Informacje

Projekt budżetu na 2020 rok trafił do Sejmu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 września 2019, 15:50

  • 2
  • Powiększ tekst

Projekt ustawy budżetowej na 2020 rok trafił do Sejmu - wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek na stronie niższej izby parlamentu. Po raz pierwszy od 1989 roku budżet ma być zrównoważony, czyli wydatki pokrywać się mają z wpływami.

Projekt budżetu został przyjęty przez rząd w ubiegły wtorek. Zgodnie z Konstytucją, do końca września projekt budżetu musiał trafić do Sejmu. Parlament ma cztery miesiące na przedłożenie budżetu prezydentowi, licząc od momentu przekazania do Sejmu projektu przez rząd. Jeśli tego nie zrobi, prezydent ma prawo rozwiązać Sejm.

Jak mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki, projekt ustawy budżetowej na przyszły rok „został skrojony na miarę, jest prorozwojowy i zrównoważony”. Z kolei minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślał, że dochody i wydatki będą najwyższe od 1989 r.

Projekt zakłada zniesienie limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dotyczącego składek na ZUS. Chodzi o limit dochodów, po przekroczeniu którego przestaje się płacić składki na ZUS. Zmiana ta oznacza dodatkowe dochody w kwocie 5,1 mld zł netto.

Wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że projekt ustawy dotyczącej zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS powinien trafić do konsultacji społecznych w październiku.

Zgodnie z projektem budżetu dochody i wydatki wyniosą po 429,5 mld zł, co oznacza, że w przyszłym roku w kasie państwa nie będzie deficytu. Założono, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) ukształtuje się na poziomie 0,3 proc. PKB.

Przyjęto wzrost PKB (w ujęciu realnym) o 3,7 proc., średnioroczną inflację w wysokości 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Na prognozowane dochody maja mieć wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

CIR wyjaśniało, że chodzi też działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Wskazano na: zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.), obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.), podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Projekt zakłada również: finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.

Ponadto, zaplanowano wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury; realizację rządowego programu „Dobry start” (wsparcie w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym); waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem na poziomie 103,24 proc.

Przewidziano też zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową o ok. 5 mld zł wobec 2019 r.; „wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych; realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; zwiększenie wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe;”

Projekt zapewnia również finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 a także realizację rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów. Realizowane mają też być programy wieloletnie dotyczące gospodarki morskiej, w tym inwestycyjny - Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze