Informacje

Szczurek: Deficyt spadnie poniżej 3 proc., wzrost gospodarki wyniesie 3,4 proc., więc Polska oczekuje zdjęcia unijnej procedury nadmiernego deficytu już w tym roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2015, 08:27

    Aktualizacja: 18 kwietnia 2015, 08:33

  • 5
  • Powiększ tekst

Minister finansów Mateusz Szczurek oczekuje, iż Komisja Europejska już w tym roku zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Szef MF szacuje, że deficyt spadnie w 2015 roku do 2,7 proc. PKB, a gospodarka Polski wzrośnie przynajmniej o 3,4 proc.

Jak powiedział Szczurek w piątek w Waszyngtonie, według najnowszych, ogłoszonych tego dnia danych GUS, deficyt finansów publicznych Polski obniżył się w 2014 roku z 4 proc. do 3,2 proc.

"Jest to wynik, który zdaniem Polski pozwala na zdjęcie procedury nadmiernego deficytu już w 2015 roku, czyli o rok wcześniej niż się tego spodziewaliśmy" - powiedział minister.

Jak tłumaczył, ten wynik "skorygowany o koszty systemowej reformy emerytalnej, które Polska ponosiła przez pierwsze siedem miesięcy 2014 roku, jest mniejszy od 3 proc.", czyli obowiązującego w UE referencyjnego pułapu. Dlatego, jak dodał, spodziewa się, że Komisja Europejska może zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu już w tym roku. Wyraził oczekiwanie, że KE podejmie decyzję w tej sprawie "w ciągu najbliższych dwóch miesięcy".

Zdaniem Szczurka proces obniżania deficytu będzie kontynuowany.

"Oczekujemy, że tegoroczny deficyt finansów publicznych zostanie obniżony do 2,7 proc." - powiedział. I takie liczby - dodał - zostaną w najbliższych dniach przesłane do Brukseli.

Mówiąc o konsekwencjach oczekiwanego zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu minister podkreślił, że oznacza to, iż "Polska dołącza do grona krajów, które mają deficyt zgodny z wytycznymi UE", a poza tym "musimy w mniejszym stopniu ograniczać wydatki publiczne w 2016 zgodnie z naszą własną regułą wydatkową".

Szczurek zastrzegł, że nie ma to wpływu na perspektywę wejścia Polski do strefy euro.

"Fakt ewentualnego wyjścia z procedury nadmiernego deficytu nie oznacza wcale, że Polska w jakikolwiek sposób przyspiesza swoją drogę do euro" - powiedział.

Powtórzył, że dla Polski ta decyzja związana jest przede wszystkim z poprawą sytuacji w eurolandzie, który wciąż przeżywa problemy w związku z Grecją.

"Tak długo, jak strefa euro nie będzie gotowa, tak długo, jak my sami nie będziemy w sposób trwały gotowi do funkcjonowania z korzyściami gospodarczymi w strefie euro, nie będziemy rozważali, czy podawali jakichkolwiek dat wejścia do strefy euro" - powiedział.

Minister zwrócił uwagę, że także dane dotyczące wzrostu gospodarczego Polski w 2014 roku są lepsze, niż wcześniej szacowano. Jak podał GUS w piątek, PKB Polski wzrósł w 2014 o 3,4 proc., a wcześniejsze szacunki Urzędu mówiły o wzroście PKB na poziomie 3,3 proc.

"Polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie. Nasze prognozy na 2015 rok to 3,4 proc. wzrostu, czyli tak samo, jak ostateczne wyniki za 2014 rok, ale pierwsze miesiące roku pokazują, że sytuacja na rynku pracy jest lepsza, produkcja przemysłowa jest bardzo solidna i istnieje szansa, że ten wzrost będzie wyższy niż 3,4 proc. A to dzieje się pomimo deflacji" - powiedział.

Podkreślił, że mimo deflacji rosną też nominalne płace polskich pracowników.

Szczurek przyznał jednak, że jeśli deflacja miałaby się w Polsce utrwalić, to jest "groźna dla gospodarki".

"Ufam, ze deflacja pod koniec roku ustąpi, chociaż rzeczywiście, jest to powód do zmartwień. Gdyby miała przeciągnąć się na dłuższy okres czasu, stanowiłaby nie lada wyzwanie nie tylko dla polityki budżetowej czy rządu, ale przede wszystkim dla polityki Narodowego Banku Polskiego" - powiedział.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu ceny spadły o 1,5 proc. w porównaniu do marca ub.r., wobec spadku w wysokości 1,6 proc. w lutym br. Także Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ogłoszonych we wtorek najnowszych prognozach szacuje, że w 2015 roku w Polsce deflacja wyniesie 0,8 proc.

Ministerstwo finansów poinformowało w piątek w komunikacie, że znaczna poprawa sytuacji finansów publicznych w 2014 r. była efektem wprowadzonych działań konsolidacyjnych oraz korzystnej dla finansów publicznych struktury wzrostu gospodarczego.

"Konsolidacja fiskalna w 2014 r. obejmowała zarówno ograniczenie wydatków, jak i wzrost dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Relacja wydatków krajowych do PKB (nieuwzględniająca wydatków finansowanych ze środków unijnych, dla których beneficjentem ostatecznym są jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych) ukształtowała się na poziomie 40,4 proc., tj. o 0,4 pkt proc. niższym niż w 2013 r. Jednocześnie wydatki na inwestycje publiczne, które zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin nie powinny być obszarem konsolidacji, zwiększyły się o 0,3 proc. PKB, tj. o 11,9 proc. r/r" - napisano.

MF dodało, że relacja dochodów krajowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrosła w 2014 r. o 0,5 pkt proc. Było to m.in. efektem rozszerzenia zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych o spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, realizacji planu działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów podatkowych i efektywność działania administracji podatkowej, jak i czynników o charakterze makroekonomicznym, które generalnie (poza kształtowaniem się cen towarów i usług) pozytywnie oddziaływały na realizację dochodów.

"Po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu celem polityki fiskalnej będzie dążenie do średniookresowego celu budżetowego (MTO), czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB. W związku z tym w latach 2015-2016 m.in. dzięki przestrzeganiu stabilizującej reguły wydatkowej, kontynuowana będzie konsolidacja fiskalna, która pozwoli zredukować deficyt do odpowiednio 2,7 proc. PKB i 2,3 proc. PKB" - dodano.

Z Waszyngtonu Inga Czerny (PAP), sek

Powiązane tematy

Komentarze