Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

RPP: Wszyscy członkowie mają równy dostęp do danych NBP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 listopada 2022, 19:27

  • 1
  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zapewnia, że wszyscy jej członkowie „mają maksymalnie możliwy i równy” dostęp do aktualnych danych, informacji oraz wiedzy Narodowego Banku Polskiego (NBP), zaś zarzuty publiczne sugerujące rzekome trudności w wypełnianiu mandatu uznaje za bezpodstawne, podano w stanowisku opublikowanym przez bank centralny

Rada Polityki Pieniężnej zapewnia, że podejmuje decyzje w zakresie polityki pieniężnej w oparciu o najlepszą wiedzę co do perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej oraz mając zapewnione odpowiednie warunki pracy. Zarzuty publiczne, a nawet tezy sugerujące rzekome trudności w wypełnianiu mandatu - uznaje za bezpodstawne, szkodzące autorytetowi banku centralnego oraz interesom finansowym państwa - czytamy w „Stanowisku Rady Polityki Pieniężnej w sprawie listu otwartego byłych prezesów NBP i byłych członków Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 października 2022 r.”

Podejmowanie decyzji związanych z realizacją polityki pieniężnej musi opierać się na odpowiednich materiałach statystycznych i analizach, których dobór i weryfikacja ma fundamentalne znaczenie przy ocenie procesów inflacyjnych i gospodarczych, podkreślono.

Dla dokonania pełnej oceny zagadnień związanych z procesami inflacyjnymi i gospodarczymi niezbędne jest także korzystanie ze wsparcia ekspertów pracujących w NBP, których kompetencje są bardzo wysoko oceniane w kraju i za granicą. Rada jednoznacznie stwierdza, że wszyscy jej członkowie mają maksymalnie możliwy i równy dostęp do aktualnych danych, informacji oraz wiedzy Narodowego Banku Polskiego, co stanowi potwierdzenie i gwarancję, że podejmowane w trybie kolegialnym decyzje w zakresie polityki pieniężnej są na najwyższym poziomie merytorycznym - czytamy dalej.

Rada stwierdziła dalej, że działając kolegialnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej wszystkich jej członków, krytycznie ocenia „próby publicznego kontestowania działalności” RPP, w tym podjętych decyzji, o ile nie są zgodne z oczekiwaniami członków wybranych przez Senat.

Negatywnie oceniamy także formułowane publicznie zarzuty przez członków wybranych przez Senat co do warunków wypełniania funkcji członka RPP, które nie służą autorytetowi Narodowego Banku Polskiego, gdyż nie mają one oparcia w faktach. Wobec powyższego, wyrażamy dezaprobatę dla listu otwartego byłych prezesów NBP i byłych członków RPP z dnia 16 października 2022 roku. Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe - napisano w stanowisku.

W związku z szokiem wywołanym agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, konsekwencjami pandemii COVID-19, a także ze skutkami zachodzących w gospodarce zmian strukturalnych, w tym transformacji energetycznej - realizacja polityki pieniężnej dokonuje się obecnie w szczególnie trudnych uwarunkowaniach, wskazano też w dokumencie.

Podejmowanie decyzji w zakresie polityki monetarnej wymaga zapoznawania się z coraz większą ilością materiałów statystycznych i analiz. Narodowy Bank Polski stwarza bardzo dobre warunki pracy wszystkim członkom RPP w związku z tymi zadaniami, także przez odpowiednie rozwiązania organizacyjno-operacyjne - podsumowano.

Czytaj też: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze