Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Koniunktura: rośnie sprzedaż i zamówienia w firmach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 czerwca 2021, 13:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskutek zniesienia obostrzeń i otwarcia gospodarki przedsiębiorcy po raz pierwszy w tym roku pozytywnie oceniają koniunkturę w polskiej gospodarce - wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury PIE i BGK. Rosną m.in. wskaźniki dotyczące wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień w firmach.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw. Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej - jej pogorszenie.

Na skutek zniesienia obostrzeń epidemicznych i otwarcia gospodarki po raz pierwszy w tym roku przedsiębiorcy pozytywnie oceniają koniunkturę w polskiej gospodarce. Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł w czerwcu o 7,8 pkt. do 102,8 pkt. Za wzrost MIK w szóstym odczycie zadecydowały przede wszystkim rosnąca wartość sprzedaży (o 21 pkt.) i rosnąca liczba nowych zamówień (o 11,9 pkt.) – wskazali eksperci.

W czerwcowym odczycie niemal wszystkie składowe MIK – poza inwestycjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (117,4), zatrudnienia (114,9), liczby nowych zamówień (109,6) oraz wynagrodzeń (108,7).

Eksperci podkreślili, że po raz pierwszy w 2021 r. MIK osiągnął poziom powyżej neutralnego.

Luzowanie obostrzeń, a przy tym wyższy popyt na towary i usługi, wpłynął na wzrost wartości indeksu w każdym badanym komponencie. Negatywne pozostają jednak nastroje mikro-przedsiębiorców - wskazał Maciej Miniszewski z zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak wyjaśnił analityk, publikowane dane z kart płatniczych sugerują, że w ostatnich tygodniach konsumenci realizowali odłożony popyt. O zwiększonym zapotrzebowaniu na produkty i usługi świadczy też „wysoka wartość MIK w obszarze liczby zamówień”.

Choć moce produkcyjne są wystarczające, to problemy z dostawą półproduktów mogą wpłynąć na problemy w produkcji - ocenił Maciej Miniszewski.

Dodał, że ostatni miesiąc był szczególnie korzystny dla dużych i średnich przedsiębiorstw, głównie produkcyjnych, a stopniowe znoszenie obostrzeń korzystnie wpłynęło również na usługi.

Największy wzrost wskaźnika odnotowano wśród małych i dużych podmiotów (odpowiednio o 13,8 pkt. oraz 12,1 pkt). Z kolei w przypadku średnich firm - o 9,7 pkt. Jedyną kategorią podmiotów, w której od stycznia przeważają negatywne oceny koniunktury są mikroprzedsiębiorstwa, dla których wartość indeksu wzrosła o 3,5 pkt. i wyniosła w czerwcowym pomiarze 92,9 pkt.

Analitycy zaznaczyli, że w czerwcowym odczycie, przedstawiciele wszystkich badanych branż oceniają koniunkturę w przeważającej mierze pozytywnie. To zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca, „kiedy tylko wśród przedstawicieli branży TSL w nieznacznej mierze przeważały pozytywne oceny”. Ocena koniunktury w przemyśle wzrosła o 17,1 pkt. do poziomu powyżej odczytu neutralnego (106,5). Z kolei wzrost indeksu w branży usługowej wyniósł 12 pkt.(wartość 102,2).

Co czwarta badana firma odnotowała zwiększoną liczbę nowych zamówień w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a w przypadku połowy - wzrost przekroczył 10 proc. Najczęściej dotyczył średniej wielkości firm (32 proc.), w których odnotowano też największy udział podmiotów ze spadkiem liczby nowych zamówień (20 proc.).

Według indeksu wzrost nowych zamówień najczęściej notowały firmy usługowe (30 proc.) oraz handlowe (26 proc.), „co związane jest z uruchomieniem stacjonarnej działalności po lockdownie”. Z kolei największy udział firm odnotowujących spadek zamówień dotyczył handlu (20 proc.), „co prawdopodobnie wynika ze zmniejszenia zamówień w handlu online”.

Inwestycje w ostatnich trzech miesiącach realizowało 43 proc. firm (o 4 pkt. proc. więcej niż w poprzednim odczycie). Wyższe wydatki inwestycyjne poniosło 21 proc., a niższe 4 proc. przedsiębiorstw. Przeważnie inwestowały firmy duże (56 proc.) i średniej wielkości (50 proc.), a najrzadziej mikrofirmy (35 proc.).

Konrad Soszyński, ekspert z biura badań i analiz Banku Gospodarstwa Krajowego, zauważył, że po majowym pogorszeniu w czerwcu ocena nakładów inwestycyjnych w większości badanych sektorów poprawiła się.

Sam wskaźnik pozostał na poziomie poniżej neutralnego, jednak zestawienie jego krótkiej historii z danymi o PKB z I kw. br. może sugerować, że przedsiębiorcy w swoich ocenach nakładów inwestycyjnych są nadto zachowawczy - wskazał Konrad Soszyński.

Zwrócił uwagę na wzrost wskaźnika planowanych podwyżek płac.

Wyjątkiem są tu duże firmy, w których dominuje oczekiwanie stabilizacji. Na równi z efektami związanymi ze znoszeniem ograniczeń lockdownowych jest to pochodną braku wykwalifikowanej siły roboczej - ocenił Konrad Soszyński.

Dodał, że ten proces będzie kontynuowany i jest dobrym prognostykiem wzrostu inwestycji.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Premier: Niemcy wiodącym partnerem gospodarczym Polski

Powiązane tematy

Komentarze