Informacje

Jarosław Maślany, wiceprezes PGNiG TERMIKA / autor: materiały prasowe
Jarosław Maślany, wiceprezes PGNiG TERMIKA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 22 listopada 2021, 14:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Europejski Zielony Ład zakłada, że w przyszłości sektor energetyczny będzie się opierać przede wszystkim na źródłach odnawialnych, które ostatecznie doprowadzą do neutralności klimatycznej na terenie Unii. Cel jest prosty: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza, wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie głównym paliwem w Polsce wciąż jest węgiel kamienny. PGNiG TERMIKA aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, zmierzając w kierunku gazu jako paliwa przejściowego – pisze Jarosław Maślany, wiceprezes PGNiG TERMIKA w roczniku „Polski Kompas 2021”

Według danych przedstawionych przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa mocno odbiegamy na tym tle od Unii Europejskiej. W 2019 r. stałe paliwa kopalne (głównie węglowe) stanowiły w Polsce aż 42 proc. całości zużytej energii brutto. Dla porównania – dla całej Unii Europejskiej było to jedynie 12 proc.

Rezygnacja z węgla na rzecz gazu ziemnego

PGNiG TERMIKA należy do grupy kapitałowej PGNiG. Jest wiodącym krajowym producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, wytwarza 11 proc. produkowanego w Polsce ciepła sieciowego oraz 2 proc. energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Produkcja ciepła i energii opiera się głównie na węglu. Aby to zmienić, spółka planuje lub już realizuje przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie udziału paliw nisko- oraz bezemisyjnych (gaz, biomasa, RDF) i tym samym redukcję użycia węgla do produkcji ciepła, a także energii elektrycznej. Do PGNiG TERMIKA należą wszystkie warszawskie zakłady, tj. Elektrociepłownia Siekierki i Żerań oraz ciepłownie Kawęczyn i Wola, a także Elektrociepłownia Pruszków. Elektrociepłownia Siekierki to największa polska elektrociepłownia (druga co do wielkości w Europie), która dla mieszkańców Warszawy produkuje najwięcej ciepła. Elektrociepłownia Żerań jest pod tym względem na drugim miejscu.

W Elektrociepłowni Żerań PGNiG TERMIKA kończy właśnie budowę bloku gazowo-parowego oraz dwóch kotłowni gazowych. Ich uruchomienie jeszcze w roku 2021 umożliwi wyłączenie pięciu kotłów węglowych parowych, czterech kotłów wodnych węglowych oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 proc. w stosunku do obecnych możliwości.

Elektrociepłownia Siekierki także zmierza w kierunku mniej emisyjnych źródeł energii. Planowane działania w Ec Siekierki dotyczą realizacji inwestycji, dzięki którym zakład będzie mógł płynnie przejść w przyszłości od węgla do odnawialnych źródeł energii i ciepła. Elektrociepłownia Siekierki działa od 60 lat, nieprzerwanie dostarczając warszawiakom ciepłą wodę i energię elektryczną. W momencie jej projektowania wprowadzono nowatorskie rozwiązania, które czyniły ją jednostką niezwykle nowoczesną. W latach 1967–1984 nastąpiła rozbudowa zakładu, w rezultacie której powstał jeden z największych w Polsce kompleksów energetycznych. Celem PGNiG TERMIKA jest utrzymanie przez zakład statusu nowoczesnego i podążającego za trendami. Spółka prężnie zmierza w stronę Zielonego Ładu, aby produkować energię elektryczną i ciepło w sposób najbardziej nowoczesny, efektywny oraz przyjazny dla środowiska, aby warszawiacy mogli oddychać czystym powietrzem. Pierwszym krokiem była przebudowa kotła węglowego nr 1 na kocioł biomasowy w 2015 r. Dalsze planowane modernizacje nie tylko pozwolą na wymianę eksploatowanych od lat kotłów węglowych, lecz przede wszystkim przyczynią się do realizacji polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Kierunek, który obrała spółka, to przede wszystkim gaz ziemny.

Jeszcze w bieżącej dekadzie do Elektrociepłowni ma zostać poprowadzony gazociąg, który będzie zasilał nowy blok gazowo-parowy i kotłownie gazowe. Rozpoczęcie budowy gazociągu przewidywane jest na rok 2024, bloku gazowo -parowego zaś na rok 2025. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Warszawy. Obecna moc cieplna Ec Siekierki to 1 945 MW, a moc elektryczna – 622 MW. Po wybudowaniu bloku gazowo-parowego wartości te wzrosną odpowiednio do ok. 2 200 MW i 1 000 MW.

Elektrociepłownia w Pruszkowie również przechodzi głęboką transformację. Zakład ten docelowo będzie oparty na paliwie gazowym i biomasie. Oprócz gazowych silników kogeneracyjnych oraz szczytowej kotłowni gazowo-olejowej (zadania w realizacji lub po przetargach) podstawowymi jednostkami wytwórczymi będą kotły biomasowe, a więc instalacje OZE.

W konsekwencji tych działań do roku 2030 planowany udział węgla w produkcji PGNiG TERMIKA z dzisiejszych niemal 92 proc. spadnie do ok. 15 proc., z kolei zużycie gazu będzie się kształtować na poziomie aż 76 proc. Niewątpliwie efektem tego przedsięwzięcia i korzyścią wspólną dla spółki oraz jej interesariuszy będzie ograniczenie emisji CO2 wskutek wyłączenia kotłów węglowych i zastąpienia ich mniej emisyjnymi źródłami energii.

Redukcja emisji

Mimo że w zakładach należących do TERMIKI głównym paliwem jest węgiel, dzięki instalacjom ochrony środowiska negatywny wpływ substancji wytwarzanych i uwalnianych podczas procesu spalania został ograniczony do minimum. Analiza danych emisyjnych z 2019 i 2020 r. wskazuje, że instalacje te są skuteczne, a poziom emisji utrzymywany był dużo poniżej dopuszczalnego progu.

Najistotniejszymi instalacjami ochrony środowiska stosowanymi w PGNiG TERMIKA są wysokosprawne elektrofiltry i filtry workowe, służące do redukcji emisji pyłów, instalacje mokrego, półsuchego oraz suchego odsiarczania spalin, umożliwiające ograniczenie emisji tlenków siarki i innych kwaśnych składników gazowych spalin. Instalacje katalityczne SCR i niekatalityczne (SNCR) przyczyniają się do redukcji tlenków azotu. Reasumując, wszystkie jednostki w PGNiG TERMIKA spełniają wszelkie wymagania prawa dotyczące emisji, w tym reżimy wynikające z Konkluzji BAT. Co więcej, dzięki stałym modernizacjom zakłady PGNiG TERMIKA są z roku na rok coraz bardziej przyjazne dla środowiska.

Inwestycje oparte na gazie ziemnym, czyli paliwie o znacznie niższej emisyjności niż węgiel kamienny, pozwolą na ograniczenie emisji CO2, tlenków siarki i azotu oraz pyłu. Ponadto, ze względu na wysoką sprawność jednostek oraz pracę w kogeneracji, występuje dzięki nim oszczędność energii pierwotnej paliwa. Wspomniane inwestycje doprowadzą zatem do pożądanej redukcji emisji dwutlenku węgla, wpłyną pozytywnie na stan środowiska w stolicy i jej okolicach oraz zapewnią warszawiakom stabilne źródło energii.

Jarosław Maślany, wiceprezes PGNiG TERMIKA

Tekst Jarosława Maślanego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze