Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Grupa ORLEN: do 2030 r. EBITDA w obszarze detalicznym wzrośnie do ok. 5 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2022, 17:20

  • 2
  • Powiększ tekst

Do końca 2030 r. w Europie Środkowo-Wschodniej pod marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji paliw. Do tego czasu rozwój sieci detalicznej, w tym udziału stacji zagranicznych, ma zwiększyć EBITDA tego segmentu Grupy Orlen ponad półtorakrotnie, do ok. 5 mld zł - szacuje koncern.

O planach związanych z rozwojem sieci detalicznej PKN Orlen poinformował w artykule „Orlen - silny gracz w Europie”, który ukazał się w najnowszym, majowym wydaniu Magazynu GO!, wewnętrznego periodyku Grupy Orlen. „Polska, Niemcy, Czechy, Litwa, Słowacja, a wkrótce także i Węgry. Na tych rynkach, zgodnie ze strategią Orlen2030, nasza firma umacnia swoją pozycję” - podkreślono w publikacji.

W kraju, za sprawą połączenia z Grupą Lotos, naszą sieć zasili około 100 stacji, które będą funkcjonowały pod marką Lotos, a za jakiś czas w całym regionie pozyskamy kolejne 100 stacji - zaznaczył koncern. W artykule wspomniano jednocześnie, że dodatkowo, na Słowacji, po realizacji wszystkich planów akwizycyjnych Grupa Orlen zwiększy swoją sieć do 88 stacji, a na Węgrzech uruchomi wkrótce 144 stacje.

Ekspansja geograficzna jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju Grupy Orlen. To ważny element budowy międzynarodowej rozpoznawalności marki Orlen, a także wzmacniania naszej pozycji biznesowej - oceniono w publikacji Magazynu GO!.

Wskazano przy tym, że „poszerzanie działalności jest również zgodne ze strategią Orlen2030, która zakłada rozwój rynku detalicznego, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. poprzez rozbudowę sieci stacji paliw”.

Odnosząc się do planów Grupy Orlen, w artykule wewnętrznego periodyku koncernu zapowiedziano, że „do końca 2030 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji, obecnie jest ich ok. 2,9 tys.”. Podkreślono zarazem, że „udział stacji zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc”.

Efekty tych działań bezpośrednio przełożą się na wyniki finansowe naszego koncernu. Szacuje się, że w obszarze detalicznym do 2030 r. EBITDA wzrośnie ponad półtorakrotnie do poziomu ok. 5 mld zł - zaznaczono w artykule „Orlen - silny gracz w Europie”.

W publikacji przypomniano, że niedawno Grupa Orlen zapowiedziała zwiększenie liczby stacji na Słowacji o 25, dzięki czemu będzie właścicielem łącznie 47 obiektów w tym kraju. Dodatkowo, po finalizacji połączenia z Grupą Lotos, do sieci Orlen trafi kolejnych 41 stacji. W efekcie procesu rebrandingu wszystkie placówki będą funkcjonowały pod marką Orlen.

W ten sposób trafimy do grona pięciu największych graczy na słowackim rynku detalicznym, a także ugruntujemy rozpoznawalność marki Orlen w tym kraju - stwierdził koncern.

W publikacji Magazynu GO! zwrócono uwagę, że „realizacja środków zaradczych w ramach procesu fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos oznacza wejście na nowy rynek - węgierski”. „Przejmiemy 144 stacje paliw od Grupy MOL, dzięki czemu nasza firma będzie czwartym koncernem na Węgrzech pod względem liczby stacji, posiadającym ponad 7 proc. udziału w rynku detalicznym” - zaznaczył koncern. Podał przy tym, że już teraz na węgierskim rynku hurtowym posiada 5 proc. udziału w przypadku benzyny i 4 proc. w przypadku oleju napędowego.

W artykule wewnętrznego periodyku Grupy Orlen wspomniano też, że aktualnie posiada ona 586 stacji paliw w Niemczech i 426 w Czechach (tj. co czwartą stacja w tym kraju), a na Litwie - 29.

EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation).

EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji

lub

EBITDA = wynik operacyjny + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

EBITDA jest stosowana do analizy rentowności przedsiębiorstwa, pomija konsekwencje operacji finansowych i amortyzacji dawnych inwestycji. Poprzez wyłączenie amortyzacji możliwe jest lepsze ujęcie podstawowych przepływów pieniężnych generowanych na działalności operacyjnej.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze