Informacje

autor: fot. materiały prasowe PZU
autor: fot. materiały prasowe PZU

Siła narodowego lidera dla całej polskiej gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 22 grudnia 2018, 13:28

    Aktualizacja: 22 grudnia 2018, 13:28

  • 1
  • Powiększ tekst

Grupa PZU przynosi zysk akcjonariuszom, przyczyniając się także do rozwoju innych gałęzi polskiej gospodarki, takich jak finanse, handel, naprawa pojazdów, nieruchomości czy logistyka – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Maciej Łopiński, przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA

Szanowni Państwo,

PZU jest dzisiaj największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, która zarządza 300 mld zł aktywów oraz cieszy się zaufaniem ponad 20 mln klientów w pięciu krajach. Ogłoszona w 2018 r. strategia Nowe PZU w innowacyjny sposób definiuje misję całej Grupy i jest wspólnym mianownikiem zarówno dla obecnych działań, jak i przyszłych inicjatyw. W ramach tej strategii PZU realizuje wiele ambitnych projektów, dzięki którym siła naszego narodowego czempiona nabiera coraz większego znaczenia dla polskiej gospodarki. Wiele nowoczesnych i innowacyjnych technologii, które wpływają na rozwój współczesnego świata, jest już implementowanych w PZU. Big Data, sztuczna inteligencja, telematyka napędzają gospodarkę oraz PZU. Powszechny Zakład Ubezpieczeń wkrótce wprowadzi innowacyjne rozwiązanie PZU GO, które może uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Tego typu system jest od tego roku obowiązkowo instalowany we wszystkich nowych samochodach w Unii Europejskiej. PZU GO będzie mogło być zamontowane także w starszych pojazdach, a tych jeździ po naszych drogach najwięcej, dzięki czemu stanie się dużo bardziej powszechne. Jestem pewien, że PZU utrzyma pozycję jednej z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych w Europie, która będzie generować ROE na poziomie po wyżej 22 proc. oraz wypłacać atrakcyjną dywidendę, przy zachowaniu wskaźnika wypłacalności Solvency II na poziomie minimum 200 proc. Dotychczasowe skuteczne działania mają swoje potwierdzenie w ponadprzeciętnych wynikach finansowych. Warto zwrócić uwagę, że drugi kwartał 2018 r. był rekordowy w historii Grupy PZU pod względem sprzedaży. W całym pierwszym półroczu Grupa pozyskała 11,9 mld zł, co jest również najlepszym półrocznym wynikiem w historii. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 2,4 mld zł. To wzrost o 38,3 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 r. Inicjatywy zaplanowane na lata 2018-2020 spotkały się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej oraz rynku, ponieważ PZU przynosi zysk akcjonariuszom, przyczyniając się także do rozwoju innych gałęzi polskiej gospodarki, takich jak finanse, handel, naprawa pojazdów, nieruchomości czy logistyka. Patrząc na kluczowe wydarzenia, które mają znaczenie dla dalszego rozwoju PZU, w szczególności warto zwrócić uwagę na podwyższenie przez amerykańską agencję ratingową S&P Global Ratings perspektywy ratingowej PZU z negatywnej do stabilnej. Na taką ocenę niewątpliwie wpływ miała jedna z najważniejszych dla PZU transakcji ostatnich lat, czyli finalizacja zakupu wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł. Zakup ten potwierdził konsekwencję zarządu w realizacji strategii PZU 2020, która zakłada silną obecność w polskim sektorze bankowym. Dzięki tej inwestycji Grupa PZU stała się największą instytucją oferującą kompleksowe usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pozytywnie należy także ocenić rosnące zaangażowanie Grupy PZU w obszarze zrównoważonego rozwoju. PZU jako spółka otwarta na dialog i oczekiwania społeczne dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w sposób zgodny z oczekiwaniami kluczowych interesariuszy. Obecnie PZU coraz aktywniej angażuje się zarówno w projekty społeczne związane z prewencją, np. w programy „Pomoc To Moc” i „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”, jak i pracownicze czy środowiskowe inicjatywy, co będzie w przyszłości stanowiło o budowie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Perspektywy PZU na kolejne lata dają powody do zadowolenia. Jestem przekonany, że dalsze konsekwentne działania zarządu w kontekście strategii Nowe PZU będą generować wysoką wartość dodaną dla akcjonariuszy, klientów oraz pracowników.

Maciej Łopiński, przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze