Informacje

autor: fot. Jacek Karnowski / Fratria
autor: fot. Jacek Karnowski / Fratria

GAZETA BANKOWA: Biznes zyskuje konstytucję

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 stycznia 2018, 15:01

    Aktualizacja: 7 stycznia 2018, 15:01

  • 2
  • Powiększ tekst

W 2018 r. przedsiębiorców w Polsce czeka sporo zmian w sferze podatkowej i prawnej. Mają ułatwić funkcjonowanie firm oraz zapewnić transparentność w obrocie gospodarczym, ale część przysporzy przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków. Głównym z aktów ma być wdrożona Konstytucja Biznesu jest nie tylko zmiana paragrafów w kodeksach, ale przede wszystkim zmiana zasad traktowania przedsiębiorców przez aparat państwowy – analizuje Longina Grzegórska-Szpyt w najnowszym wydaniu „Gazety Bankowej”

Jedną z najważniejszych przeszkód dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej w Polsce, jaką w badaniach wskazują przedsiębiorcy, to niestabilne otoczenie biznesowe, mające źródło w nadmiernej liczbie i skomplikowaniu norm prawnych, biurokracji oraz niskiej efektywności administracji publicznej. Tym problemom zaradzić mają przygotowane w Ministerstwie Rozwoju zmiany w prawie gospodarczym, które wejdą w życie w 2018 r.

Właściwie dla przedsiębiorców zmiany w prawie – względnie w podatkach – wchodzące z nowym rokiem nie są niczym nowym. Tym razem jednak będzie to sporo nowości za sprawą Konstytucji Biznesu, której głównym zadaniem jest nie tylko zmiana paragrafów w kodeksach, ale przede wszystkim zmiana zasad traktowania przedsiębiorców przez aparat państwowy. Chodzi o zbudowanie nowych, partnerskich relacji na linii urzędnik–przedsiębiorca, osadzonych na konkretnych zasadach ochrony dla firm, których będą musieli przestrzegać urzędnicy. Fundamentem Konstytucji Biznesu, stała się zasada „dozwolone jest to, co nie jest prawem zabronione”.

Jak przystało na „ustawę zasadniczą” – Konstytucja Biznesu wytycza nowe kierunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Zawiera kilka istotnych rozwiązań ułatwiających podjęcie decyzji o założeniu firmy, która bywa najtrudniejszym krokiem w biznesie. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. ulga na start. Ulga adresowana jest dla początkujących przedsiębiorców, którzy przez okres pierwszych sześciu miesięcy działalności nie będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Skorzystać z niej mogą wszyscy, którzy podejmą działalność gospodarczą po raz pierwszy w życiu, albo będą mieli co najmniej pięcioletnią przerwę od zamknięcia wcześniejszego biznesu.

To według Ministerstwa Rozwoju ma być remedium na lęk przed barierą wejścia na rynek, która hamuje podejmowanie działalności gospodarczej. Eksperci nie mają wątpliwości, że taka ulga będzie szczególnie korzystna dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich miejscowościach, dla których na starcie składka na ZUS nawet obniżona, bywa dużym obciążeniem. Po upływie okresu ochronnego, przedsiębiorca będzie mógł jeszcze przez dwa lata korzystać z preferencji w obowiązkowych składkach na ZUS na dotychczasowych zasadach (obecnie zamiast 1172,56 zł na ZUS i składkę zdrowotną nowi przedsiębiorcy mogą płacić jedynie 487,90 zł).

Nowością niespotykaną do tej pory w prawie gospodarczym, będzie tzw. działalność nierejestrowana. W ten sposób resort rozwoju chce zagwarantować osobom prowadzącym działalność, z której przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie to 1 tys. zł), że nie będą podlegały formalnościom rejestrowym i obowiązkom zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej działalności. To w ocenie pomysłodawców zachęci do aktywności, da szanse na rozwój biznesu na większą skalę i wyjścia z szarej strefy, w której według GUS pracuje ok. 700 tys. Polaków.

Na tym nie koniec zaplanowanych na 2018 rok zmian dla przedsiębiorców. Konstytucja Biznesu przewiduje bowiem zupełnie nową instytucję – tj. rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw i słusznych interesów przedsiębiorców, dbać o zasady uczciwej konkurencji, bezstronności i równego traktowania przedsiębiorców przez szeroko rozumianą administrację państwową. Rzecznik, który będzie powoływany na sześcioletnią kadencję, będzie mógł m.in. wnioskować o wydanie objaśnień prawnych w sprawie przepisów budzących wątpliwości w praktyce ich stosowania. Będzie mógł informować właściwe organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Rzecznik będzie miał również prawo inicjatywy ustawodawczej.

Wraz z wejściem w życie Konstytucji, mali przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zyskają prawo powoływania prokurenta, czyli pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy przed i poza sądami w czynnościach związanych z prowadzeniem biznesu. Do tej pory prokurenta mogli ustanawiać tylko przedsiębiorcy będący osobami prawnymi. Zdaniem ekspertów z firmy doradczej Grant Thornton, którzy poddali analizie propozycje zawarte w Konstytucji dla Biznesu, ta zmiana została najlepiej oceniona, bowiem w praktyce przyczyni się ona do usprawnienia działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. (…)

Pełną wersję tekstu o zmianach w prawie istotnych dla przedsiębiorców w 2018 roku oraz więcej informacji i komentarzy o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Powiązane tematy

Komentarze