Informacje

Minutes RPP: Inflacja może przekroczyć 2,5 proc. r/r

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 22 listopada 2018, 14:08

    Aktualizacja · 22 listopada 2018, 14:22

  • 0
  • Tagi: finanse inflacja RPP
  • Powiększ tekst

Podczas listopadowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w 2019 r. może przekroczyć 2,5 proc. r/r, głównie z uwagi na znaczący wzrost cen energii dla gospodarstw domowych, wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Część członków Rady zaznaczała, że według obecnych prognoz, w tym wyników listopadowej projekcji NBP, inflacja w 2019 r. może przekroczyć 2,5 proc. Podkreślano, że do prognozowanego wzrostu inflacji w 2019 r. miałby się przyczynić głównie założony znaczący wzrost cen energii dla gospodarstw domowych związany z relatywnie wysokimi cenami surowców energetycznych na świecie, a także droższymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz wyższymi cenami tzw. kolorowych certyfikatów. W kierunku wyższych cen energii może również oddziaływać wprowadzenie od przyszłego roku opłaty emisyjnej na paliwa - czytamy w „minutes”.

Inflacja bazowa ma - według prognoz - rosnąć jedynie stopniowo i w 2019 r. powinna utrzymać się poniżej 2,5 proc., podano również w „minutes”.

Większość członków Rady podkreślała, że źródłami wyższej inflacji w 2019 r. będą zatem głównie potencjalne egzogeniczne szoki podażowe, które mogą podwyższyć dynamikę cen, ale jednocześnie będą negatywnie wpływały na sytuację firm i gospodarstw domowych, a przez to na dynamikę wzrostu gospodarczego - czytamy dalej.

Część członków RPP wskazała, że wzrost cen energii może być czynnikiem podwyższającym inflację także w kolejnych latach.

Niektórzy członkowie Rady oceniali ponadto, że wzrost cen energii może przełożyć się na wyższe oczekiwania inflacyjne w gospodarce. W związku z tym inni członkowie Rady wskazywali na ryzyko utrzymywania się inflacji powyżej 2,5% w horyzoncie kilku najbliższych lat. Większość członków Rady podkreślała jednak, że – zgodnie z listopadową projekcją NBP, w której przyjęto konserwatywne założenia odnośnie do skali podwyżek cen energii - inflacja ma pozostać w przedziale odchyleń od celu i, po przejściowym wyraźnym wzroście w 2019 r., w 2020 r. będzie się stopniowo obniżać - podano także.

Ich zdaniem, prawdopodobieństwo trwałego wzrostu inflacji ze względu na wzrost kosztów energii jest ograniczane przez silną konkurencję wśród przedsiębiorstw, a także oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB.

RPP postanowiła w listopadzie utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8 proc. w 2018 r. i przyspieszy do 3,2 proc. r/r w 2019 r. oraz do 2,9 proc. w 2020 r.

SzSz (ISBnews)

Komentarze