Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Firmy faktoringowe wykupiły więcej wierzytelności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 lipca 2023, 11:13

  • 1
  • Powiększ tekst

Wartość wykupionych wierzytelności przez 53 przedsiębiorstwa, prowadzące działalność faktoringową, wzrosła w 2022 r. o 20 proc. r/r i wyniosła 476,92 mld zł. Z usług faktoringowych skorzystało 25 465 klientów, tj. o 3,4 proc. mniej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystycznych (GUS).

W grupie 53 zbadanych podmiotów prowadzących w 2022 r. działalność faktoringową było 45 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 8 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej, podano.

Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2022 r. zwiększyła się o 10,0 proc. do kwoty 52 409 mln zł. Środki finansowe ogółem w 91,9 proc. zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 8,1 proc. w faktoring zagraniczny. Z usług faktoringowych w 2022 r. w niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych skorzystało 22,9 tys. klientów, z usług faktoringowych w bankach skorzystało 2,5 tys. klientów. Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 33 135 mln zł, z tego 94 proc. w faktoring krajowy, a 6,0 proc. w faktoring zagraniczny. Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 19 274 mln zł, z tego 88,2 proc. przypadało na faktoring krajowy, a 11,8 proc. na faktoring zagraniczny.” - czytamy w komunikacie.

GUS wskazał również, że z usług faktoringowych w 2022 r. skorzystało 25 465 klientów. W tej liczbie 25,2 proc. klientów prowadziło działalność w zakresie transportu, 24,2 proc. - handlu, 20,8 proc. - przemysłu.

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa faktoringowe (łącznie) zwiększyła się o 20 proc. r/r do 476 918 mln zł w 2022 r.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 26,1 proc., a w faktoringu zagranicznym zmalała o 11 proc.. Faktoring krajowy stanowił 87,8 proc. ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 12,2 proc.. W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (52,4 proc.), faktoring z regresem (24,5 proc.), faktoring odwrotny/odwrócony (19,8 proc.) i faktoring mieszany (3 proc.)” - czytamy dalej.

Jak poinformował GUS, w bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 16,4 proc. do 84 140 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 84,6 proc. wykupionych wierzytelności, a faktoring w handlu zagranicznym 15,4 proc.. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 20,8 proc. do 392 778 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 88,5 proc. wykupionych wierzytelności, a faktoring w handlu zagranicznym 11,5 proc..

Przychody z całokształtu działalności 32 firm, które prowadziły pełną księgowość wyniosły 2 702 mln zł i zwiększyły się o 43,1 proc., w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 94,8 proc.. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 89,8 proc. i wyniosły 2 309 mln zł. Wynik finansowy netto 32 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość, dla których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, wyniósł 273 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 18 firm wypracowało dodatni wynik finansowy netto, pozostałe 14 poniosło straty.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 573 osoby na podstawie umowy o pracę, 131 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, oraz 235 na pod-stawie ustawy o działalności gospodarczej. Badane niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe świadczyły swoje usługi poprzez 246 oddziałów, przedstawicielstw i filii” – napisano w informacji.

Czytaj także: Koszty propozycji rządowych? Min. Soboń podsumowuje

ISBnews/rb

Powiązane tematy

Komentarze