Informacje

W pierwszym półroczu wzrosły zyski TVP / autor: pixabay.com
W pierwszym półroczu wzrosły zyski TVP / autor: pixabay.com

TVP: zysk mimo spadku wpływów z reklam

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 września 2020, 17:20

  • 3
  • Powiększ tekst

Telewizja Polska zanotowała 936,5 mln zł zysku netto za pierwsze półrocze 2020 roku. Wpływy z reklam spadły o 21 proc.

Sprawozdanie z działalności spółki za pierwsze półrocze br. Telewizja Polska przekazała Radzie Mediów Narodowych. Zawiera ono informacje na temat realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji publicznego nadawcy za pierwsze 6 miesięcy tego roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły ogółem prawie 2,2 mld zł - z czego prawie 1,8 mld zł z abonamentu; nieco ponad 291 mln zł z reklamy; ponad 56 mln zł ze sponsoringu. Koszty działalności operacyjnej pochłonęły prawie 1,12 mld zł, natomiast wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 1,15 mld zł. Za pierwsze 6 miesięcy tego roku spółka osiągnęła łącznie 936 mln i 47 tys. zł zysku. Dla porównania TVP w tym samym czasie w 2019 roku była ponad 263 mln zł na minusie.

Wpływy z reklamy spadły o 21 proc. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku sytuacja finansowa publicznej telewizji znacznie się poprawiła. Jej przychody abonamentowe były wyższe o 1,58 mld zł od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2019 roku, ale niższe o 16 mln zł w odniesieniu do planu na I półrocze br. Telewizja jako powód takiego stanu rzeczy podała sfinansowanie przychodami z abonamentu wydatków poniesionych na prawa autorskie.

Z dokumentów, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że w pierwszym półroczu TVP z reklam uzyskała 291,2 mln zł (spadek o 21 proc.), ze sponsoringu - 56,5 mln zł (spadek o 1 proc.). Razem z reklamy i sponsoringu spółka miała 347,8 mln zł wobec 428 mln zł rok wcześniej. Przychody z reklamy i sponsoringu były o 8,4 mln zł poniżej zakładanego planu, co wytłumaczono skutkami pandemii koronawirusa, ponieważ od marca br. nastąpiło znaczne ograniczenie wydatków na reklamę. Z pozostałych przychodów (kampanie społeczne, reemisje, usługi interaktywne) zanotowano wynik o 7,8 mln zł poniżej planu, co ma dotyczyć głównie niezrealizowanych przychodów z MSZ (finansowanie TVP Polonia i TVP Wilno) oraz przychodów związanych z realizacją projektu unijnego „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP SA”. Natomiast w związku ze zmianami w kalendarzach imprez sportowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych spowodowanych pandemią koronawirusa oraz mniejszą produkcją zanotowano 31,7 mln zł mniej niż zakładano. Koszty działalności operacyjnej były o 226,9 mln zł poniżej zakładanego planu finansowo-ekonomicznego (wyższe o 73 mln z w porównaniu do 2019). Pandemia przyniosła oszczędności W stosunku do planu na 2020 rok Telewizja Polska mogła również pochwalić się oszczędnościami. Mniej kupowano filmów i materiałów filmowych, co dało oszczędność rzędu 17,1 mln zł; programów od producentów zewnętrznych – 9,4 mln zł; materiałów pomocniczych i pozostałych – 4 mln zł; mniej wydano na nagrody konkursowe – o 2,7 mln zł; mniej na emisję, częstotliwości i połączenia kablowe – o 1,8 mln zł; mniej na usługi techniczne zagraniczne – o 1,7 mln zł; usługi techniczne produkcji zewnętrznej – 12,3 mln zł; usługi transportowe – o 2 mln zł; usługi remontowe – o 1,5 mln zł; usługi badania rynku i opinii publicznej – 2,8 mln zł; z wynajmu i wypożyczania sprzętu – o 1,8 mln zł.

Mniej pieniędzy wydano także na aktorów i scenografów – o 12,1 mln zł; mniej na wynagrodzenia – o 2,4 mln zł; honoraria pracowników i współpracowników – aż o 28,5 mln zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – o 4,5 mln zł; na zakup licencji i praw na filmy i programy krajowe i zagraniczne – o 4 mln zł; na licencje transmisji krajowych i zagranicznych – o 53,1 mln zł; tantiemy, podatki i opłaty – o 15,2 mln zł; na pozostałe koszty – o 18,3 mln zł. Pozostałe przychody operacyjne były o 3 mln zł wyższe niż zakładano (głównie z tytułu wyższych wpływów z dotacji i subwencji); koszty operacyjne – o 0,7 mln zł poniżej planu; przychody finansowe – o 0,6 mln zł poniżej planu na 2020 rok; koszty finansowe – o 4,3 mln zł powyżej planu, a wynik finansowy netto był o 146,9 mln zł wyższy od planu na pierwsze półrocze 2020 roku.

W Telewizji Polskiej na koniec czerwca br. pracowało 2141 osób w głównej siedzibie (więcej o 13 w porównaniu do 2019); w oddziałach terenowych – 717 (więcej o 29). Na dzień 30 czerwca br. zatrudnienie w spółce wyniosło 2 822, 68 etatów (średnie przeliczenie na osobę) i było wyższe w stosunku do analogicznego okresu o 41,05 etatów. Wzrost zatrudnienia zanotowano w emisji i produkcji – o 14,51 etatów; u dziennikarzy – o 1 etat; realizacja tv – o 6,01 etatów; emisja – o 7,4 etatów; w związku z realizacją projektu digitalizacji archiwów TVP – o 12,84 etatów; dystrybucji – o 17,0 etatów; w pozostałych sferach – zmniejszyło się o 3.

Wirtualnemedia.pl/RMN/RO

CZYTAJ TEŻ: Przełom ws. GetBack. Były właściciel z zarzutami

Tarcza turystyczna czeka już tylko na podpis Prezydenta

TVP Kultura również w internecie

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze