Informacje

Orlen publikuje ważny dokument

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 czerwca 2019, 17:10

  • 0
  • Powiększ tekst

O najważniejszych aspektach działalności Grupy Orlen w 2018 r. można przeczytać w wersji online Raportu Zintegrowanego, który koncern opublikował pod adresem internetowym: raportzintegrowany2018.orlen.pl. Jest to kompendium wiedzy o bieżących i planowanych działaniach Grupy Orlen - podała spółka.

PKN Orlen, informując w piątek o publikacji online Raportu Zintegrowanego, który dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej, wyjaśnił, iż prezentuje on proces budowy wartości, obrazuje sposób zarządzania ryzykiem, pokazuje jak analizowane są trendy makro i najnowsze regulacje, a także pozwala dostrzec szerokie spektrum działań z zakresu działalności pozafinansowej koncernu.

Nieustannie koncentrujemy się na tym, aby w najbliższych latach maksymalnie wykorzystać olbrzymi potencjał Grupy Orlen. Patrzymy na przyszłość wielowymiarowo. Zależy nam przy tym, aby wszyscy Interesariusze mieli zarówno świadomość celów, które przed sobą stawiamy, jak również byli beneficjentami płynących z nich korzyści. Formuła Raportu Zintegrowanego to najlepszy sposób na to, aby każdy, kto jest zainteresowany działaniami Grupy Orlen mógł się zapoznać z ich rezultatami” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zaznaczył koncern, układ publikacji Raportu Zintegrowanego i zawarte tam treści „opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council”. „Publikacja, poza informacjami na temat bieżącej działalności oraz otoczenia Grupy Orlen, prezentuje również opis ładu korporacyjnego, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Niezwykle istotne elementy to przedstawienie modelu biznesowego firmy, a także prezentacja jej kluczowych kapitałów - finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego” - podkreślił PKN Orlen.

Koncern zwrócił uwagę, że „raport uwzględnia kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności, które zostały zaimplementowane do polskiego prawa Ustawą o rachunkowości z grudnia 2016 r”. „W związku z tym w dokumencie zawarto kluczowe niefinansowe obszary działalności - społeczny, pracowniczy, środowiskowy, bezpieczeństwo pracowników i kontraktorów, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji. Działalność pozafinansowa jest raportowana według międzynarodowego standardu GRI Standards i została poddana niezależnej weryfikacji” - dodał PKN Orlen.

Spółka poinformowała, że jako partner Programu Dostępność Plus wprowadziła w Raporcie dodatkowe udogodnienie. „Syntezator mowy pomoże osobom niedowidzącym w odczytaniu tekstu znajdującego się na stronie. Ponadto dzięki specjalnym funkcjonalnościom tekst raportu może zostać powiększony oraz wyświetlony w wersji kontrastowej” - wyjaśnił koncern.

Według niego, „wartość dodaną stanowią również interaktywne narzędzia, dzięki którym raport staje się jeszcze bardziej przystępny” - znalazły się w nim m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych czy interaktywny przewodnik po dokumencie; są też np.: mapa z rynkami zbytu Grupy Orlen, schemat budowy wartości, model biznesowy i mapa interesariuszy.

Koncern zaznaczył, iż „istotną częścią tegorocznego, obok podsumowania minionego roku, jest sekcja Outlook 2019+ autorstwa Głównego Ekonomisty PKN Orlen, zatytułowana +Minerały i odpady - zmiana reguł gry”.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze