Informacje

fot. PZU / autor: fot. PZU
fot. PZU / autor: fot. PZU

PZU: Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przejdą do historii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 14 listopada 2019
  • 09:20
  • 0
  • Tagi: Biznes dane gospodarka PZU wyniki
  • Powiększ tekst

Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przejdą do historii PZU jako rekordowe pod względem sprzedaży, która wyniosła 17,5 mld zł. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat. Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych - czytamy w komunikacie.

W trzecim kwartale 2019 roku spółka PZU Zdrowie dokonała strategicznej akwizycji w Zysk netto grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 9 miesięcy br. wyniósł 2,3 mld zł wobec 2,4 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. - poinformowała spółka. Sprzedaż ubezpieczeń w tym czasie wyniosła 17,5 mld zł wobec 17,2 mld zł w podobnym czasie ub.r.

Zysk netto spadł w stosunku do III kwartałów 2018 roku o 193 mln zł (-5,0 proc.) do poziomu 3 684 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 360 mln zł wobec 2 427 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku (spadek o 2,8 proc.) - czytamy w czwartkowym sprawozdaniu finansowym grupy PZU.

Spółka poinformowała, że składki przypisane brutto w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września br. wyniosły 17 mld 501 mln zł wobec 17 mld 258 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co daje wzrost o 1,4 proc.

W sprawozdaniu finansowym napisano, że wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych (+170 mln zł), w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych i zdrowotnych w segmencie krajów bałtyckich; produktów ochronnych zarówno o charakterze kapitałowym, jak i terminowym oferowanych w kanałach własnych oraz portfela ubezpieczeń produktów ochronnych w kanale bancassurance; rozwoju portfela grupowych produktów zdrowotnych; aktywnej dosprzedaży ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych.

Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższą składką w segmencie ubezpieczeń masowych w związku ze spadkiem przypisu składki w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych (niższa liczba ubezpieczeń przy nieznacznym spadku średniej składki). Dodatkowo odnotowano niższą składkę w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód rzeczowych w segmencie klienta korporacyjnego - w analogicznym okresie 2018 roku zawarcie długoterminowej umowy o wysokiej wartości jednostkowej” - czytamy.

Zysk z działalności operacyjnej w trzech kwartałach 2019 roku osiągnął wartość 5 mld 58 mln zł i był niższy o 63 mln zł (-1,2 proc.) w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego.

Spółka tłumaczy, że zmiana ta była spowodowana w szczególności przez m.in. spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych - efekt wzrostu szkodowości w grupie ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych wskutek wystąpienia ponadnormatywnej liczby szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne; spadek wyniku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (-91 mln zł) w efekcie wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych (w tym, wystąpienie kilku szkód o wysokiej wartości jednostkowej). Wpływ na to miał również spadek rentowności ubezpieczeń AC komunikacyjnych; spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (-33 mln zł) przy rosnącym portfelu ubezpieczeń zdrowotnych w efekcie wzrostu szkodowości części ryzyk w grupowym portfelu ochronnym oraz wyższych kosztów działalności; niższy wynik segmentu działalności bankowej (-297 mln zł) spowodowany głównie dodatkowymi obciążeniami, m.in. wyższą r/r składką Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, negatywnym wpływem wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich.

W sprawozdaniu napisano, że w trzech kwartałach tego roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 2 mld 95 mln zł wobec także ujemnego w 2018 roku na poziomie 1 mld 817 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały: wzrost opłat na BFG z 324 mln zł w trzech kwartałach 2018 roku do 579 mln zł w 2019 roku, ze względu na wyższą opłatę na przymusową restrukturyzację oraz podatek od instytucji finansowych - obciążenie Grupy PZU (łączenie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w trzech kwartałach 2019 roku wyniosło 852 mln zł wobec 816 mln zł w ubiegłym roku.

Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 30 września br. wyniósł 20,8 proc., co oznacza spadek o 2,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej w III kwartale br. wyniósł 879 mln zł wobec 1 mld 17 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wynosi prawie 340 mld zł; ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

PAP/ as/

Komentarze