Informacje

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia / autor: fot. materiały prasowe Tauron
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia / autor: fot. materiały prasowe Tauron

Nowa energetyka i innowacje

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 28 grudnia 2018, 16:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski przy równoczesnym rozwoju Grupy TAURON w oparciu o długotrwałe relacje z klientami i efektywny ekosystem innowacji to najważniejsze zadanie, jakie stawiamy sobie w najbliższych latach - pisze w „Polskim Kompasie 2018” Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia

J uż od jesieni 2019 r. istotnym ogniwem polskiej energetyki będzie nowy blok o mocy 910 MW w Jaworznie. To nasza flagowa inwestycja wprowadzająca TAURON w nową erę wytwarzania energii, z której prąd popłynie do 2,5 mln gospodarstw domowych.

Realizacja inwestycji o budżecie 6 mld zł, w niesprzyjających warunkach rynkowych to ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne i logistyczne. Energetyka funkcjonuje w rygorystycznym i wymagającym otoczeniu regulacyjnym, które narzuca na sektor wiele obostrzeń. Z jednej strony są to ograniczenia środowiskowe zawężające wybór możliwych technologii, a z drugiej – inwestycje są realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), które nie stanowią elastycznego środowiska dla realizacji wieloletnich inwestycji.

Blok, pracując z najwyższą w swojej klasie sprawnością w Europie, zredukuje o 91 proc. emisje pyłów, a tlenków azotu i siarki odpowiednio o 82 proc. i 95 proc. Ponadto nie będzie wymagał składowania odpadów po spalaniu: popiołów, gipsu czy żużlu, gdyż zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.

Zamknięty układ chłodzenia zapewnia minimalizację zużycia wody i nie powoduje jej podgrzewania, co zmniejsza jego wrażliwość na fale upałów. W kontekście opłat za pobór wody przyniesie to również korzyści finansowe. To istotne, ponieważ musimy walczyć o minimalizowanie kosztów, rosnących pod wpływem drożejących uprawnień do emisji CO2.

Innowacyjny i elastyczny projekt

Na etapie przygotowania inwestycji trzeba znaleźć i zagwarantować źródła finansowania, natomiast w trakcie realizacji wieloletnich kontraktów zapewnić płynność przy drożejącym wykonawstwie i konieczności ciągłego dostosowywania rozwiązań do wymogów środowiskowych. Pozyskanie źródeł finansowania dla takiej inwestycji jak, szczególnie w sytuacji gdy część europejskich banków restrykcyjnie odnosi się do finansowania energetyki opartej na paliwach stałych, wymagało więc innowacyjnego i elastycznego podejścia.

W marcu 2018 r. podpisaliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju umowę, na podstawie której fundusze PFR zainwestują w budowę bloku do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej realizującej budowę bloku. Umowa z PFR ma charakter pionierski, a z wypracowanej formuły mogą skorzystać inne firmy polskiego sektora energetycznego.

Mając na uwadze te wszystkie problemy, tym bardziej cieszy to, że prace są realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem inwestycji, a kolejne próby technologiczne dowodzą wysokiego poziomu jakości wykonania.

Nie zapominamy jednak o odnawialnych źródłach energii. Grupa TAURON dąży obecnie do tego, aby rozwijać się w tym kierunku. Już dziś wytwarzamy energię w 34 elektrowniach wodnych i czterech farmach wiatrowych. Dodatkowo rozważamy różne scenariusze inwestycyjne – akwizycje w segmencie odnawialnych źródeł energii i ciepłownictwie oraz własny projekt morskiej farmy wiatrowej.

TAURON Dystrybucja systematycznie realizuje inwestycje związane z przyłączeniem nowych mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Rozwijamy również klastry energii, TAURON Ekoenergia jest koordynatorem trzech działających na Dolnym Śląsku klastrów: Dzierżoniowskiego, Energetycznego Klastra Oławskiego „EKO” oraz Karkonoskiego. Temu ostatniemu Ministerstwo Energii przyznało niedawno certyfikat pilotażowego klastra energii.

Infrastruktura jako platforma do nowych biznesów

Jako największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, TAURON inwestuje sukcesywnie w rozwój i unowocześnianie infrastruktury sieciowej. W sumie spółka dystrybucyjna podpisała już 28 umów dotyczących dofinansowania działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 na kwotę dotacji ponad 160 mln zł.

Zmiany zachodzące na rynku energii powodują, że infrastruktura, którą dysponujemy, będzie odgrywała oprócz podstawowej roli, jaką jest dostarczanie energii, również dodatkową – komunikacyjną. Wierzę w to, że w przyszłości infrastruktura dystrybucyjna stanie się swego rodzaju platformą do kreowania nowych usług.

Chcemy rozwijać kompetencje związane z narzędziami do zarządzania energią, technologiami pozyskania i przetwarzania danych oraz z usługami komunikacyjnymi. Już dzisiaj prowadzimy kilkanaście projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych świadczonych przez TAURON oraz wypracowania ich nowych rodzajów. Ponadto, jako jedna z pierwszych firm energetycznych w Europie, angażujemy się w budowę sieci szerokopasmowej.

Mamy świadomość, że zwiększenie udziału źródeł niesterowalnych pociąga za sobą konieczność inwestowania w magazyny energii. Co więcej, jesteśmy przekonani, że magazyny będą „change makerem” na rynku energetycznym, mogącym zrewolucjonizować modele biznesowe koncernów energetycznych, ale także postawy i zachowania klientów. Źródło OZE wraz z magazynem energii pozwoliłoby bowiem m.in. na poprawę efektywności wykorzystania energii odnawialnej oraz ograniczanie negatywnego wpływu na stabilność systemu energetycznego. Dlatego w TAURONIE podjęliśmy całe spektrum działań nakierowanych na rozwój technologii magazynowania; uczestniczymy w globalnych projektach badawczych, budujemy pilotażowy magazyn energii w pobliżu farmy wiatrowej, a także współpracujemy z polskimi start-upami, które już teraz dysponują ciekawymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

Wypracować innowacje

Jesteśmy świadomi, że żyjemy w czasach tworzenia się nowej energetyki, która oznacza wzrost znaczenia nowych technologii i nowych źródeł energii. Przede wszystkim jednak musimy być gotowi na elastyczne zarządzanie innowacjami. To właśnie takie zarządzanie innowacjami jest główną motywacją budowy ekosystemu otwartego na pomysły generowane przez młode, dynamiczne firmy, które już dziś zapraszamy do szerokiej współpracy.

W TAURONIE budujemy ekosystem innowacji, który obejmuje wewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe oraz współpracę z otoczeniem biznesowym w modelu open innovation. Ekosystem ten już w perspektywie trzech lat ma wypracować rozwiązania usprawniające naszą działalność operacyjną i przyczynić się do poszerzenia oferty o nowe produkty i linie biznesowe.

Podstawowym założeniem funkcjonowania tego ekosystemu jest poszukiwanie rozwiązań na problemy rozwojowe, które precyzyjnie zdefiniowaliśmy w Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB) – mapie drogowej do innowacji w TAURONIE. Jako najbardziej perspektywiczne wskazaliśmy cztery kierunki rozwoju. Wśród nich są inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, niskoemisyjne technologie wytwarzania oraz klient i jego potrzeby. Dla każdego z tych kierunków utworzyliśmy odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, perspektywę czasową i mechanizm monitorowania. Takie podejście do innowacji, naszym zdaniem, wspiera proces wyboru najefektywniejszych projektów oraz pozwala na optymalną alokację zasobów finansowych.

Kultura open innovation

W zakresie budowy efektywnych mechanizmów współpracy ze start-upami jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż dwa lata temu. W procesie otwierania TAURONU na młode firmy, o zupełnie innej kulturze biznesowej, pomógł nam udział w programie Pilot Maker. Efekt przeprowadzenia go z sukcesem to ponad 20 podpisanych umów: 20 start-upów, które testują swoje rozwiązania na naszej infrastrukturze, i 7 kolejnych umów poszerzających zakres pilotaży finansowanych, już z naszych funduszy.

Co ważne, w proces weryfikacji technologicznej i biznesowej rozwiązań przygotowanych przez start-upy zaangażowaliśmy wielu naszych pracowników – specjalistów z różnych obszarów biznesowych, od wytwarzania energii po obsługę klienta.

Wiosną 2018 r., przy współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, powołaliśmy fundusz CVC. Utworzenie funduszu EEC Magenta stanowi kolejny element budowy w Grupie TAURON ekosystemu innowacji. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm, m.in. poprzez programy akceleracyjne, inwestycje w przedsiębiorstwa w zalążkowej fazie rozwoju czy też zapewnienie kolejnych rund finansowania dla firm w fazie wzrostu i ekspansji. Docelowa kapitalizacja funduszy wyniesie łącznie 210 mln zł.

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze