Informacje

PKN Orlen  / autor: Mat. pras.
PKN Orlen / autor: Mat. pras.

Zmiany w statucie Orlenu na rzecz Skarbu Państwa

Agnieszka Łakoma

Agnieszka Łakoma

dziennikarka portalu wGospodarce.pl, publicystka miesięcznika "Gazeta Bankowa", komentatorka telewizji wPolsce.pl; specjalizuje się w rynku paliw i energetyce

  • Opublikowano: 22 marca 2023, 13:28

    Aktualizacja: 22 marca 2023, 13:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Dzięki wprowadzonym dziś zmianom do statutu PKN Orlen Skarb Państwa umocnił swoją pozycję w koncernie, jako jego główny akcjonariusz.

Akcjonariusze PKN Orlen na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdecydowali o zmianach w statucie spółki, z których najważniejsze nastąpiły na wniosek Ministra Aktywów Państwowych.

Po tym, jak PKN Orlen w zeszłym roku przejął gdańską Grupę Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Skarb Państwa posiada ponad 49 proc. akcji.

Do statutu wpisano dziś szczegółowy wymóg akceptacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dla najważniejszych decyzji dotyczących istnienia PKN Orlen. Chodzi bowiem o sytuacje, gdy na WZA zgłoszone zostaną propozycje uchwał zakładające połączenie płockiego koncernu w innym podmiotem poprzez przeniesienie całego majątku na inną firmę, a także rozwiązanie PKN Orlen na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego za granicę, jak również propozycje uchwał w sprawie likwidacji i przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego (w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia). We wszystkich tych sprawach uchwały na Walnych Zgromadzeniach będą mogły zostać przyjęte tylko wówczas, gdy zyskają poparcie „90 proc. głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego PKN Orlen”. W opinii resortu aktywów ze względu na wagę decyzji do statutu trzeba było dodać wymóg „obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”.

Na wniosek Ministra Aktywów Państwowych w statucie znalazł się również zapis, że  Zarząd Orlenu będzie musiał udzielić Radzie Nadzorczej – bez dodatkowego wezwania – wielu bieżących informacji, nie tylko o podejmowanych uchwałach. Chodzi bowiem o informacje o sytuacji spółki, m.in. „w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym”. Rada otrzymywać będzie także informacje o postępach w realizacji Strategii Orlenu, a gdyby były od  niej „odstępstwa”, to zarząd będzie musiał je wyjaśnić i uzasadnić. Szefowie koncernu mają również obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zawieranych transakcjach jak również „o zdarzeniach i okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację majątkową” Orlenu a zwłaszcza na płynność finansową i rentowność.

Pozostałe zmiany w statucie związane są z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, jaka nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze posiadający 75,12 proc. akcji koncernu.

Agnieszka Łakoma

Czytaj też: PGE o projekcie jądrowym w Pątnowie. Jakie założenia?

Powiązane tematy

Komentarze