Informacje

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA / autor: Andrzej Wiktor
Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA / autor: Andrzej Wiktor

Szansą i wyzwaniem era Przemysłu 4.0

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 18 listopada 2019, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska gospodarka doskonale wykorzystała ostatnie trzy dekady. Przy średnim wzroście gospodarczym na poziomie 4,3 proc. osiągnęliśmy pozycję siódmej gospodarki w Unii Europejskiej i dwudziestej trzeciej w skali globu. Wsparciem dla rozwoju gospodarczego kraju był rodzimy system bankowy, który w krótkim czasie stał się jednym ze światowych liderów wykorzystania nowoczesnych technologii – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA

Polska, dysponując prawie 40-milionowym rynkiem wewnętrznym, stanowi dla przedsiębiorstw niemałą pokusę, by ograniczyć się tylko do tego obszaru. Biznesmeni z mniejszych krajów (np. z Czech), siłą rzeczy zakładają wyjście poza rodzimy rynek geograficzny i ekspansję zagraniczną. To z kolei daje im pewną przewagę nad polskimi podmiotami _Mimo to skala polskiego eksportu wzrosła z 13,6 mld dolarów w roku 1990 do 262 mld dolarów w roku 2018, co oznacza zmianę prawie dwudziestokrotną – zauważa w tekście „Cieszmy się z sukcesów, podejmujmy wyzwania” Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA.

Gwałtowna intensyfikacja nastąpiła po przystąpieniu Polski do UE w roku 2004. Jest to również coraz istotniejszy czynnik wzrostu krajowego PKB (eksport na koniec 2018 roku stanowił już 55,3 proc. wartości tego wskaźnika). Systematycznie zmierzamy też w kierunku bycia eksporterem netto – w 2015 roku odnotowaliśmy pierwszą nadwyżkę handlową w wysokości 0,5 proc. PKB. Zmianom ulega także struktura sektorowa eksportu w kierunku bardziej zaawansowanego technologicznie - wskazuje prezes Pekao SA.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

(…)

Sektor bankowy

Sektor bankowy stanowi krwioobieg każdej gospodarki. Zmiany strukturalne w tym sektorze i intensywna prywatyzacja sprawiły, że na początku XXI w. 70 proc. aktywów bankowych w Polsce było własnością kapitału zagranicznego. W ostatniej dekadzie znów jednak rośnie rola polskiego kapitału, którego udział w latach 2005–2018 zwiększył się z 30 proc. do około 54 proc. To zmiana w dobrym kierunku, jako ze w Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi 80–90 proc. Obserwujemy również intensyfikację procesów konsolidacyjnych będących odpowiedzią na sytuację na rynku. Udział największych 10 instytucji wzrósł pomiędzy 2010 a 2018 rokiem z 63 proc. do 74 proc.  - wskazuje prezes Banku Pekao SA.

Od 1996 roku łączne aktywa monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem banku centralnego) wzrosły niemal 10-krotnie do kwoty ponad 2 bln zł, a ich relacja do PKB Polski wzrosła z 48 proc. do 97 proc. Skutecznie wykorzystano fakt, że polskie banki nie były związane koniecznością amortyzacji starszych rozwiązań technologicznych i mogły od razu sięgnąć po topowe wdrożenia. Dziś polskie banki charakteryzuje niezwykle wysoki poziom rozwoju technologicznego przy jednoczesnej dużej stabilności, potwierdzonej przez m.in. wysokie poziomy płynności i buforów kapitałowych. Czołowe polskie instytucje finansowe osiągają jedne z najwyższych wyników w europejskich stress-testach – podkreśla Michał Krupiński.

Wyzwania

Relacja wydatków na badania i rozwój do PKB wynosi w Polsce niecałe 0,5 proc. i stanowi zaledwie 40 proc. średniej UE. Najwyraźniej w rozwoju sektora high-tech jako kraj nie wykorzystujemy drzemiącego tu potencjału. Polska dysponuje bardzo wysokiej jakości systemem edukacji kierunków STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), które generują ponad 100 tys. absolwentów rocznie, czy relatywnie dobrze rozwiniętą infrastrukturą cyfrową, wspieraną przez coraz lepszą infrastrukturę komunikacyjną oraz silne relacje z gospodarką Niemiec, która tradycyjnie stanowi rdzeń strefy euro, jak i Unii. Tutaj pojawia się również rola, jaką ma do odegrania państwo jako stymulator innowacyjności. Oczekiwałbym silniejszego wsparcia dla ścisłych związków instytutów naukowych z biznesem przy szczególnym uwzględnieniu potencjalnej komercjalizacji projektów oraz efektywnego systemu bodźców dla firm, które realnie inwestują w nowoczesne produkty (R&D) oraz innowacyjność procesową (automatyzacja i robotyzacja produkcji) - pisze prezes Pekao SA..

Muszę też odnieść się do wyzwań, przed jakimi staje obecnie sektor bankowy. Jako branża ponosimy coraz wyższe koszty regulacyjne (jedne z najwyższych w Europie), co siłą rzeczy odbija się na naszej rentowności. Jednocześnie – i żeby było jasne, nie mając nic przeciwko zdrowej konkurencji – pojawia się istotna presja ze strony firm tzw. fintech czy gigantów technologicznych (jak Google czy Amazon), które niekoniecznie muszą spełniać wszystkie wymogi tyczące się banków, konkurując z nami na wielu polach bezpośrednio – stwierdza Michał Krupiński.

Niezmiennie jednak uważam, że ostatnie 30 lat to wspaniały okres dla polskiej gospodarki wolnorynkowej i jej sektora bankowego. Dyskontując jednak sukcesy, musimy skupić się na wykorzystaniu potencjału i szans, jakie daje era przemysłu 4.0 - podsumowuje prezes Pekao SA.

Pełny tekst Michała Krupińskiego, prezesa Banku Pekao SA zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze