Informacje

autor: fot. Wikimedia Commons
autor: fot. Wikimedia Commons

Polacy nadal ufają "Solidarności"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2018, 16:47

  • 0
  • Powiększ tekst

Pracę NSZZ „Solidarność” dobrze ocenia 33 proc. badanych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - 21 proc., a Forum Związków Zawodowych - 12 proc. - wynika z najnowszego badania CBOS.

Działalność związków zawodowych jest słabo rozpoznawalna, na co wskazuje wysoki odsetek badanych niepotrafiących się do niej ustosunkować” - zauważają autorzy badania. Dodają, że w największym stopniu dotyczy to FZZ (75 proc. badanych nie ma zdania o jego działalności) i OPZZ (60 proc.), w mniejszym - NSZZ „Solidarność” (41 proc.).

Z badania wynika, że notowania NSZZ „Solidarność” nieco się poprawiły w stosunku do poprzedniego pomiaru sprzed sześciu miesięcy. Obecnie pracę NSZZ „S” dobrze ocenia co trzeci badany (33 proc., wzrost o 4 punkty procentowe), a źle - co czwarty (26 proc., spadek o 2 punkty).

W przypadku dwóch pozostałych central opinie dobre i złe w zasadzie się równoważą. O pracy OPZZ pozytywnie wypowiada się 21 proc., a negatywnie -19 proc., a jeśli chodzi o FZZ - odpowiednio 12 proc. wobec 13 proc.

Najczęściej pozytywnie działalność wszystkich trzech central związkowych oceniają pracownicy administracyjno-biurowi, a w przypadku NSZZ „S” również robotnicy niewykwalifikowani.

Autorzy badania zwracają uwagę, że na stosunek do „Solidarności” wyraźnie wpływają poglądy polityczne i religijność badanych - relatywnie często pozytywnie oceniają ją osoby identyfikujące się z prawicą i najbardziej zaangażowane w praktyki religijne, a negatywnie respondenci o poglądach lewicowych, nieuczestniczący w praktykach religijnych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-13 września 2018 roku na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze