Informacje

Kobiety w pracy / autor: Fratria
Kobiety w pracy / autor: Fratria

Kobiety nie znikają z rynku pracy

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2019, 16:54

    Aktualizacja: 5 kwietnia 2019, 16:55

  • 1
  • Powiększ tekst

Panie chętniej podejmują pracę, a także zakładają firmy. Co prawda nadal aktywność i wskaźniki zatrudnienia dotyczące kobiet są niższe niż te dotyczące mężczyzn, ale pozytywne tendencje są zauważalne. Szczególnie w ostatnich czterech latach widać zmiany na lepsze.

MRPiPS podkreśla , że w sposób widoczny spadła również stopa bezrobocia wśród kobiet: z 7,7 proc. w 2015 r. do 3,8 proc. w okresie III kwartałów 2018 r.

Resort zwraca uwagę, że ponieważ mamy do czynienie z dobrą koniunkturą gospodarczą, to wyższa dynamika spadku bezrobocia występuje w przypadku mężczyzn, ale nie jest to zjawisko zaskakujące. Gdy koniunktura się pogarsza również oni bardziej odczuwają tego skutki.

Agnieszka Zielińska, Kierownik Polskiego Forum HR zwraca uwagę na fakt, że wyższa aktywność zawodowa kobiet dotyczy także pracy tymczasowej.

46 proc. pracowników zatrudnionych w formie pracy tymczasowej w ubiegłym roku stanowiły kobiety. Ten wysoki, w porównaniu do innych krajów europejskich, współczynnik jest jedną z  charakterystyk rynku pracy tymczasowej w Polsce – podaje ekspertka.

Wśród pracodawców jest też coraz więcej kobiet.

Ciekawy jest fakt, że z roku na rok rośnie liczba kobiet pracodawców. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2015 roku było ich 187 tysięcy, podczas gdy w 2018 r. już prawie 202 tysiące (III kw.) – wskazuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Innym ważnym zjawiskiem rynku pracy jest łączenie emerytury z dalszą aktywnością zawodową. Z danych resortu wynika, że coraz więcej osób z tej możliwości korzysta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które osiągnęły minimalny wiek emerytalny, (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą pobierać świadczenia i przy tym w dalszym ciągu pracować, bez żadnych ograniczeń wymiaru etatu czy wysokości dochodów.

Według danych ZUS w 2018 r. liczba pracujących emerytów wzrosła o 40,6 tys. osób, tj. o 9 proc., w porównaniu do 2017 r.

GR

Powiązane tematy

Komentarze