Informacje

Jakub Modrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA / autor: fot. materiały prasowe
Jakub Modrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA / autor: fot. materiały prasowe

Giełda realnym wsparciem PKB Polski

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 3 stycznia 2019, 15:06

    Aktualizacja: 3 stycznia 2019, 15:06

  • 1
  • Powiększ tekst

Rynek kapitałowy w Polsce stanowi stabilne źródło kapitału dla gospodarki, a giełda ma fundamentalne znaczenie dla jej rozwoju, zapewniając m.in. finansowanie polskich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Jakub Modrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Trzy dekady dynamicznego rozwoju warszawskiej giełdy to niewątpliwie ogromny sukces, którym możemy i powinniśmy się chwalić na świecie. Zbudowanie największej dziś giełdy instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej było nie lada wyzwaniem. Dziś Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to prawie 900 spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej ok. 1,2 bln zł notowanych zarówno na Głównym Rynku, jak i NewConnect. To też rozwinięta i stabilna infrastruktura rynkowa, nad którą sprawowany jest niezależny nadzór. Na tle giełd w Europie warszawski parkiet plasuje się obecnie na siódmym miejscu pod względem kapitalizacji z wynikiem ponad 147 mld EUR (dane The Federation of European Securities Exchanges na koniec sierpnia 2018 r.).

Przez lata na warszawski parkiet trafili giganci z różnych sektorów gospodarki, w tym bardzo dużo spółek skarbu państwa. Giełda umożliwiła przeprowadzenie licznych procesów prywatyzacyjnych w sposób transparentny i oparty na rynkowej wycenie spółek. Z kolei wiele małych firm dziś może wieść prym w swoich branżach właśnie dzięki upublicznieniu na parkiecie, który sfinansował ich plany rozwojowe. To nadal się dzieje. GPW pozostaje istotnym źródłem finansowania firm, także tych na początkowym etapie rozwoju, dla których tradycyjne formy pozyskania kapitału są utrudnione (np. ze względu na ryzyko powodzenia młodych przedsięwzięć).

Na przestrzeni lat i wraz z postępującą globalizacją zmieniają się potrzeby inwestycyjne firm. Dziś w dużej mierze są to wyzwania technologiczne, które narzuca światowa rewolucja cyfrowa. Przedsiębiorstwa biorą udział w wyścigu nowoczesnych technologii i muszą na ten cel znaleźć pieniądze. Gdy innowacyjność staje się domeną współczesnych firm, giełda jest dla nich dobrym źródłem pozyskania kapitału. To też już ma miejsce, co widać zarówno po debiutach (coraz więcej firm innowacyjnych) oraz po planach inwestycyjnych finansowanych z emisji akcji i obligacji.

Z możliwości pozyskania pieniędzy na giełdzie korzystają także jednostki samorządu terytorialnego, emitując obligacje na Catalyst. Ich cele emisyjne to zazwyczaj inwestycje lub spłata zadłużenia. Obecnie na rynku papierów dłużnych notowanych jest 494 serii obligacji nieskarbowych o wartości 56 mld zł, wyemitowanych przez 141 emitentów (dane na wrzesień 2018 r.). Tylko w 2017 r. poprzez emisję obligacji na Catalyst emitenci pozyskali 12,3 mld zł (o 148 proc. więcej niż w 2016 r.), a wartość rynku od końca 2016 r. do końca 2017 r. wzrosła o 14 mld zł.

Dziś giełda to prężnie działająca Grupa Kapitałowa GPW składająca się z czterech spółek bezpośrednio zależnych: Towarowej Giełdy Energii, której udział w przychodach grupy, dzięki szybkiemu rozwojowi rynku towarowego, sięga niemal 43 proc. na koniec pierwszego półrocza 2018 r. (oraz jej spółek zależnych: Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz InfoEngine), BondSpot, GPW Benchmark, Instytutu Analiz i Ratingu oraz spółek stowarzyszonych: Grupy KDPW i Centrum Giełdowego. Wszystkie są komplementarne, dzięki czemu Grupa GPW stała się atrakcyjnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Grupa GPW wspiera krajową gospodarkę, m.in. dając lepszą i bardziej transparentną wycenę różnych instrumentów finansowych czy też towarów, jak akcje, obligacje czy energia elektryczna. Nie ma wątpliwości, że rynek kapitałowy był i jest głównym motorem rozwoju polskiej gospodarki, a opublikowana kilka miesięcy temu aktualizacja strategii #GPW2022 wpisuje się w cele gospodarcze Polski oraz idzie w parze z pracami nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Sukces polskiego rynku kapitałowego i warszawskiej giełdy jest dziś zauważany i procentuje. Przejawem tego jest awans Polski do grona 25 rynków rozwiniętych; decyzją FTSE Russell, agencji, której indeksy wiodące światowe fundusze inwestycyjne traktują jako benchmark. Do oficjalnego przekwalifikowania naszego kraju doszło 24 września. Jestem przekonany, że to niezwykle ważny krok w dalszym rozwoju naszego rynku kapitałowego i krajowej gospodarki. Na to wyróżnienie Polska czekała wiele lat i jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej doczekała się statusu rynku rozwiniętego.

To historyczne wydarzenie oraz niejako kwintesencja dotychczasowych osiągnięć polskiej gospodarki i odgrywającego w niej ważną rolę rynku kapitałowego. To jednocześnie szansa na nowe możliwości finansowe, inwestycyjne czy gospodarcze. Niewykluczone, że inwestowaniem na warszawskim parkiecie zainteresują się nowi, globalni inwestorzy. Warszawska giełda spełnia już bowiem wszystkie kryteria, które mogą zachęcić ich do tego kroku.

Wiele lat ciężkiej i systematycznej pracy zaowocowało zbudowaniem silnego i efektywnego rynku finansowego. Zależy nam, by ten status utrzymać choćby dlatego, że taki rynek jest istotny nie tylko dla podwyższania potencjału wzrostu PKB, lecz również wzrostu dochodów obywateli, oraz jest istotny dla całej gospodarki i przyszłych ewentualnych wpływów do budżetu państwa. Pamiętajmy, że rynek kapitałowy w Polsce stanowi stabilne źródło kapitału dla gospodarki, a giełda ma fundamentalne znaczenie dla jej rozwoju, zapewniając m.in. finansowanie polskich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego, większą transparentność notowanych spółek w wykazywaniu zysków i płaceniu podatków, finansowanie projektów o wyższym poziomie ryzyka i zapewnia dostęp do kapitału, kiedy banki go ograniczają. To realne wsparcie szybszego wzrostu gospodarczego kraju.

Od początku istnienia giełda napędzała polską gospodarkę, wspierała ważne dla kraju infrastrukturalne przedsięwzięcia oraz kształtowała kolejne pokolenia przedsiębiorców i inwestorów. Jako jeden z fundamentów naszej państwowości była także barometrem nastrojów i odzwierciedleniem zainteresowań biznesowych Polaków. Obecnie GPW wspólnie ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego ma szansę stać się wehikułem dla rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności polskich firm. Wszystkie elementy wraz z zakrojonymi na dużą skalę pomysłami na dynamiczny rozwój, innowacyjność, konkurencyjność powinny ułatwić Polsce dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Wierzę, że dobrze wykorzystamy ten czas, a warszawski parkiet jeszcze w większym stopniu niż dotychczas będzie wspierać gospodarkę i przedsiębiorczość. Nie powinniśmy jednak spocząć na laurach. Tym bardziej że widzimy nie tylko szanse na rozwój GPW, lecz również zagrożenia. To m.in. kwestie regulacyjne, delisting spółek – w obecnej koniunkturze i przy niskich stopach procentowych coraz więcej właścicieli firm decyduje się na wycofanie ich z obrotu giełdowego, czy efekt suwaka – coraz więcej pieniędzy z OFE trafia do ZUS, przez co nie są one inwestowane na giełdzie. GPW działa aktywnie, co przejawia się m.in. w założeniach zaktualizowanej strategii #GPW2022. Grupa kapitałowa GPW dąży do tego, aby w przyszłości m.in. zdywersyfikować źródła przychodów. Pozytywnie patrzymy na Pracownicze Plany Kapitałowe (nowy, obowiązkowy system gromadzenia oszczędności emerytalnych) i ich potencjalny korzystny wpływ na rynek kapitałowy (pieniądze przyszłych emerytów będą służyły do opłacania akcji i obligacji emitowanych przez polskie przedsiębiorstwa) oraz na emerytury Polaków (PPK to szansa, aby ich pieniądze na emeryturze były nie tylko oszczędzane, lecz także inwestowane). Jestem przekonany, że GPW zapewnia i zapewni właściwy ekosystem dla rozwoju przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności.

Jakub Modrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze