Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej do 6 października br., a po tym dniu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej / autor: materiały prasowe; fot. Bartek Kosiński
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej do 6 października br., a po tym dniu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej / autor: materiały prasowe; fot. Bartek Kosiński

TYLKO U NAS

Polska gospodarka znów przyspieszy dzięki funduszom UE

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 grudnia 2020, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Krajowa gospodarka tuż przed pandemią rozwijała się w tempie, którego zazdrościli nam wszyscy w Europie. Z odczytami dynamiki wzrostu gospodarczego powyżej 4 proc. PKB byliśmy jednym z liderów w Unii Europejskiej. Nie był to przypadek, ale m.in. efekt konsekwentnej realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki wraz z państwami grupy V4 i innymi przyjaciółmi polityki spójności wywalczył dla Polski najwyższy w historii budżet unijny na nową perspektywę finansową. To szansa na to, by polska gospodarka znów wrzuciła wyższy bieg – pisała Małgorzata Jarosińska-Jedynak jako minister funduszy i polityki regionalnej na łamach rocznika „Polskiego Kompasu 2020”

Kwota 750 mld zł z funduszy europejskich dla Polski to niewątpliwy sukces negocjacyjny premiera Mateusza Morawieckiego. Ponownie będziemy mieli do dyspozycji olbrzymią kwotę – 66,8 mld euro – w ramach polityki spójności. Do tego dochodzą pieniądze z Instrumentu na rzecz odbudowy, czyli 23 mld euro na dotacje i 34,2 mld euro na pożyczki. Mamy też piątą największą kwotę na rolnictwo – 28,5 mld euro. Dodajmy jeszcze 3,5 mld na transformację energetyczną i 3 mld euro z instrumentu React-EU, które mają być szybką pomocą w związku z koronakryzysem i będą dzielone jeszcze w ramach programów obecnej perspektywy. Razem wywalczyliśmy 160 mld euro, a jeśli tę kwotę policzyć w cenach bieżących, to przekracza znacząco 170 mld euro. To najlepszy wynegocjowany budżet dla Polski w historii naszego członkostwa w UE. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w kontekście wzmacniania potencjału regionu i regionalnej współpracy szczególnie troszczymy się także o inwestycje w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Programujemy nową perspektywę

Weszliśmy na etap trilogów pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej. Trwają jednocześnie prace nad rozporządzeniami unijnymi. Wiele tematów, na których nam zależało, udało się wstępnie uzgodnić podczas negocjacji w Radzie UE. Są wśród nich m.in. możliwość finansowania infrastruktury gazowej, taboru kolejowego i inwestycji lotniskowych, o ile związane są z bezpieczeństwem pasażerów i ruchu lotniczego. Najważniejsze zadanie dla Polski na drugie półrocze 2020 r. to przygotowanie założeń dla programów operacyjnych i projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu, który pokaże, jak chcemy inwestować pieniądze unijne.

Na politykę spójności i rozwój rolnictwa Polska otrzyma 95 mld euro. Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla naszych regionów węglowych dostaniemy prawdopodobnie 3,5 mld euro. Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kolejnym sukcesem jest też wynegocjowanie ogromnych środków w innych obszarach, np. w ramach polityki spójności, dzięki czemu będziemy w stanie finansować więcej zielonych inwestycji.

V4 i czwarty bieg

Przed pandemią rozwijaliśmy się w tempie ok. 4 proc. wzrostu PKB kwartalnie. Musimy więc rozwijać się szybko, bo do odrobienia mamy wieloletnie, historyczne zaniedbania okresu gospodarki centralnie planowanej. Jak kiedyś bardzo chcieliśmy wrzucić piąty bieg, tak po okresie koronawirusa na pewno chcemy wrzucić wyższy. Dziś dokładnie nie wiemy, jaka jest skala redukcji, ale na szczęście wstępne prognozy Komisji Europejskiej znów pokazują, że tegoroczny spadek nie będzie tak duży jak 8 proc. średnio dla całej UE, a w przyszłym roku mamy znowu szansę na wyższy niż średnia dla całej Unii wzrost.

Dlatego tym bardziej cieszy owocna współpraca w ramach państw V4 i zbieżność stanowisk w trakcie budżetowego szczytu Rady Europejskiej. Nadal intensywnie współpracujemy przy konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących rozporządzeń unijnych. Hasło przewodnie to „Back on track” – powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego sprzed pandemii. Pomogą w tym duże inwestycje publiczne z nowego budżetu UE, takie jak Via Carpatia czy wspólne projekty z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Chcemy także jak najszybciej podjęcia przez Komisję Europejską prac nad Strategią Karpacką jako nową strategią makroregionalną UE oraz uzyskania finansowania dla jej realizacji. Nie bez znaczenia dla państw regionu będzie też Światowe Forum Miejskie w Katowicach w 2022 r., podczas którego chcemy pokazać nasz region całemu światu.

Inicjatywa Trójmorza ważna dla rozwoju Polski i Europy

Polska jest liderem inwestycji z funduszy europejskich i chce angażować kapitał także w ramach Funduszu Trójmorza. Inicjatywa ta jest praktycznie nierozłączna z partnerstwem strategicznym całego regionu. Dziś koncentruje się na wzmocnieniu współpracy gospodarczej na europejskiej osi północ–południe.

Obszar objęty Inicjatywą Trójmorza to kraje w regionie Morza Bałtyckiego, Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego. W krajach tych mieszka łącznie ponad 111 mln mieszkańców (22 proc. liczby ludności całej Unii Europejskiej) i wytwarzają one PKB na poziomie ponad 1,5 biliona dolarów. Według ekspertów zapóźnienia infrastrukturalne w regionie Trójmorza wymagają inwestycji o wartości ponad 500 mld euro. Do 2030 r. największe zapotrzebowanie będzie dotyczyło inwestycji transportowych, które ma pochłonąć budowa dróg (165 mld euro) oraz torów kolejowych (100 mld euro). Znacznie mniejszych nakładów wymaga zdaniem ekspertów transport wodny (13 mld euro) i lotniczy (11 mld euro).

Najbardziej istotne projekty dla rozwoju regionu Trójmorza w sektorze transportu, energetyki i cyfryzacji zostały zgrupowane w formie Listy Priorytetowych Projektów Inicjatywy Trójmorza. Ważne miejsce na tej liście zajmują zaproponowane przez Polskę projekty o znaczeniu rozwojowych dla całego regionu, w tym projekty w sektorze transportu (np. połączenie drogowe Via Carpatia i połączenie kolejowe Rail Baltica), energetyki (np. gazociąg Baltic Pipe) oraz cyfryzacji (np. Autostrada Cyfrowa Trójmorza).

Gospodarka po koronakryzysie czeka na inwestycje. Mamy ambicję, by rozwijać się jeszcze prężniej, dbając przy tym o maksymalizację wykorzystania funduszy europejskich, także w przyszłej perspektywie UE dla Polski jako kraju i polskich regionów. Zwłaszcza teraz, gdy wszyscy widzimy, jak bardzo polskiej infrastrukturze i wielu gałęziom polskiej gospodarki jest potrzebny mocny zastrzyk funduszy europejskich, także po to, by efektywniej walczyć ze skutkami pandemii.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej do 6 października br., a po tym dniu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze