Informacje

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, fot. PAP/Leszek Szymański
Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, fot. PAP/Leszek Szymański

Szerokopasmowy Internet dla szkół. Rusza nabór wniosków do Programu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 września 2016, 10:58

  • 1
  • Powiększ tekst

Wraz z początkiem roku szkolnego Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało o jednym ze swoich flagowych projektów: w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa „PO PC 2014-2020” ma zapewnić szerokopasmowy Internet w polskich szkołach i stworzyć Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, która jako jedna dedykowana sieć ma łączyć wszystkie szkoły w Polsce. Realizację celu wyznaczono na koniec 2018 roku. Obecnie rusza nabór wniosków do Programu.

W dzisiejszych czasach trudno komukolwiek wyobrazić sobie życie bez Internetu – jesteśmy stale online - jako obywatele na bieżąco zarówno odbieramy, jak i kreujemy informacje. Zwani „pokoleniem smartfona” nie rozstajemy się z telefonem, aktywnie uczestnicząc w social mediach. Jednak w Polsce wciąż istnieją tzw. „białe plamy”, czyli miejsca, gdzie Internetu na obszarach wiejskich i miejskich po prostu nie ma. Komercyjni operatorzy nie budują bowiem infrastruktury teleinformatycznej tam, gdzie nie jest to dla nich opłacalne. Ta sprawa dotyczy zarówno gospodarstw domowych, jak i szkół, które jako miejsce edukacji powinny mieć zapewnione stałe łącze internetowe.

Rozmowy nad projektem wprowadzenia szerokopasmowego Internetu do wszystkich szkół trwają już od grudnia 2015 roku. W czerwcu tego roku minister cyfryzacji Anna Streżyńska przedstawiła w Szkole Podstawowej mieszczącej się w Podgórze program pilotażowy przygotowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) w ramach realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Pilotażem objęto 26 szkół z województwa mazowieckiego i podlaskiego i podłączono do szybkiej sieci światłowodowej.

Chcemy, by wszystkie szkoły, które mają ograniczony dostęp do internetu, a jest ich w Polsce blisko 17 tys., w 2017 roku korzystały z szybkich łącz. Ich budowa ma kosztować około 300 mln zł – mówiła w czerwcu w Anna Streżyńska.

Minister cyfryzacji zapowiedziała wtedy, że do września 2018 roku wszystkie polskie szkoły będą mogły otrzymać dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Stanowisko minister cyfryzacji podtrzymał 1 września wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny: - Do końca tego roku ma powstać projekt Ustawy o OSE. 2017 rok będzie czasem na podpisywanie umów z operatorami. We wrześniu 2018 roku chcemy wystartować z OSE. Faktyczne funkcjonowanie sieci zacznie się prawdopodobnie w IV kwartale 2018. Pieczę nad OSE obejmie przypuszczalnie NASK, będący publicznym operatorem teleinformatycznym.

Nabór wniosków do II konkursu w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ruszył 29 sierpnia. W ramach niego kraj podzielono na 80 obszarów konkursowych. Szkoły mogą składać wniosek do końca listopada tego roku. Nie wszystkie placówki natomiast mają być objęte łączem światłowodowym - o tym, czy w niektórych przypadkach bardziej opłacalne nie będzie radiowe, zdecyduje jego odległość od węzła.

Po zapoznaniu się z danymi z Systemu Informacji Oświatowej sprawa wydaje się tym pilniejsza: na 30 tys. szkół znajdujących się w ok. 19,5 tys. lokalizacji, bez dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s jest ok. 25 tys. szkół znajdujących się w ok. 16,7 tys. lokalizacji. Tylko 5 tys. szkół (w 3,3 tys. lokalizacji) ma Internet o przepustowości 100 Mb/s. Tzw. „białe plamy” w obecnej edycji PO PC na mapie kraju mają zostać zlikwidowane z 15 tys. szkół (w 10, 5 tys. lokalizacji).

Co istotne, budowa „intranetu edukacyjnego” dla szkół objętych programem będzie bezpłatna. Pieniądze z budżetu państwa mają także zapewnić ich utrzymanie przez pierwsze 2-3 lata.

  • Programem chcemy objąć około 10, 5 tysiąca lokalizacji, którym zbudujemy infrastrukturę teleinformatyczną. Dalej szkoły przekazujemy pod opiekę samorządom i co do zasady to im pomagamy w pierwszych 2-3 latach działania sieci. Myślę, że włożenie szkół na sztandar drugiego konkursu PO PC już przyniosło efekt z którego osobiście jesteśmy bardzo zadowoleni – stwierdził wiceminister Woźny.

Roczny koszt utrzymania ogólnopolskiej sieci to kwota rzędu 120-160 mln zł. Po okresie wsparcia z budżetu państwa, pieniądze na zachowanie systemów będą musiały znaleźć samorządy terytorialne i organy prowadzące (prezydent/burmistrz/wójt). Dobrowolnie podejmą oni decyzję czy szkoła nadal pozostanie w zasięgu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, będącą dedykowaną siecią łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Z łączy szkolnych, za opłatą jako klienci detaliczni będą mogły korzystać również gospodarstwa domowe. Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji „Internet dla szkół”, oprócz zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu zakłada także rozwój kompetencji cyfrowych m.in. poprzez naukę kodowania, umożliwienie korzystania z e-podręczników, bezpiecznego korzystania z łączy internetowych i kształcenia w tym zakresie nauczycieli.

Na walkę z cyfrowym wykluczeniem przeznaczonych jest około 2,2 mld euro z funduszy unijnych. Pieniądze w ramach Programu PO PC należy wykorzystać do 2022 roku.

NB

Powiązane tematy

Komentarze