Informacje

Ministerstwo Finansów / autor: Fratria
Ministerstwo Finansów / autor: Fratria

Agencja Fitch utrzymała rating Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 września 2020, 23:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 dla zobowiązań w walucie krajowej - poinformowało w piątek wieczorem Ministerstwo Finansów. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym

Jak czytamy w komunikacie resortu, swoją decyzję Fitch uzasadniła wskazując na cechy polskiej gospodarki, takie jak: „jej zdywersyfikowanie, utrzymywanie się na ścieżce stabilnego wzrostu wspierane rozważnie prowadzoną polityką gospodarczą oraz członkostwem w UE”.

Zdaniem agencji, pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia odbiły się negatywnie na wzroście gospodarczym - w II kw. 2020 roku polski PKB zmalał o 8,9 proc. kw/kw, co wynikało z załamania konsumpcji prywatnej i inwestycji. Spadek ten - jak czytamy w komunikacie MF - był jednak najniższy w gronie Grupy Wyszehradzkiej dzięki niższej zależności Polski od popytu zewnętrznego i zastosowaniu istotnego bodźca fiskalnego.

Fitch przewiduje, że w całym 2020 r. PKB spadnie o 3,5 proc., ale już w 2021 r. Polska powróci na ścieżkę wzrostu z dynamiką PKB w wysokości 4,5 proc. oraz 3,3 proc. w 2022 r., czemu sprzyjać będzie wzrost inwestycji oraz konsumpcja prywatna.

Napisano, że agencja prognozuje, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniesie 8,2 proc. w 2020 r., 5,4 proc. w 2021 r. oraz 4 proc. w 2022 r., co pozostaje poniżej krajowych oficjalnych szacunków (odpowiednio: 12 proc. w 2020 r. i 6 proc. w 2021 r.). Wynika to z bardziej optymistycznych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego oraz potencjalnego wsparcia z funduszu naprawczego „Nowa Generacja UE”. „Prognozowany przez agencję wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego w relacji do PKB wzrośnie w 2020 r. do 59,2 proc., by w latach 2021-2022 ustabilizować się na średnim poziomie 59,3 proc.” - czytamy.

Zaznaczono, że podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku konsolidacji fiskalnej w średnim horyzoncie czasu prowadzącej do systematycznego spadku długu w relacji do PKB, trwałej poprawy wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto w ujęciu nominalnym. Ponadto - jak wskazano - do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Natomiast obniżenie ratingu - napisano - możliwe jest w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego, np. z powodu braku konsolidacji finansów publicznych, urzeczywistnienia znacznych potencjalnych zobowiązań czy utrzymania słabszego wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Obniżka oceny może nastąpić także w przypadku pogorszenia standardów rządzenia, jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

Czytaj też: Fundusze unijne odpowiedzią na koronakryzys

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze