Informacje

Według Fitch pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wzrost PKB w 2020 roku / autor: Fratria / AS
Według Fitch pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wzrost PKB w 2020 roku / autor: Fratria / AS

Z OSTATNIEJ CHWILI

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 marca 2020, 23:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła wieczorem decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym - podał w komunikacie resort finansów.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą.

Według Fitch pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wzrost PKB w 2020 roku (1,8 proc.) ale jednocześnie oczekuje przywrócenia trwałego tempa wzrostu w 2021 roku (3,2 proc.). Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2020-2021 zrewidowana została przez Fitch odpowiednio do 5 proc. oraz 3,3 proc.. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w 2019 r. wyniesie według agencji 50,3 proc., w 2020 wzrośnie do 54,3 proc., by w 2021 roku spaść do poziomu 52,1 proc.. Ponadto, w opinii Fitch Polska powinna być dość odporna na szok wywołany pandemią COVID-19 ze względu na zróżnicowaną gospodarkę, stosunkowo zrównoważony rachunek bieżący oraz przestrzeń fiskalną zdolną pomieścić dodatkowe działania fiskalne.

Perspektywy ratingu

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.

Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego z powodu braku konsolidacji finansów publicznych w perspektywie średniookresowej, negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wzrost PKB w średnim terminie lub w przypadku pogorszenia standardów rządzenia jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

Źródło: informacja prasowa Ministerstwa Finansów, sek

Powiązane tematy

Komentarze