Informacje

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk / autor: fot. Julita Szewczyk
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk / autor: fot. Julita Szewczyk

Kontrakt budowlany opiera się na zaufaniu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 18 listopada 2017, 15:11

    Aktualizacja: 18 listopada 2017, 15:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Budownictwo musi się opierać na zaufaniu i uczciwości rozumianej jako dialog z partnerami. Rząd premier Beaty Szydło, w którym mam zaszczyt pracować, realizuje program, z którym szedł do wyborów. W obszarze infrastruktury oznacza to przywrócenie trzech wartości, na których bazuje gospodarka: partnerskich relacji zamawiającego i wykonawcy, dialogu społecznego oraz dobrego rządzenia - pisze Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa w „Polskim Kompasie 2017”

Rząd premier Beaty Szydło, w którym mam zaszczyt pracować, realizuje program, z którym szedł do wyborów. W obszarze infrastruktury oznacza to przywrócenie trzech wartości, na których opiera się gospodarka: partnerskich relacji zamawiającego i wykonawcy, dialogu społecznego oraz dobrego rządzenia.

Odpowiedzialne rządzenie polega na sprawiedliwym podziale ryzyk. Uruchomiliśmy proces optymalizacji zamówień publicznych i zaprosiliśmy do udziału w nim partnerów społecznych. Eksperci gospodarczy uczestniczyli w procesie poprawiania systemu zamówień publicznych i nadal w nim uczestniczą – w formule zespołów trójstronnych, rad i zespołów doradczych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest otwarte na nowe idee i lepsze rozwiązania prawne, które w konsultacjach publicznych proponują sami zainteresowani.

Budowa dróg, przyspieszenie inwestycji na kolei czy wdrożenie programu „Mieszkanie+” to tylko niektóre działania realizowane przez resort. W tych wszystkich zadaniach jest miejsce na dobre praktyki, pomysły i propozycje zmian.

Uczciwe nastawienie do powierzonych zadań wymagało od nas dokonania aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). Program wymagał dofinansowania. Nasi poprzednicy zostawili plan pełen obietnic wyborczych bez pełnego pokrycia w środkach finansowych. Zwiększyliśmy limit środków przeznaczonych na realizację programu do 135 mld zł. Musimy ukończyć pełne ciągi komunikacyjne, a nie tylko przesuwać korki na drogach o kilka kilometrów. Dlatego rząd podjął ważną dla branży drogowej decyzję o przyspieszeniu realizacji brakującego odcinka autostrady A1 i kontynuacji budowy A2 od Warszawy na wschód. Inwestycje realizowane w programie drogowym zapewnią spójność terytorialną i umożliwią rozwój regionów, a także usprawnią połączenia międzynarodowe. Dzięki staraniom rządu przyspiesza realizacja ważnych ciągów komunikacyjnych, m.in. Via Carpatia i Via Baltica, które mają strategiczny charakter dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ich budowa pozwoli na wykorzystanie atutu wynikającego z położenia naszego kraju. Przez Polskę przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, w tym łączące Europę Północną i Południową.

Jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowany transport, dlatego zamierzamy w pełni wykorzystać szansę przeprowadzenia niezbędnych inwestycji kolejowych. Uprościliśmy i przyspieszyliśmy procedury związane z przygotowaniem oraz realizacją tych zadań. Stworzyliśmy podstawy prawne wpływające na przyspieszenie procesów inwestycyjnych: zaktualizowano Krajowy Program Kolejowy oraz zmieniono ustawę o transporcie kolejowym. Działania te umożliwiają spółce PKP Polskie Linie Kolejowe realizację ambitnego programu modernizacji polskich kolei.

Dla sprawnej realizacji inwestycji na kolei było niezbędne przywrócenie dialogu z branżą. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane. By usprawnić realizację inwestycji i wyciągać wnioski z doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań, przywrócono regularne spotkania przedstawicieli sektora kolejowego w ramach Forum Inwestycyjnego. W wielu kwestiach udało się już wypracować kompromis oczekiwany przez rynek.

Rząd realizuje również Narodowy Program Mieszkaniowy, którego elementem jest pakiet „Mieszkanie+” odpowiadający na aktualne problemy mieszkalnictwa w Polsce. Narodowy Program Mieszkaniowy to kompleksowy dokument określający główne działania polityki mieszkaniowej w perspektywie do 2030 r. Jego najważniejsze cele to zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych, zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa warunków mieszkaniowych i stanu technicznego mieszkań. O najem mieszkań wybudowanych w ramach „Mieszkania+” będą mogli się ubiegać wszyscy obywatele. Jeśli osób zainteresowanych najmem będzie więcej niż dostępnych mieszkań, zostaną wprowadzone dodatkowe kryteria określające pierwszeństwo, m.in. dla osób wychowujących dzieci czy gospodarstw domowych nieposiadających tytułu własności do innego mieszkania. Kryteria te będą uzależnione od lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Planowane działania w ramach „Mieszkania+” pozwolą na pobudzenie aktywności inwestycyjnej lokalnych społeczności. Dzięki programowi lokalne firmy mogą pozyskać dodatkowe kontrakty, m.in. na realizację prac budowlanych. W przypadku już rozpoczętych inwestycji w Białej Podlaskiej i Jarocinie wykonawcami budynków mieszkalnych zostały właśnie firmy lokalne.

MIB pracuje także nad regulacją całego procesu inwestycyjnego, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Celem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którym pracujemy, jest skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Kodeks ma zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz wzmocnić partycypację społeczną w rozstrzygnięciach przestrzennych na wszystkich poziomach planowania – tak aby ograniczyć przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnych. W konsultacjach projektu Kodeksu aktywnie uczestniczyli przedsiębiorcy i branża budowlana. Było to dla nas niezmiernie istotne.

Chcemy, aby we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez MIB uczestniczyli nasi partnerzy społeczni. Ich głos jest dla nas bardzo ważny, bo domy i mieszkania w programie „Mieszkania+” czy inwestycje drogowe i szlaki kolejowe, w które inwestujemy, są budowane po to, by służyć i ludziom, i rozwojowi polskiej gospodarki.

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze