Informacje

BNP Paribas podniósł średnioroczne prognozy PKB dla Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lutego 2012, 10:43

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank BNP Paribas podwyższył średnioroczne prognozy PKB dla Polski na lata 2012-13 odpowiednio do 2,4 i 2,7 proc. z 1,6 oraz 2,4 proc. Powodem jest odgórna korekta PKB dla gospodarki Niemiec z 0,4 proc. do 1,1 proc.

Bank skorygował też prognozy dla czterech innych państw regionu Europy Centralnej (Bułgarii, Czech, Węgier i Rumunii). Z tabeli dołączonej do komentarza wynika, że BNP Paribas przewiduje wyraźne odbicie na Węgrzech i Czechach w najbliższym roku odpowiednio do 2,2 proc. z 0,1 proc. oraz do 3,1 proc. z 0,8 proc.

Średnia wzrostu PKB dla regionu w 2012 r. wyniesie 1,4 proc., zaś w 2013 r. 2,6 proc. (uprzednio 0,6 proc. i 2,2 proc.).

Komentarz zaznacza, że Niemcy są głównym partnerem handlowym dla Europy Centralnej i że prężna kondycja ich gospodarki równoważy słabość gospodarek państw śródziemnomorskich strefy euro,  odgrywających znacznie mniejszą rolę w eksporcie Europy Centralnej.

"Ogólnie przewidujemy, że przyrost zarówno eksportu, jak i popytu wewnętrznego okaże się silniejszy od naszych prognoz sprzed trzech miesięcy. Jesteśmy wprawdzie mniej pesymistyczni, ale nadal sądzimy, że 2012 r. będzie dla Centralnej Europy trudny" - dodali.

 Wśród powodów ostrożności analitycy wskazują na perspektywę niskiej dynamiki narastania kredytu w najbliższych miesiącach oraz na zacieśnienie polityki fiskalnej. Skutkiem będzie pewne pogorszenie na rynku pracy i mniejsza presja popytowa na ceny niż w ostatnich kilku miesiącach.

Dwa główne źródła ryzyka dla regionu - w ocenie BNP Paribas - to dalsze pogorszenie kryzysu fiskalnego w strefie euro oraz wyższe ceny ropy naftowej w reakcji na wzrost napięcia wokół Iranu.

Skutkiem pierwszego z nich byłby wzrost premii za ryzyko na finansowych rynkach, co podniosłoby koszty finansowania dla kredytobiorców z Europy Centralnej, zaś drugiego spadek siły nabywczej ludności, a zatem i konsumpcji.

(PAP) asw/ ana/ pad/

Powiązane tematy

Komentarze