Informacje

Mikroprzedsiębiorcy zarobili o 1/4 więcej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 października 2019, 14:20

  • 4
  • Powiększ tekst

Wynik finansowy mikroprzedsiębiorstw (o zatrudnieniu do 9 osób) wyniósł 174,5 mld zł w 2018 r. i był wyższy o 23,1 proc. w skali roku, ISBnews za Głównym Urzędem Statystycznym (GUS).

W 2018 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 146 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw). Wszystkie one łącznie wypracowały 174,5 mld zł, o 23,1 proc. więcej niż rok wcześniej. A ich przychody, według GUS, wyniósł w ub roku 1 323,6 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 17,9 proc. r/r. Co ciekawe, ponad połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wypracowały firmy handlowe i naprawę pojazdów samochodowych (532,9 mld zł, tj. 40,3 proc.) oraz przedsiębiorstwa budowlane.

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot w 2018 r. wyniosły w mikroprzedsiębiorstwach 616,8 tys. zł (wobec 541,4 tys. zł w 2017 r.) i były najwyższe w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 1667,4 tys. zł oraz w podmiotach związanych z obsługą rynku nieruchomości - 1 656,7 tys. zł, najniższe natomiast w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową - 110,5 tys. zł.

W 2018 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 4 173 tys. osób, tj. o 83 tys. (2 proc.) więcej niż rok wcześniej. Według GUS miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2018 r. w mikrofirmach ukształtowało się na poziomie 3 081 zł (wobec 2 800 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 2 360 zł, a osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 4869 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji - 5 284 zł oraz obsługi rynku nieruchomości - 3 955 zł, natomiast najniższe - w jednostkach zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (2 419 zł) oraz leśnictwem i rybactwem (2 438 zł)” - czytamy także. Najwięcej mikroprzedsiębiorstw działa w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

(ISBnews)DS

Powiązane tematy

Komentarze