Informacje

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury / autor: materiały prasowe
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Budownictwo infrastrukturalne to koło zamachowe gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 23 października 2023, 10:30

  • Powiększ tekst

Rozwój polskiej infrastruktury mimo światowych zawirowań nie zwolnił. Traktujemy budownictwo infrastrukturalne jako koło zamachowe polskiej gospodarki. Dlatego robiliśmy i nadal robimy wszystko, aby nie zwalniać tempa inwestycji – pisze Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury w roczniku „Polski Kompas 2023”.

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań. W ostatnich latach przyszło nam się mierzyć z pandemią COVID-19 i trudną sytuacją związaną z rosyjską agresją na Ukrainę. To wyraźnie wpłynęło na polską gospodarkę.

Dla rządu priorytetem w obecnej sytuacji jest utrzymanie płynności i stabilności rynku przez kontynuację planów inwestycyjnych. Dostrzegamy problemy branży budowlanej wywołane wojną w Ukrainie, wsłuchujemy się w jej postulaty. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że rozwój polskiej infrastruktury mimo światowych zawirowań nie zwolnił. Traktujemy budownictwo infrastrukturalne jako koło zamachowe polskiej gospodarki. Dlatego robiliśmy i nadal robimy wszystko, aby nie zwalniać tempa inwestycji.

Filarami takiego nastawienia są kontrakty na inwestycje drogowe i kolejowe. Kontynuujemy realizację programów, które z sukcesem rozwijają i wspierają polską infrastrukturę. W Ministerstwie Infrastruktury realizujemy ich wiele: to m.in. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych, Program Budowy 100 Obwodnic i Krajowy Program Kolejowy. Wspieramy także samorządy w ich inwestycjach – za pośrednictwem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Bezpieczne i komfortowe drogi

Inwestycje publiczne zawsze były i pozostają czynnikiem, który napędza gospodarkę, dlatego nasze ambitne plany na najbliższe lata zakładają ukończenie wszystkich zaplanowanych dróg szybkiego ruchu. Pozwoli to na połączenie wszystkich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) do 2030 r. oznacza rekordowe środki przeznaczane na dokończenie inwestycji rozpoczętych i planowanych do realizacji na podstawie wcześniejszego programu drogowego: bardzo ważnego szlaku Via Carpatia czy Północnej Obwodnicy Krakowa oraz wielu nowych inwestycji, takich jak m.in. dokończenie S10, S11, S12, S16 czy S74, rozbudowa A1 między Toruniem a Włocławkiem czy A2 między Łodzią a Warszawą, ale też np. budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Dotychczas w ramach PBDK oddano do ruchu ponad 2000 km dróg krajowych, w realizacji jest ponad 1220 km dróg, w przetargu jest kolejnych 260 km dróg krajowych, a na przetarg oczekują zadania o wartości 192,5 mld zł. Równie ważne co drogi krajowe są te samorządowe, którymi Polacy na co dzień jeżdżą do pracy czy szkoły. W tym obszarze samorządy mogą liczyć na naszą pomoc. Wsparcie inwestycji i remontów a drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest przewidziane do 2030 r., co w tak długiej perspektywie daje gwarancję dalszej systematycznej poprawy stanu dróg. W latach 2019–2022 na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych w ramach ponad 12,5 tys. zadań przeznaczono prawie 13 mld zł. W 2023 r. przyznano na budowę, przebudowę lub remont 2,8 tys. km dróg powiatowych i gminnych w ramach 1,78 tys. zadań środki RFRD w łącznej wysokości ponad 2,6 mld zł.

Rekordowe środki na kolej

Transport kolejowy zaś to zrównoważona, chroniąca środowisko oraz bezpieczna gałąź transportu. Kolej jest transportem przyszłości i jako rząd od blisko ośmiu lat pokazujemy, że to stwierdzenie wcielamy w życie. W ten rodzaj transportu inwestujemy rekordowe środki i przynosi to dobre rezultaty. Oczywiście kolej musi sprostać wielu wyzwaniom oraz stale rosnącym oczekiwaniom pasażerów. Aby zapewnić jej dalszy rozwój w Polsce, najważniejsza będzie modernizacja linii, budowa i modernizacja dworców oraz zakup i remonty taboru.

Zasadniczym celem inwestycji kolejowych realizowanych i planowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) jest prowadzenie prac na głównych ciągach, tworzących sieć bazową i kompleksową TEN-T, jak również stanowiących kolejowe korytarze transportowe, oraz usunięcie wąskich gardeł. Podejmowane działania mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz połączenie najważniejszych ośrodków z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego. Wartość programu, w którym zawarto ponad 240 projektów kolejowych, przez siedem lat wzrosła z 67,5 do 76,7 mld zł. Obecnie w ramach KPK na etapie realizacji są umowy z wykonawcami o wartości blisko 40 mld zł; umowy o wartości ponad 30 mld zł zostały zakończone. Łącznie w trakcie realizacji, refundacji i na końcowym etapie są zadania, których wartość stanowi 95 proc. KPK. Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

W ciągu ostatnich prawie ośmiu lat kondycja polskiej kolei znacząco się poprawiła. Na polskie tory wyjechało prawie 1100 nowych i zmodernizowanych pojazdów PKP Intercity. Dodatkowo dzisiaj pociągi tej spółki obsługują o ponad 100 stacji więcej, niż było to przed 2016 r. Dotychczas na zakup i modernizację taboru spółka zakontraktowała projekty na ponad 5,8 mld zł netto i wydała na nie ponad 3,5 mld zł netto. Do 2030 r. dzięki inwestycjom o wartości 28 mld zł tabor przewoźnika będzie całkowicie nowy lub zmodernizowany. Unowocześniamy i budujemy dworce kolejowe. W całej Polsce, zarówno na wielkich i węzłowych stacjach, jak i na mniejszych przystankach, możemy zobaczyć, że udostępnia się podróżnym coraz piękniejsze i nowocześniejsze obiekty. PKP SA konsekwentnie realizują największy w swojej historii program przebudowy dworców kolejowych, którym objęto prawie 200 obiektów w całym kraju. Wartość programu szacowana jest na ponad 2,5 mld zł. W ramach Krajowego Programu Kolejowego do marca 2023 r. wybudowano lub zmodernizowano ponad 870 stacji i przystanków kolejowych, w tym w 2022 r. wybudowano osiem nowych przystanków oraz zmodernizowano 84 istniejące. W ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 wybudowano lub zmodernizowano 28 przystanków kolejowych. W 2022 r. zrealizowano 14 zadań. Do końca roku 2025 planujemy modernizację lub budowę łącznie ok. 200 przystanków kolejowych.

Walczymy też z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzisiaj pociągi regionalne i dalekobieżne zatrzymują się na blisko 200 więcej niż osiem lat temu stacjach i przystankach. Dzięki temu kolej dociera do mieszkańców większej liczby miast i miasteczek. Szacujemy, że ok. 600 tys. osób zostało włączonych do sieci kolejowej i wynikających z tego szans i możliwości, ponieważ tylu jest mieszkańców miejscowości, które uzyskały lub odzyskały dostęp do transportu kolejowego. Natomiast w transporcie autobusowym – dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych – wspieramy samorządy w dziele uruchamiania lokalnych połączeń. Dzisiaj takich w całej Polsce jest ok. 6 tys. Teraz autobusy docierają do miejscowości zamieszkanych przez blisko 1,5 mln Polaków więcej niż 6–7 lat temu. Taka jest skala poprawy dostępności komunikacyjnej w naszym kraju. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest zatem skuteczna. Tak rozumiemy koncepcję zrównoważonego rozwoju: transport zbiorowy musi służyć mieszkańcom wszystkich regionów kraju

Andrzej Adamczyk minister infrastruktury

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych