Informacje

GUS / autor: Fratria
GUS / autor: Fratria

GUS publikuje dane za IV kwartał 2020 roku. PKB spada

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lutego 2021, 13:30

    Aktualizacja: 26 lutego 2021, 13:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 2,8 proc. r/r w IV kw. 2020 r. wobec 1,5 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), spadek PKB w tym ujęciu w IV kw. br. wyniósł 2,8 proc.

W IV kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2,7 proc. - czytamy dalej.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2020 r. popyt krajowy spadł o 3,4 proc. wobec spadku o 3,2 proc. w III kw. 2020 r.

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. spadło o 1,4 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - spadło o 3,2 proc., publiczne - wzrosło o 3,4 proc. (w III kw. 2020 r. odpowiednio: +1 proc., +0,4 proc., +3,4 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto spadła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,7 proc. w IV kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 10,9 proc. (wobec spadku akumulacji o 20,2 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9 proc. kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8 proc. w IV kw. 2020 r (wobec 2 proc. wzrostu w III kw. 2020 r.), zaś import wzrósł o 7,9 proc. w IV kw. 2019 r (wobec 1 proc. spadku w poprzednim kwartale), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) spadła o 3,1 proc. wobec spadku o 1,7 proc. w III kw. 2020 r.

Powiązane tematy

Komentarze