Informacje

Zadłużenie skarbu państwa wzrosło o 0,01 procent

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2019, 16:52

  • 1
  • Powiększ tekst

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2018 r. wzrosło o 0,01 proc. m/m i wyniosło 954 246,5 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku 2018 roku zadłużenie wzrosło o 2,8 proc.

Wzrost zadłużenia w grudniu 2018 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł), osłabienia złotego (+0,6 mld zł) o 0,2 proc. wobec EUR, o 0,8 proc. wobec CHF, o 2,6 proc. wobec JPY i o 0,9 proc. wobec CNY oraz umocnienia o 0,4 proc. wobec USD” - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2018 r. wzrosło o 2,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) w wyniku przeprowadzenia przetargów zamiany oraz zmiany pozostałego długu SP (+1,5 mld zł).

Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (1,5 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 10,4 mld zł i deficytu budżetu środków europejskich w wysokości 9,6 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-12,7 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,0 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, osłabienia złotego (+12,0 mld zł) o 3,1 proc. wobec EUR, 8,0 proc. wobec USD, o 7,0 proc. wobec CHF, o 10,4 proc. wobec JPY oraz o 2,5 proc. wobec CNY - czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 29,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 4,1 mld zł, co było wypadkową:

  • zmniejszenia długu w EUR (-2,2 mld EUR), w CHF (-1,0 mld CHF), w JPY (-50 mld JPY), w USD (-0,3 mld zł) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym i CNY,

  • osłabienia złotego (+12,0 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia ub.r. 674 399,3 mln zł i wzrosło o 0,3 proc. m/m (i o 4,6% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 279 847,2 mln zł (spadło o 0,7% m/m i o 1,4% od pocz. 2018 r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w grudniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 627 157,3 mln zł (bez zmian m/m).

W grudniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 29,3 proc., tj. zmniejszył się o 0,2 pkt proc. m/m i o 1,3 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Spadek udziału w grudniu był wypadkową spłaty kredytów z MIF, wykupu obligacji w USD oraz umocnienia złotego - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej 30 proc.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze