Informacje

Będzie państwowy egzamin na maszynistę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 października 2019, 11:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę zakłada projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym autorstwa resortu infrastruktury. Zgodnie z nim, prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie przeprowadzać egzamin na licencję i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ma na celu wprowadzenie państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty. Dotychczas zarówno szkolenie jak i egzaminowanie na licencję maszynisty oraz świadectwo maszynisty są realizowane przez ten sam podmiot - ośrodek szkolenia i egzaminowania” - czytamy w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego we wtorek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Ponadto, projekt ustawy ma wprowadzić również system monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych oraz czasu pracy.

Autorzy projektu tłumaczą, że obecnie ośrodki szkolenia i egzaminowania realizują m.in. program szkolenia na licencję maszynistów.

Co do zasady kandydat na maszynistę musi odbyć szkolenie w ośrodku, a następnie zdać egzamin na licencję maszynisty. Egzamin jest organizowany przez ośrodek szkolenia i egzaminowania. Przeprowadzają go egzaminatorzy zatrudnieni w tym ośrodku. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na licencję maszynisty kandydat składa wniosek do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (…) o wydanie licencji maszynisty” - czytamy.

Projekt ustawy zakłada, że szkolenie kandydatów na maszynistów w zakresie uzyskania licencji maszynisty będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach w ośrodkach szkolenia, które powstaną z przekształconych ośrodków szkolenia i egzaminowania. Z kolei przeprowadzanie egzaminu będzie należało do zadań prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Egzamin na licencję maszynisty będzie egzaminem państwowym. Egzamin będzie realizowany w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego. Egzamin na licencję maszynisty będzie egzaminem teoretycznym, prowadzonym w formie testu” - napisano.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że aktualnie kandydat na maszynistę, który uzyskał licencję przed dopuszczeniem do pracy, musi uzyskać świadectwo maszynisty. Dokument jest wystawiany przez zatrudniającego przewoźnika kolejowego na podstawie zdanego egzaminu na świadectwo maszynisty. Szkolenie na świadectwo maszynisty oraz egzamin w obowiązującym stanie prawnym przeprowadza ośrodek szkolenia i egzaminowania. Szkolenie obejmuje m.in. nabycie znajomości typu pojazdu kolejowego.

Egzamin obejmuje dwie części: sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przeprowadzenie jazdy praktycznej. Obecnie egzamin zawiera element sprawdzenia maszynisty w symulatorze pojazdu kolejowego w tym także zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest przez dwóch egzaminatorów delegowanych przez ośrodek szkolenia i egzaminowania.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie jednolitego państwowego egzaminu na świadectwo maszynisty rozszerzonego o część na symulatorze pojazdu trakcyjnego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej przeprowadzanej w formie testu komputerowego i jazdy na symulatorze pojazdu kolejowego oraz części praktycznej obejmującej jazdę praktyczną” - czytamy.

Jak wyjaśniono, część egzaminu prowadzona przy wykorzystaniu symulatora będzie miała na celu sprawdzenie reakcji egzaminowanego na sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne.

Przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie są zidentyfikowane przez Prezesa UTK problemy rynku dotyczące procesu szkolenia i egzaminowania maszynistów, kandydatów na maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, skutkujące według Prezesa UTK obniżeniem poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Z danych resortu infrastruktury wynika, że do roku 2031 do zawodu powinno wejść 4732 nowych pracowników, co daje nam średniorocznie 364 osoby.

W projekcie przekazano, że na 25 kwietnia 2019 roku najliczniejszą grupę stanowią maszyniści, którzy mają ukończone 55 lat - 4401 osób co stanowi 26,21 proc. całej grupy zawodowej. Z tej grupy 1313 (7,82 proc.) maszynistów ukończyło już 60 lat i jednocześnie nabyło uprawnienia do emerytury. Kolejną grupą są maszyniści w przedziale wiekowym 50 - 55 lat. W tej grupie znajduje się 2575 maszynistów co stanowi 15,34 proc. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 10 lat z zawodu będzie mogło odejść 6976 pracowników tj. 41,55 proc. obecnie czynnych zawodowo maszynistów. Prognoza odejść zakłada, że każdego roku z zawodu maszynisty odejdzie grupa osób kończąca 60 lat i nabywająca uprawnienia emerytalne.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze