Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Tauron
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Tauron

Poprawa wyników finansowych w Tauronie. Są nowe dane

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 listopada 2021, 19:50

  • 0
  • Powiększ tekst

W ciągu trzech kwartałów br. Grupa Tauron wypracowała 497 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – przekroczyła 3,7 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała ok. 2 mld zł - wynika z opublikowanych w środę skonsolidowanych danych

Za poprawę wyników finansowych w dużej mierze odpowiadają otrzymywane od początku tego roku znaczące przychody z rynku mocy (483 mln zł - PAP), wzrost przychodów w segmencie OZE, a także duże wzrosty wolumenów produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, będące efektem istotnego odbicia gospodarczego - skomentował wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w komunikacie spółki.

Jak ocenił, poprawa wyniku to także zasługa działań nastawionych na restrukturyzację portfela uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które w tym roku przyniosły Grupie 439 mln zł pozytywnego efektu. Tauron zyskał także na sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji CO2.

Rok wcześniej, w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r., przychody Grupy Tauron z operacyjnej i interwencyjnej rezerwy mocy wyniosły 225 mln zł, podczas gdy w tym roku (do końca września) przychody z rynku mocy sięgnęły 483 mln zł.

Trzy kwartały br. Grupa Tauron zamknęła przychodami ze sprzedaży blisko 17,9 mld zł (wzrost rok do roku o 17 proc., wynikający głównie z wyższej sprzedaży energii elektrycznej), zyskiem operacyjnym (EBIT) w wysokości ponad 1 mld zł, zyskiem EBITDA powyżej 3,7 mld zł (wzrost o 9 proc.) oraz zyskiem netto w wysokości 497 mln zł (wzrost o 26 proc.).

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 457 mln zł, wobec 396 mln zł w analogicznym okresie ub. roku.

Osiągnięta w okresie dziewięciu miesięcy tego roku marża EBITDA wyniosła 20,8 proc., z kolei marża zysku netto wyniosła 2,8 proc. - poinformował Tauron.

Wskaźnik obrazujący stosunek długu netto do zysku EBITDA na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wyniósł 1,97x, wobec 2,5x na koniec ubiegłego roku (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł). Wartość długu netto Grupy to ponad 8,9 mld zł.

W ocenie wiceprezesa Surmy, na wzmocnienie stabilności finansowej Taurona wpływa również pozyskane w ostatnich tygodniach finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego rzędu 2,8 mld zł, z okresem zapadalności zbliżonym do 20 lat. „Jest to największe finansowanie korporacyjne z EBI udzielone w Polsce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację priorytetowych inwestycji w obszarze dystrybucji” – przypomniał wiceprezes.

Na inwestycje Grupa Tauron wydała w trzech kwartałach tego roku ok. 2 mld zł - najwięcej (1,4 mld zł) w segmencie dystrybucji energii. Wielkość nakładów inwestycyjnych była o 28 proc. niższa niż w porównywalnym okresie rok wcześniej, kiedy na inwestycje wydano ok. 2,7 mld zł. „Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów związanych z projektem budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie” - tłumaczy Grupa.

Nakłady w segmencie dystrybucji przeznaczone były w tym roku przede wszystkim na budowę nowych przyłączy (701 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (568 mln zł).

Największy udział w zysku EBITDA miały w ciągu trzech kwartałów br. segment dystrybucji, który wypracował 2,25 mld zł, oraz segment wytwarzania, na który przypada ponad 1,3 mld zł zysku EBITDA. Wartości EBITDA dla segmentu sprzedaży energii oraz segmentu wydobycie były ujemne.

W trzech kwartałach br. Grupa Tauron wyprodukowała 11,38 terawatogodziny energii elektrycznej (wzrost rok do roku o 31 proc.), w tym blisko 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych (spadek o 12 proc.), a także 8,01 PJ ciepła (wzrost o 7 proc.). Do 5,76 mln klientów trafiło 40,06 TWh energii (wzrost o 8 proc.), zaś sprzedaż energii wyniosła 34,14 TWh (wzrost o 6 proc.).

Produkcja węgla kamiennego w trzech kwartałach br. wzrosła w Grupie Tauron do 3,7 mln ton (o 3 proc.), a sprzedaż tego surowca była wyższa niż przed rokiem o 34 proc. i wyniosła blisko 4 mln ton. W samym trzecim kwartale br. produkcja węgla wyniosła 1 mln ton, zaś sprzedaż przekroczyła 1,6 mln ton (wzrost o 50 proc. wobec trzeciego kwartału 2020), co oznacza zmniejszenie zapasów węgla na zwałach.

W trzech kwartałach 2021 r. zapotrzebowanie segmentu wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 58 proc. surowcem z własnych kopalń Taurona.

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze