Informacje

Dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie SA / autor: fot. Andrzej Wiktor
Dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA / autor: fot. Andrzej Wiktor

GPW motorem innowacji

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 22 grudnia 2018, 13:27

    Aktualizacja: 22 grudnia 2018, 13:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Wśród priorytetów GPW w realizacji strategii są m.in. wzrost innowacyjności i wydajności czy poszerzanie oferty produktowej – pisze w „Polskim Kompasie 2018” dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości warszawska giełda będzie świętować 27. urodziny. Choć jej współczesna historia może się wydawać krótka w skali całego wieku, to już jej wkład w rozwój i postęp gospodarczy kraju jest ogromny, można nawet powiedzieć bezcenny. Biliony złotych pozyskane na rozwój tysięcy firm, które dołożyły się do PKB Polski, były możliwe właśnie dzięki funkcjonowaniu warszawskiego parkietu. Jestem przekonany, że kluczowe jest uświadomienie i zrozumienie roli, jaką giełda odgrywa w pośrednim finansowaniu wzrostu gospodarczego. Roli, która często bywa niedowartościowana. Warszawska giełda jest nie tylko ważnym elementem naszego rynku kapitałowego, lecz ma również ogromne znaczenie dla budowy naszego dobrobytu. Giełda, która stała się ważną gałęzią finansowania gospodarki, była i jest symbolem przemian polityczno-gospodarczych. Współczesny świat, także finansowy, dostarcza nam jednak nowych i często nieznanych wyzwań, które są efektem chociażby dynamicznego rozwoju technologii, a także coraz bardziej zglobalizowanego świata. Dlatego nie można stać w miejscu, gdyż każda firma, która chce się rozwijać i rosnąć, wcześniej czy później musi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Właśnie w takim momencie przełomowym jest dziś Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która chcąc prężnie rozwijać obecne biznesy i tworzyć nowe, dywersyfikować źródła przychodów i umacniać pozycję wśród 25 giełd z najbardziej rozwiniętych rynków świata, już teraz musi postawić sobie kluczowe pytania (i – co ważniejsze – znać na nie odpowiedzi): gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Gdzie chcemy być za pięć–dziesięć lat? Jak osiągnąć postawione cele? Dlatego w połowie tego roku Zarząd Giełdy przedstawił 14 z 24 inicjatyw w ramach zaktualizowanej strategii #GPW2022. Zdecydowaliśmy się skoncentrować m.in. na udoskonaleniu podstawowego biznesu, wejściu w nowe obszary biznesowe z wykorzystaniem naszych kluczowych kompetencji oraz tworzeniu i sprzedawaniu nowych technologii. Widzimy ogromny potencjał w rynku towarowym, prowadzonym przez naszą spółkę zależną – Towarową Giełdę Energii. Jesteśmy przekonani, że właśnie ten obszar powinniśmy dalej rozwijać. W planach mamy zatem m.in. rozwój rynku pierwotnego (to program edukacyjny wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw – MSP) czy też stworzenie razem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych systemu pożyczek papierów wartościowych, którego celem jest wspomaganie wzrostu płynności na rynku kasowym oraz instrumentów pochodnych. Oprócz tego chcemy postawić na rozwój segmentu instrumentów pochodnych poprzez m.in. wprowadzenie nowych kontraktów. Kluczową inicjatywą jest także GPW Private Market, czyli utworzenie platformy łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym. Z kolei nasza inicjatywa GPW Ventures będzie polegała na utworzeniu spółki, która zainwestuje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako inwestor pasywny. W ten sposób też chcemy wspierać segment start-upów, młodych, dynamicznie rozwijających się spółek. Warte większej uwagi są jeszcze dwie inicjatywy: GPW Data obejmująca wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych, co doprowadzi do obniżenia kosztów raportowaniem przez spółki, a także GPW TCA TOOL, które ma polegać na zbudowaniu zestawu innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych. Wśród priorytetów, jakie postawiliśmy sobie w realizacji strategii, są m.in. wzrost innowacyjności i wydajności czy poszerzanie oferty produktowej. Chcemy być nie tylko motorem innowacji w polskiej gospodarce, lecz w dalszym ciągu wspierać jej rozwój, w którym GPW nieprzerwanie uczestniczy już prawie trzy dekady. Jestem przekonany, że mamy silne fundamenty i kompetencje, a nasze plany są realne, choć bardzo ambitne. To wszystko razem buduje nadzieje na sukces. Tym bardziej, że założenia na poziomie planów strategicznych rządu są takie, by rynek kapitałowy był wsparciem w finansowaniu budowy infrastruktury w Polsce. Do 2030 r. potrzeby na realizację tych planów mogą sięgnąć nawet 600 mld zł. Źródłem finansowania może być m.in. rynek kapitałowy. Realizacja tych zadań przełoży się na lepszą przyszłość nie tylko przedsiębiorstw, które częściowo będą beneficjentami tych pieniędzy, lecz również całego społeczeństwa, które będzie przez dziesiątki lat korzystać z powstałej infrastruktury. Już dziś na rynku jest wiele dobrze działających firm, ale one także muszą się unowocześniać, rozwijać, by utrzymać się w branży i wygrywać zlecenia na bardzo konkurencyjnym rynku. A to wymaga pieniędzy, które mogą pochodzić od inwestorów giełdowych. Wiele firm nadal będzie pozyskiwać środki na rozwój i inwestycje poprzez IPO i SPO (pierwotna oraz wtórna oferta publiczna), by móc stanąć do walki o szykujące się gigantyczne zlecenia. Przy każdej okazji podkreślam, że obecność firm na giełdzie to nie tylko możliwość pozyskania zastrzyku finansowego, lecz także wiele innych korzyści, takich jak wzrost wiarygodności, promocja, możliwość finansowania przejęć, tworzenie więzi z firmą wśród pracowników poprzez np. zaoferowanie im części akcji. Giełda jest też świetnym narzędziem do motywowania pracowników firmy, a kurs akcji obiektywną miarą kondycji przedsiębiorstwa. GPW jest nie tylko dobrą platformą dla dużych firm, lecz również dla mniejszych, z krótszym doświadczeniem funkcjonowania na rynku. Upublicznienie na giełdzie dla wielu firm, zwłaszcza młodych, może oznaczać awans do wyższej ligi. W Polsce powstaje coraz więcej innowacyjnych spółek, start-upów. Współpraca ze  start-upami jest koniecznością dla koncernów, które muszą być innowacyjne, by utrzymać się na rynku. Start-upy z kolei potrzebują kapitału na rozwój, lecz sięganie po niego poprzez tradycyjne instytucje jest dla nich utrudnione, ze względu na niską skłonność do finansowania projektów obarczonych dużym ryzykiem. GPW dostosowuje swoją ofertę także z myślą o nich. Odpowiadamy też na potrzeby sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które już teraz pełnią bardzo ważną funkcję zarówno w gospodarce polskiej, jak i w szerszym kontekście europejskim. Na warszawskiej giełdzie mają silną reprezentację – stanowią ponad 95 proc. wszystkich notowanych spółek. Gdy patrzę w przyszłość, nawet bardzo odległą, widzę warszawską giełdę w pełnym rozkwicie. Wiem, że na przestrzeni lat, podążając za galopującymi zmianami w świecie, jej znaczenie, rola i specyfika zapewne się zmienią w sposób nieodwracalny, chociażby za sprawą dynamicznego rozwoju technologii, która będzie np. usprawniać handel instrumentami finansowymi. Ta zmiana nie będzie zła, pod warunkiem, że biznes będzie się nadal rozwijał i przynosił zyski. Jak podkreślaliśmy przy okazji publikacji aktualizacji strategii, celem #GPW2022 jest wsparcie dynamiki wzrostu poprzez liczne inicjatywy, aby wzmocnić i zapewnić wartość ekonomiczną i społeczną dla wszystkich klientów oraz akcjonariuszy spółki GPW w długim okresie. Przed nami zatem długa droga. Naszym przewodnikiem będzie strategia. Mamy duży bagaż doświadczeń, które pomogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, i zaplecze specjalistów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem optymistą. Wierzę, że to ogromna szansa dla giełdy, by była przez kolejne dziesięciolecia znaczącym źródłem finansowania inwestycji w Polsce. Wykorzystamy tę szansę i wprowadzimy giełdę na nowe tory wyznaczane w globalnym świecie finansów oraz na największe międzynarodowe giełdy. Naszą ambicją jest także być wzorem dla innych i by oni też mogli od nas się uczyć.

Dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze