Informacje

Polacy chcą większych interwencji państwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 października 2017, 16:38

    Aktualizacja: 11 października 2017, 16:43

  • Powiększ tekst

Ponad połowa ankietowanych Polaków chce aktywnej roli państwa w gospodarce - wynika z badania CBOS „Rola państwa w gospodarce”. Również ponad 50 proc. respondentów uważa, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym.

Ponad połowa badanych opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce, a do najważniejszych sposobów oddziaływania na gospodarkę ankietowani zaliczają: wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, stwarzanie dobrych ram prawnych dla funkcjonowania gospodarki, dbanie o rozwój gospodarczy i finanse publiczne - czytamy w komunikacie.

Opinię, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce wyraziło 58 proc. ankietowanych, podczas gdy 32 proc. uznało, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej.

Jak podkreślono, ponad połowa respondentów uważa, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym, a opinie te idą w parze z poglądem, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce.

Bardzo ważnym obszarem oddziaływania państwa na gospodarkę jest, zadniem respondentów, wspieranie przedsiębiorczości (20 proc.). Część ankietowanych mówiła w tym kontekście o firmach ogólnie (12 proc.), inni podkreślali, że państwo powinno wspierać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (7 proc), jeszcze inni postulowali wspieranie głównie polskich firm (2 proc.).

Aankietowani mówili ogólnie o stymulowaniu przedsiębiorczości bądź też wymieniali szczegółowe rozwiązania - ograniczanie biurokracji, ułatwienia w zakładaniu firm, tańsze kredyty dla rozpoczynających działalność gospodarczą - czytamy w komunikacie.

Respondenci postulowali m.in. wprowadzenie rozwiązań mających bezpośredni związek z rozwojem przedsiębiorczości, lecz dotyczących również innych sfer, np. obniżenia podatków.

Najczęściej wymienianym rodzajem podatku był VAT (6 proc.), uproszczenia prawa gospodarczego i systemu podatkowego, a jednocześnie spowodowania, by funkcjonujące przepisy nie zmieniały się często i były bardziej przewidywalne (4 proc.). Rozwiązania te dotyczą także rozwoju inwestycji, które wymieniło 4 proc. badanych.

Zdaniem ankietowanych, do priorytetowych zadań państwa w sferze gospodarki należy przeciwdziałanie bezrobociu (11 proc.) oraz „dbanie o rozwój gospodarczy, dobry stan finansów publicznych, niski deficyt, stwarzanie dobrych ram dla funkcjonowania gospodarki” (11 proc.).

Ponad połowa badanych (56 proc.) jest zdania, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym, a trzech na dziesięciu wyraża przekonanie, że „nie ma znaczenia, na jakim kapitale oparta jest nasza gospodarka, gdyż nie ma on narodowości”.

Ankietowani powyżej 45. roku życia, badani z wykształceniem co najwyżej średnim, a także mieszkańcy wsi oraz miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców częściej niż pozostali pozytywny stan naszej gospodarki przypisują działaniom obecnego rządu. Z kolei ankietowani w wieku 25-34 lata, mieszkańcy największych miast oraz absolwenci wyższych uczelni uważają, że stan ten jest wynikiem innych czynników.

PAP, MW

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych