transgranicznych, magazynów energii oraz nowych usług energetycznych (takich jak „wirtualne elektrownie”, zarządzanie popytem, generacja rozproszona). Nowe nastawienie zmienia także rolę dystrybucji, która musi się zmierzyć z wyzwaniami takimi jak technologie smart czy generacja rozproszona (w tym prosumencka).

Mam świadomość tego, że program inwestycyjny po 2020 r. poza obszarami energetyki regulowanej będzie obejmował „nową energetykę”: elektromobilność, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home i Smart City oraz usługi okołoenergetyczne. Wybiegając w przyszłość, coraz silniej angażujemy się zatem w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, w tym projekty oparte na dedykowanych funduszach typu CVC, a realizacja wszystkich zaplanowanych działań umożliwi nam wypłatę dywidendy po roku 2020 oraz pozwoli osiągnąć w 2025 r. EBITDA powyżej 5 mld zł.

Zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nami w kolejnych latach, konsekwentnie prowadzimy liczne projekty innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Dążymy do tego, aby nieustannie, z pasją i zaangażowaniem dostarczać nowoczesne rozwiązania oraz móc realizować wizję Grupy – być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.

Szczególnie zwracam uwagę na to, by nie tworzyć wynalazków, które nikomu nie będą potrzebne. Nie chcemy robić innowacji dla innowacji. To klient jest w centrum naszego zainteresowania. Wiele firm pod płaszczykiem inwestycji w innowacje może marnować ogromne pieniądze. Stojąc na czele zarządu, nie pozwolę na taką niegospodarność. Skupiamy się zatem na dopasowaniu naszych produktów i usług do realnych potrzeb klientów. Ich zaufanie jest dla nas najcenniejszym kapitałem, dlatego nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem usług i technologii dających im niezawodny komfort i bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Zgodnie z tą nową strategią sprzedaż i rozwój nowych produktów oraz usług ma stanowić silną bazę wzrostu Grupy Tauron. Z tego względu kluczowym wyzwaniem obszaru sprzedaży jest wzbogacanie oferty. Tauron inspiruje się najnowszymi trendami zauważalnymi na rynku konsumentów, ale wprowadzone rozwiązania muszą być dostosowane do realiów rynku energetycznego. Chcemy wprowadzać do regularnej sprzedaży tylko produkty, których klienci naprawdę potrzebują i które są najwyższej jakości. Wyróżnik ten dotyczy zarówno poziomu obsługi, jak i oferowanych usług assistance. To usługi publiczne i po to skarb państwa zaangażował się w spółkę Tauron, by były realizowane najlepiej jak się da.

Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze