Informacje

Zostanie zwiększone wsparcie osób niepełnosprawnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 października 2019, 16:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd przyjął we wtorek zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), które umożliwią dalszą realizację działań zgodnych z rządowym programem „Dostępność Plus” wspierającym m.in. osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze - poinformowało MIiR.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedłożył minister finansów, inwestycji i rozwoju.

Dostępność Plus to wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Kolejne działania na rzecz dostępności uzyskają wkrótce wsparcie” -poinformował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie MIiR.

Według MIiR, kolejne inicjatywy, np. dotyczące zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby, dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - poza już realizowanymi w ramach programu operacyjnego - będą wspierały realizację programu „Przyjazna Polska”.

Pozostałe zmiany w programie operacyjnym są m.in. wynikiem przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim. Jak podało MIiR, wykorzystanie tej kwoty jest uzależnione od wydania - jeszcze w tym roku - decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową. Ponadto wynikają one z podziału rezerwy wykonania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a także dokonania przeglądu śródokresowego programu operacyjnego oraz uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiązane tematy

Komentarze