Informacje

Artur Zawartko, wiceprezes zarządu OGP GAZ-SYSTEM SA / autor: materiały prasowe
Artur Zawartko, wiceprezes zarządu OGP GAZ-SYSTEM SA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Inwestycje infrastrukturalne w dobie koronawirusa

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 12 listopada 2020, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Sieć przesyłowa GAZ-SYSTEM rozwija się dynamicznie. Budujemy połączenia gazowe z Danią, Litwą i ze Słowacją, zwiększamy moce regazyfikacyjne Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także pracujemy nad przyłączaniem do sieci kolejnych elektrociepłowni i innych dużych zakładów. Inwestycje te realizujemy z korzyścią dla krajowej gospodarki, zwiększając możliwość korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Nasze działania nie zwolniły pomimo pandemii – twierdzi Artur Zawartko, wiceprezes zarządu OGP GAZ-SYSTEM SA na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Główne zadania spółki to bezpieczny transport gazu oraz rozwój systemu przesyłowego. W obu tych obszarach dostosowaliśmy się do sytuacji związanej z wirusem, wdrażając stosowne procedury i reorganizując prace służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych. Powołany w spółce Zespół Zarządzania Kryzysowego stale monitoruje obecną sytuację – zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród naszych wykonawców – oraz podejmuje działania adekwatne do bieżących potrzeb. Dzięki temu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na to, co dzieje się na rynku, i zapewniamy ciągłość naszych działań.

W wielu miejscach na świecie przedsiębiorstwa zmagają się ze spadkami zamówień, będącymi efektem zagrożeń związanych z koronawirusem. W Polsce realizacja inwestycji publicznych łagodzi negatywne skutki pandemii. Z naszej perspektywy dotyczy to w szczególności firm zaangażowanych w budowę infrastruktury gazowej. To często podmioty ściśle wyspecjalizowane, które – w przypadku załamania tej części gospodarki – odbudować nie byłoby łatwo.

Dlatego GAZ-SYSTEM na bieżąco prowadzi dialog z projektantami, wykonawcami oraz dostawcami towarów i usług. Monitorujemy sytuację naszych kontrahentów, starając się tam, gdzie to możliwe, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Wprowadziliśmy wiele działań z obszaru zakupów, które przyczyniają się do zachowania równowagi pomiędzy strategią inwestycyjną spółki a możliwościami rynku w poszczególnych segmentach asortymentów dostaw, usług i robót budowlanych.

Hasło tegorocznego wydania „Polskiego Kompasu” to „strategie z tarczą, czyli nowy impuls rozwojowy gospodarki narodowej”. GAZ-SYSTEM podpisując kolejne kontrakty na rozbudowę krajowego systemu przesyłowego oraz przyłączając nowe podmioty do sieci gazowej, daje szanse polskim przedsiębiorstwom na stabilne funkcjonowanie w tych trudnych czasach, a tym samym wpisuje się w strategię rządową realizowaną w tym zakresie.

Ostatnie lata to czas istotnych zmian na rynku gazu w Polsce i regionie. Dotyczą one przede wszystkim przestawienia dominującego kierunku dostaw gazu ze Wschód– Zachód na Północ–Południe. Najbardziej spektakularnym lądowym przedsięwzięciem w tym kontekście jest Korytarz Północ–Południe. Ta gazowa magistrala to jedno z najważniejszych zadań GAZ-SYSTEM w ostatnim dziesięcioleciu. W Polsce liczy ok. 800 km nowych gazociągów, łącznie siedemnaście dużych projektów inwestycyjnych. Budowa korytarza to ważny krok w kierunku dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku energii w całym regionie. Projekt zintegruje rynki gazu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do poprawy konkurencji rynkowej i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz umożliwiając swobodny handel energią.

W trakcie epidemii świętowaliśmy szczególny jubileusz – rozładowaliśmy setną dostawę gazu skroplonego (LNG) w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Od kilku lat obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania LNG, dlatego rozbudowujemy przepustowość gazoportu z obecnych 5 do 8,3 mld m3 rocznie. W 2019 r. naszą siecią popłynęło o ponad 1/5 więcej gazu niż w 2015 r. Na podstawie aktualnych trendów i analiz ekspertów można się spodziewać, że ten wzrost się utrzyma, gdyż będzie efektem transformacji sektora energetycznego, ciepłowniczego oraz procesu rozbudowy sieci gazowej w poszczególnych gminach w Polsce.

Wśród odbiorców GAZ-SYSTEM są bowiem również sieci dystrybucyjne. To za ich pośrednictwem paliwo gazowe może trafiać do obywateli, przedsiębiorców i budynków użyteczności publicznej, jak np. szpitale i szkoły. Tym samym przyczynia się to poprawy jakości powietrza i pozytywnie wpływa na zmiany klimatyczne, bowiem gaz ziemny to paliwo niskoemisyjne. Budowa Baltic Pipe, Terminalu LNG, FSRU i innych strategicznych inwestycji nie tylko zatem podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, lecz również ma i będzie mieć dobry wpływ na zdrowie Polaków.

Potwierdzeniem tej tezy są umowy o przyłączenie do sieci gazowej, podpisane z Elektrownią Dolna Odra (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, marzec 2020), Elektrociepłownią Czechnica (Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, luty 2020), Elektrownią Grudziądz (ENERGA Wytwarzanie SA, czerwiec 2019) i Ciepłownią Kawęczyn (PGNiG TERMIKA SA, grudzień 2019). GAZ-SYSTEM podpisał także porozumienie dotyczące przyłączenia Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie, luty 2020). Jesienią zeszłego roku w Warszawie została przyłączona do sieci gazowej EC Żerań (PGNiG Termika), a w Toruniu rozbudowano przyłączenie dla EC Toruń. Te inwestycje wskazują na trend, który obserwujemy w naszym kraju – gaz to paliwo przyszłości polskiej gospodarki, i to na wiele lat.

Wymienione inwestycje znacznie wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski. W GAZ-SYSTEM jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. To w dużym stopniu na paliwie gazowym będzie oparta dokonująca się w Polsce transformacja energetyczna. Prowadzimy zatem dalej nasze inwestycje mimo czasem niesprzyjających okoliczności, jak te związane z COVID-19, wiedząc, że czynimy to z korzyścią dla polskiej gospodarki i środowiska.

Artur Zawartko, wiceprezes zarządu OGP GAZ-SYSTEM SA

Tekst wiceprezesa Artura Zawartko został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze