Informacje

GUS: 86 proc. gospodarstw ma dostęp do internetu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 października 2019, 10:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Dostęp do internetu posiadało w br. 86,7% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,5 pkt proc. niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r..

Jk podał ISBnews w 2019 r. dostęp do Internetu posiadało 86,7% gospodarstw domowych i było to o 2,5 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 4 pkt proc. Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji - najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych” - czytamy w komunikacie.

W 2019 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu do internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności. Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do internetu to przyczyny, które z roku na rok wymieniane są coraz rzadziej, podano również.

W 2019 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 83,1% gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się, jednak w coraz wolniejszym w tempie; w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł on o 0,4 pkt proc., wskazał także GUS.

Powiązane tematy

Komentarze