Informacje

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich / autor: fot. Julita Szewczyk
Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich / autor: fot. Julita Szewczyk

Rynek kapitałowy dla budowy dobrobytu Polaków

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 30 grudnia 2017, 10:28

  • 1
  • Powiększ tekst

Polska powinna prowadzić własne działania poprawiające konkurencyjność lokalnego rynku kapitałowego, zmierzające do uczynienia z niego preferowanego źródła pozyskiwania kapitału dla polskich firm i preferowanego miejsca lokowania środków dla polskich inwestorów – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich

Kluczowym elementem konkurencyjności rynku kapitałowego, czyli jego zdolności do finansowania gospodarki, jest profesjonalna branża krajowych domów maklerskich, które pozyskują na rynku pierwotnym kapitał dla przedsiębiorstw i doradzają inwestorom w zakupie lub sprzedaży akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Dzięki działalności krajowych domów maklerskich oszczędności Polaków finansują rozwój przedsiębiorstw, a tym samym gospodarki. To rynki kapitałowe, a nie banki, finansują inwestycje innowacyjnych przedsiębiorstw. Ważne jest również wprowadzenie dobrych regulacji, wysokich standardów i zaufania inwestorów dla prawidłowo funkcjonującego rynku kapitałowego. W 2018 r. cały rynek kapitałowy stoi przed wymagającym wyzwaniem, jakim jest implementacja nowej, bardzo obszernej dyrektywy unijnej MiFID II.

Poprawa konkurencyjności rynku kapitałowego i branży maklerskiej

W ostatnich latach domy maklerskie, które obsługują inwestorów i doradzają emitentom, notują straty na działalności podstawowej. Nadmierne koszty regulacji, a także wysokie opłaty transakcyjne za infrastrukturę giełdową ograniczają rozwój branży. Domy maklerskie zwalniają wykwalifikowanych pracowników takich jak analitycy spółek, którzy swoimi analizami przyczyniają się do wzrostu zainteresowania polskim rynkiem kapitałowym oraz poprawy płynności na GPW. Dane dotyczące rzeczywistych kosztów transakcyjnych wskazują, że ceny na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych należą do jednych z najwyższych w Europie, co zniechęca inwestorów do handlu w Warszawie i prowadzi do obniżenia płynności, która jest podstawowym czynnikiem budującym atrakcyjność rynku giełdowego.

Ponadto problemem jest także struktura stawek niedostosowana do nowych typów zleceń wykorzystywanych przez klientów profesjonalnych i ich algorytmy. Może to doprowadzić do osłabienia konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego i w konsekwencji ograniczenia jego rozwoju, dlatego tak ważne jest wsparcie krajowej branży domów maklerskich przez dążenie do znaczącego obniżenia kosztów infrastruktury.

Rozwój bazy inwestorów instytucjonalnych

W związku z planowaną na 2018 r. reformą OFE kluczowe dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego jest budowanie stabilnej bazy inwestorów instytucjonalnych. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności OFE wypracowały wysokie standardy nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego, które obowiązują cały polski rynek kapitałowy, i budowały wiarygodność rynku, a także polskich firm wobec inwestorów zagranicznych. To m.in. zachęcało inwestorów międzynarodowych do inwestycji w Polsce. Stały dopływ środków finansowych do rynku z funduszy gromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), zakładany po wprowadzeniu reformy emerytalnej, powinien zwiększyć poziom zaufania inwestorów zagranicznych i krajowych do polskiego rynku kapitałowego. Ewentualne przekazanie wszystkich środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i zapisanie na subkontach w ZUS kwoty wynikającej z wysokości wszystkich aktywów zgromadzonych na rachunkach w OFE będzie miało jednoznacznie negatywny wpływ na rynek kapitałowy i giełdę w Polsce, jej zdolności do finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Wielką szansą mającą ułatwić rozwój rynków kapitałowych w UE jest projekt Unii Rynków Kapitałowych. Jednym z jego elementów jest poprawa warunków finansowania gospodarki Unii przez dalszy rozwój oraz integrację rynków kapitałowych. Ma to zwiększyć poziom zasilania kapitałem, także małych i średnich firm, zwiększyć wybór możliwości inwestycyjnych dla inwestorów oraz obniżyć koszty inwestycji, szczególnie na rynkach mniej rozwiniętych.

Budowa efektywnego otoczenia regulacyjnego

Założenia Unii Rynków Kapitałowych spotkały się z dużym zainteresowaniem większości uczestników rynku kapitałowego w Polsce, w tym domów maklerskich. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegają oni potencjalnych zagrożeń związanych z wdrożeniem proponowanych zmian. Uczestnicy krajowego rynku kapitałowego obawiają się w szczególności tego, że w propozycjach opracowywanych przez Komisję Europejską nie zostaną wzięte pod uwagę etapy rozwoju poszczególnych rynków oraz ich wielkość czy specyfika. Może to skutkować przyjęciem rozwiązań dobrych dla rozwiniętych rynków, trudnych i kosztownych do wdrożenia na rynkach będących na innym etapie rozwoju.

Przyjęcie takich rozwiązań może ograniczyć konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego wobec rynków większych i bardziej rozwiniętych, co w konsekwencji doprowadziłoby do jego marginalizacji. Dlatego niezależnie od projektu europejskiego Polska powinna prowadzić własne działania poprawiające konkurencyjność lokalnego rynku kapitałowego, zmierzające do uczynienia z niego preferowanego źródła pozyskiwania kapitału dla polskich firm i preferowanego miejsca lokowania środków dla polskich inwestorów.

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze