Informacje

Elektrownia Ostrołęka na węgiel nie wzbogaci się o tzw. Blok C / autor: By Sylwester Górski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71602908
Elektrownia Ostrołęka na węgiel nie wzbogaci się o tzw. Blok C / autor: By Sylwester Górski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71602908

Koszty Ostrołęki C: wicepremier ujawnia kwoty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 lutego 2020, 17:49

    Aktualizacja: 14 lutego 2020, 18:20

  • 2
  • Powiększ tekst

W realizację inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C zaangażowano dotychczas 912,5 mln zł jako kapitał własny spółki celowej, należącej do Energi i Enei, oraz 235 mln zł w wypłaconych łącznie spółce pożyczkach, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dotychczas w realizację inwestycji Elektrownia Ostrołęka C zaangażowano: - 912,5 mln zł - jako kapitał własny spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., przy czym po 50 proc. udziałów spółki przypada na Energa SA i Enea SA, - 58 mln zł - pożyczka wypłacona spółce na mocy umowy z dnia 17 lipca 2019 roku, przy czym prawo do wierzytelności z tytułu umowy pożyczki przysługuje po połowie Energa SA i Enea SA. Ponadto w dniu 23 grudnia 2019 roku, Energa SA zawarła ze spółką umowę pożyczki na maksymalną kwotę 340 mln zł, wypłacaną w transzach. Na moment przygotowania niniejszej odpowiedzi, na podstawie umowy udzielono dwie transze pożyczki na łączną kwotę 177 mln zł” - napisał Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską.

Enea i Energa podały wczoraj, że podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. Zgodnie z komunikatem Energi, zaawansowanie realizacji inwestycji na 31 stycznia 2020 r. wynosiło 5 proc., mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu.

»» O czwartkowej decyzji Enea i Energa ws. Ostrołęki czytaj więcej tutaj:

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

W maju br. Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

ISB, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze