Informacje

PKN Orlen poprawia wyniki - 2,08 mld zł zysku netto grupy w I kw. 2017 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2017, 09:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za I kw. 2017 r. wyniósł 2,08 mld zł i był wyższy o 1,75 mld zł od uzyskanego w tym samym okresie roku ubiegłego - poinformowała w czwartek spółka.

Według PKN Orlen, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów EBITDA LIFO za 3 miesiące 2017 r. osiągnął 2,3 mld zł i był wyższy o 389 mln zł, liczony rok do roku.

Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok" - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie spółki. Jak podkreślił, w pierwszym kwartale tego roku ponownie wyniki płockiego koncernu "zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę".

Jasiński, odnosząc się do wyników spółki i jej grupy za I kw. 2017 r., zaznaczył, że sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 proc. i 11 proc., "co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy.

To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów - oświadczył prezes PKN Orlen, przypominając o realizowanych przez płocki koncern inwestycjach.

Wśród priorytetowych przedsięwzięć rozpoczętych w I kw. 2017 r., Jasiński wymienił m.in. projekt budowy instalacji visbreakingu w zakładzie głównym spółki w Płocku, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy. W styczniu spółka informowała, że planuje budowę i uruchomienie tej instalacji w 2020 r., dzięki której możliwe będzie uzyskiwanie większej o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki surowca niż dotąd - inwestycja jest częścią strategii spółki na lata 2017-21.

Nieustannie się rozwijamy, utrzymując stabilną pozycję finansową, dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania - oświadczył prezes PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, sprzedaż wolumenowa w okresie pierwszych 3 miesięcy tego roku była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych grupy tej spółki i łącznie wzrosła o 4 proc. w porównaniu do danych z tego samego okresu roku poprzedniego, "co przełożyło się na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 197 mln zł".

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa - podał PKN Orlen.

Spółka poinformowała jednocześnie, że konsumpcja benzyny w I kw. 2017 r. była wyższa, jako liczona rok do roku, na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

Coraz lepsze rezultaty osiągane przez koncern zostały zauważone przez agencję Moody's, która przyznała koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową spółki. Jest to najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych - oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych.

Nakłady inwestycyjne płockiego koncernu w I kw. 2017 r. wyniosły łącznie 723 mln zł, z czego w segmencie downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) 446 mln zł, a w segmencie upstream (wydobycie) 153 mln zł.

Według PKN Orlen, zadłużenie finansowe netto grupy kapitałowej tej spółki na koniec marca wyniosło ponad 3,65 mld zł i było wyższe o 290 mln zł w porównaniu z końcem 2016 r.

Jak podał PKN Orlen, w I kw. tego roku grupa kapitałowa spółki odnotowała wzrost przerobu ropy o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

PKN Orlen dodał, iż posiadane przez grupę kapitałową spółki łączne zasoby ropy i gazu 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszą ok. 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce ok. 11 mln boe, a w Kanadzie ok. 103 mln boe. W przypadku zasobów polskich średnie wydobycie w I kw. tego roku wyniosło 1,3 tys. boe na dobę, a w przypadku kanadyjskich - 13,1 tys. boe.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze