Informacje

Artur Michałowski p.o. prezes TAURON Polska Energia SA / autor: materiały prasowe / Jeremi Astaszow
Artur Michałowski p.o. prezes TAURON Polska Energia SA / autor: materiały prasowe / Jeremi Astaszow

TYLKO U NAS

Sprawiedliwy zielony zwrot polskiej energetyki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 19 listopada 2021, 14:00

  • 4
  • Powiększ tekst

Energetyka stoi w obliczu zmian większych niż kiedykolwiek. Transformacja jest wyzwaniem nie tylko dla Europy, lecz również całego świata. Polska, w której 70 proc. energii wciąż wytwarza się z węgla, musi podążać dłuższą ścieżką, jednocześnie dynamiczniej i bardziej elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe – pisze w roczniku „Polski Kompas 2021” Artur Michałowski p.o. prezes TAURON Polska Energia SA

Kolejne wprowadzane regulacje prawne – unijny Zielony Ład czy najnowszy pakiet klimatyczny Fit for 55 – jasno określają kierunek, w którym muszą zmierzać koncerny energetyczne. Zielona transformacja nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością. Jedynie od sposobu jej przeprowadzenia zależy to, czy unijne kraje rozwijające się wyjdą z procesu obronną ręką, generując równocześnie impuls dla rodzimych gospodarek. To, co stanowi wyzwanie, jest w tej grze równocześnie szansą.

Z jednej strony konwencjonalne aktywa wytwórcze wchodzące w skład portfeli przedsiębiorstw skutecznie blokują możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania niskoemisyjnych inwestycji, z drugiej zaś – stanowią fundament dla miksu wytwórczego opartego na niestabilnych odnawialnych źródłach energii. W tym kontekście wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych jest jedynym gwarantującym sukces rozwiązaniem. Podobne kroki skutecznie podjęte zostały też w innych europejskich krajach. Transformacja nie może się jednak odbyć kosztem lokalnych społeczności, które od dekad związane są z górnictwem czy energetyką konwencjonalną. Umowa społeczna musi więc zostać uzbrojona w tarczę osłonową, która skutecznie ochroni mieszkańców regionów industrialnych.

Tak rozumiany, ewolucyjny proces jest jedynym gwarantem powodzenia zielonego zwrotu polskiej energetyki i szansą dla całej rodzimej gospodarki. Potrzeby inwestycyjne są ogromne. Do 2050 r. sektor wytwarzania energii wymagać będzie nakładów rzędu 179–206 mld euro. Ponadto pod uwagę należy wziąć koszty związane z modernizacją i rozbudową inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Odpowiednio zaplanowane, oparte na pracy polskich firm działania będą stanowić więc impuls rozwojowy dla nowych gałęzi przemysłu.

Zaproponowany przez instytucje unijne pakiet Fit for 55 zakłada, że znaczna część działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych ma zostać podjęta w najbliższej dekadzie. To ogromne wyzwanie dla całego sektora i poszczególnych spółek. Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, rewizja dyrektywy OZE czy rewizja dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej będą miały istotny wpływ na strategie koncernów energetycznych w nadchodzącym czasie. TAURON i cały polski system energetyczny wymagają jednak konkretnych decyzji tu i teraz. Choć wdrażany przez nas zielony zwrot wpisuje się w ambitne cele krajowe oraz unijne, potrzebuje zdecydowanego przyśpieszenia. Zgodnie ze zaktualizowanymi kierunkami strategicznymi Grupa TAURON planowała znaczące inwestycje w obszarze OZE do 2025 r., w tym m.in. dodatkowe 900 MW w energetyce wiatrowej na lądzie i 300 MW w źródłach fotowoltaicznych w stosunku do 2018 r. Dziś wiemy już, że plany te, choć ambitne, nie są wystarczające. Dlatego do końca roku przedstawimy strategię TAURONA, która będzie stanowić mapę drogową dla transformacji Grupy.

Pod uwagę bierzemy też włączenie się w budowę floty turbin wiatrowych na morzu. Bałtyk ze względu na wysoką wietrzność i niewielką głębokość stanowi jedną z najlepszych lokalizacji dla tego typu inwestycji. Szeroka współpraca polskich firm energetycznych na Morzu Bałtyckim powinna dać efekt synergii, a ponadto pozwolić na to, by polska gospodarka zyskała jak najwięcej na tym wielkim przedsięwzięciu inwestycyjnym. Unowocześnienia wymaga również sektor ciepłownictwa, tu musimy myśleć o przejściu na paliwo gazowe, a docelowo na wodór. Ważne miejsce, szczególnie w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, zajmie gaz, a co za tym idzie – budowa nowoczesnych gazowych jednostek wytwórczych, które w przyszłości uzyskałyby możliwość zasilania wodorowego.

Tempo zmian i wysokość nakładów wymagają jednak znacznego wsparcia finansowego na poziomie UE. Czekamy na akceptację i wdrożenie m.in. Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Modernizacyjnego, Funduszu Transformacji Energetyki czy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Z perspektywy sektora elektroenergetyki kluczowe znaczenie ma zapewnienie możliwości wsparcia finansowego dla planowanych źródeł wytwórczych oraz na modernizację i rozbudowę sieci. Fundusze powinny również być dostępne dla dużych przedsiębiorstw – ich rola w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego pozostaje niezwykle istotna. Jedynie rozłożona w czasie, uwzględniająca indywidualne potrzeby poszczególnych państw, a także oparta na przejrzystych aktach regulacyjnych transformacja stanowić będzie jedyną pewną ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy w 2050 r.

Artur Michałowski p.o. prezes TAURON Polska Energia SA

Tekst prezesa Artura Michałowskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze