Informacje

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP / autor: Andrzej Wiktor
Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP / autor: Andrzej Wiktor

Prezydent wspiera polski biznes

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 29 października 2019, 13:47

    Aktualizacja: 29 października 2019, 14:28

  • 3
  • Powiększ tekst

Wspieranie polskiego biznesu jest jednym z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy, o czym świadczy niezwykle aktywna działalność Głowy Państwa na tym polu – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Aby nasza gospodarka rozwijała się dalej tak dynamicznie jak w ciągu ostatnich kilku lat i mogła konkurować w świecie, konieczne jest wspieranie polskiej myśli technicznej i technologicznej, dzięki której możliwa jest ekspansja na najbardziej wymagające rynki” – deklaruje w tekście „Gospodarka, innowacje, praca, przedsiębiorczość” Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jego zdaniem „niezbędny jest stały dialog między administracją publiczną a przedstawicielami biznesu, ponieważ tylko dzięki wspólnej debacie jesteśmy w stanie zweryfikować, w jakim stopniu polskie prawodawstwo sprzyja przedsiębiorcom lub na jakie bariery napotykają oni w swojej działalności”.

Jako przykład takich działań mogą służyć aktywności podejmowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda z jednej strony promuje młode, innowacyjne polskie firmy, z drugiej zaś wspiera tych, którzy już od wielu lat istnieją na rynku. Służą temu liczne inicjatywy podejmowane przez Głowę Państwa, tj. m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, projekty „Startupy w Pałacu” i „Technologie Przyszłości”. Nagradzane przez Pana Prezydenta firmy były wielokrotnie przez niego odwiedzane, zarówno w kraju jak i zagranicą. Mógł zapoznać się wtedy bezpośrednio z praktycznym aspektem ich działalności.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Istotną rolę Pan Prezydent powierzył powołanej w maju 2019 r. Radzie ds. Przedsiębiorczości - podkreśla Adam Kwiatkowski. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu inaugurującym działalność Rady, niezwykle ważnym wyzwaniem jest promowanie rodzimej myśli technicznej i znaczący udział Polski w czwartej rewolucji przemysłowej. Rada, jako forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP, ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy administracją publiczną i środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania – a praktykami biznesu – prezesami polskich przedsiębiorstw, które odniosły sukces. Znaleźli się wśród nich m.in. laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, wyróżnienia przyznawanego podmiotom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki i które promują Polskę w świecie. (…)

W ramach powołanej przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju (NRR) od jesieni 2015 r. działa sekcja Gospodarka, praca, przedsiębiorczość. Jej członkowie – teoretycy i praktycy życia gospodarczego – analizują obecne trendy gospodarcze, przedstawiają opinie o kluczowych propozycjach programowych i legislacyjnych przedkładanych przez rząd czy wreszcie składają własne propozycje zmian i usprawnień otoczenia biznesu. NRR – poprzez istotną opinię, uznaną przez właściwe ministerstwo, wpłynęła znacząco na proces tworzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Eksperci z NRR, a także ekonomiczni Doradcy Prezydenta aktywnie uczestniczą w dialogu z przedsiębiorcami choćby podczas licznych kongresów ekonomicznych.

Wspieraniu rodzimej innowacyjności w obliczu wyzwań, które stawia przed nami światowa gospodarka, służą prezydenckie projekty: „Technologie Przyszłości” oraz „Startupy w Pałacu” - uzupełnia minister Adam Kwiatkowski. (…)

Prezydent każdorazowo analizuje konsekwencje proponowanych przez siebie rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców. W celu usankcjonowania tego działania jako obligatoryjnego procesu dla wszystkich nowotworzonych projektów ustaw czy rozporządzeń w Polsce Prezydent Duda złożył projekt nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, który został uchwalony praktycznie jednogłośnie w styczniu 2017 r. W roku 2019 z kolei Sejm uchwalił prezydencką ustawę zmieniającą Kodeks spółek handlowych, która podobnie jak wspomniana wyżej będzie korzystna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadziła ona przepisy zezwalające i organizujące udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co do tej pory nie było możliwe – znacząco upraszcza to funkcjonowanie spółek. (….).

Kiedy mówimy o działalności Pana Prezydenta w zakresie wspierania polskiej gospodarki, nie można zapomnieć o inicjatywach Głowy Państwa w obszarze polityki zagranicznej, o tzw. dyplomacji gospodarczej. Służą temu wizyty zagraniczne, a w bieżącym roku niewątpliwie najważniejsza z nich była wizyta Pana Prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na przestrzeni całej kadencji zdecydowanej liczbie wizyt zagranicznych towarzyszyły fora gospodarcze. Odbywały się one również w Polsce, kiedy to my gościliśmy głowy państw. Fora gospodarcze to platforma do wymiany doświadczeń, ale także impuls do nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami państw uczestniczących w forach. Prezydent uczestniczył m.in. w otwarciu czterech zagranicznych biur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na trzech kontynentach. Globalnym miejscem, gdzie spotykają się najwięksi decydenci jest Forum Ekonomiczne w Davos, w którym Prezydent Andrzej Duda uczestniczył dwukrotnie . - wskazuje minister Kancelarii Prezydenta RP.

Pełny tekst ministra Adama Kwiatkowskiego z KPRP zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze