Informacje

GAZETA BANKOWA: Fiskus idzie za ciosem

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 1 czerwca 2018, 08:56

  • 1
  • Powiększ tekst

Od początku tego roku wprowadzono tzw. minimalny podatek dochodowy w wysokości 0,035 proc. Podatek ustalany jest miesięcznie, wystarczy zatem wykorzystywanie w danym miesiącu nieruchomości dla celów komercyjnych przez jeden dzień, by zostać nim objętym.

Opodatkowaniu podlegają budynki biurowe oraz budynki handlowo-usługowe, czyli centra handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Resort finansów chce w ten sposób zapobiec działaniom optymalizacyjnym stosowanym przez podatników i tym samym doprowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego oraz objąć daniną większą grupę podatników. Nowela ma wpłynąć na wzrost dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku.

Skutki finansowe tych rozwiązań są trudne do oszacowania z uwagi na brak danych pozwalających na dokonanie ich oceny. Jednak głównym celem przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej – wynika z informacji biura prasowego ministerstwa finansów.

Nowela ustawy, przygotowane przez MF, miała już pierwsze czytanie w Sejmie, a wpisany do projektu termin wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r.

Jak informuje MF, najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim zasad opodatkowania tylko tych budynków lub ich części, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte lub ich części nie będą po zmianach podlegać opodatkowaniu. To rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r. Inną zmianą jest propozycja zmiany sposobu stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika, a nie na każdy budynek). Ponadto minimalną stawką objęte byłyby wszystkie budynki z wyłączeniem budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.

Co ważne, projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.

Plusy i minusy

Eksperci uważają, że te zmiany to krok w dobrym kierunku.

Jak ocenia Bartosz Dąbrowski, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY, warta uwagi jest zwłaszcza propozycja umożliwienia ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego, gdy niższa dochodowość czy też nawet poniesiona strata ma uzasadnione przyczyny.

Kluczowe w praktyce będą oczywiście procedura uzyskiwania takiego zwrotu oraz kryteria przyjmowane przy weryfikacji, czy w danym przypadku doszło do „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Zaproponowane rozwiązanie może się okazać swoistą zachętą dla podatników do niekorzystania z agresywnych rozwiązań, pozytywnie wpływając na rentowność działalności, a zatem również wysokość płaconego podatku – uważa konsultant EY.

Jego zdaniem kontrowersje mogą wzbudzić przepisy związane ze zrównaniem różnych rodzajów inwestycji nieruchomościowych, niezależnie od ich faktycznej rentowności.

W konsekwencji, mogło doprowadzić to do „karania” tych inwestorów, którzy osiągali niższy poziom zysków z powodów czysto biznesowych (lub losowych), a nie z uwagi na stosowanie agresywnych optymalizacji podatkowych – twierdzi ekspert z EY.

W ocenie Bartosza Dąbrowskiego istotną zmianą może też być wprowadzenie progu wartościowego dla zastosowania podatku minimalnego, kalkulowanego w stosunku do podatnika, a nie budynku, jak to jest obecnie. Dla podmiotów posiadających więcej niż jedną nieruchomość może to oznaczać znacząco większe obciążenia niż przed zmianami.

Szymon Szadkowski

Cały tekst o zmianach w opodatkowaniu nieruchomości komercyjnych oraz więcej informacji i komentarzy o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Powiązane tematy

Komentarze