Informacje

PGE / autor: Fratria
PGE / autor: Fratria

Skarb Państwa kupuje akcje PGE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 maja 2022, 20:20

    Aktualizacja: 23 maja 2022, 21:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Skarb Państwa objął 292 617 395 akcji nowej emisji serii E Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i obecnie bezpośrednio posiada 60,86 proc. akcji wobec wcześniejszego udziału na poziomie 57,39 proc., podała spółka

Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa Rady Ministrów objął 292 617 395 akcji serii E - czytamy w komunikacie.

Przed zmianą Skarb Państwa posiadał 1 072 984 098 akcji PGE, co stanowiło 57,39 proc. w kapitale zakładowym spółki i był uprawniony do 1 072 984 098 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 57,39 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce. Aktualnie Skarb Państwa posiada 1 365 601 493 akcji stanowiących 60,86 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 1 365 601 493 głosów, co stanowi 60,86 proc. ogólnej liczby głosów, podano także.

Ponadto, Skarb Państwa poinformował o podmiocie zależnym posiadającym akcje PGE i łącznej sumie liczby głosów obu podmiotów i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z treścią zawiadomienia, biorąc pod uwagę akcje (18 697 608) posiadane przez podmiot zależny od Skarbu Państwa, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Skarb Państwa posiada łącznie 1 384 299 101 akcji stanowiących 61,7 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 1 384 299 101 głosów, co stanowi 61,7 proc. ogólnej liczby głosów - czytamy dalej.

22 kwietnia br. PGE dokonała przydziału 373 952 165 akcji serii E, tj. wszystkich akcji oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie 8,55 zł za akcję. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało 6 kwietnia 2022 r. o emisji akcji serii E. Zgodnie z przyjętą uchwałą, emisja kierowana była do uprawnionych inwestorów z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku emisji PGE zamierzała pozyskać prawie 3,2 miliardy zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc.. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc.. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISBnews, mw

CZYTAJ TEŻ: Prezes Taurona: przez wojnę rośnie znaczenie projektu NABE

Powiązane tematy

Komentarze