Informacje

Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Znaczenie CPK dla wyjścia Polski z kryzysu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 8 grudnia 2020, 09:30

  • 2
  • Powiększ tekst

Wraz z wyjściem światowej gospodarki z recesji wywołanej koronawirusem Polska będzie gotowa, aby z większą dynamiką włączyć się do światowego łańcucha dostaw, zwłaszcza dzięki nowym możliwościom, które nam stworzy Centralny Port Komunikacyjny – pisze Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa ujawnił się we wszystkich gałęziach gospodarki. Jesteśmy świadkami wielkich zmian na globalnych rynkach, osłabienia dziedzin przemysłu i usług uznawanych dotychczas za nienaruszalne, zmian w lokalizacjach inwestycji, tworzenia się nowych łańcuchów dostaw. To wielkie wyzwanie dla krajów, które dotychczas rozwijały się w bardzo szybkim tempie, takich jak Polska. To jednak również niepowtarzalna szansa, żeby dzięki dużym inwestycjom publicznym stworzyć warunki do dalszego rozwoju oraz transformacji polskiej gospodarki i wykorzystać nasze atuty, takie jak dogodne położenie geograficzne, stabilne otoczenie europejskiego rynku i dostęp do siły roboczej.

Doskonale wiemy, że po okresie kryzysu na ścieżkę wzrostu wrócą kraje, które konsekwentnie inwestują w kluczowe gałęzie gospodarki. Do takich należą niewątpliwie transport i logistyka. Zwiększenie skali inwestycji infrastrukturalnych to sprawdzona recepta na kryzys gospodarczy. Już dzisiaj widać, że w tym samym kierunku podążają największe gospodarki świata – Stany Zjednoczone i Chiny. OECD też rekomenduje inwestycje publiczne, wskazując na ich pozytywne skutki dla gospodarki, w tym na zwiększenie mobilności i potencjału ekonomicznego państw. To także bardzo ważny element w polityce Unii Europejskiej, która stawia na Europejski Zielony Ład. Obecny kryzys i duże środki wyasygnowane przez kraje członkowskie na walkę z jego skutkami tylko przyspieszą inwestycje w zielone, zrównoważone i konkurencyjne sektory gospodarki, w tym transformację energetyczną i zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego, w szczególności transportu szynowego.

Dlatego w obecnych uwarunkowaniach jeszcze większego znaczenia nabiera największy program infrastrukturalny współczesnej Polski, czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Dzięki decyzjom podjętym w 2017 r. jesteśmy w przededniu uruchomienia pierwszych dużych środków finansowych, które przeznaczymy na prace przygotowawcze dla nowego lotniska dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieci prawie 1800 km nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości.

Co ważne, CPK będzie pozytywnie oddziaływał nie tylko na rozwój gospodarki Polski, lecz i na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Obecnie 180 mln ludzi zamieszkujących kraje naszego regionu nie ma bezpośredniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury lotniczej i jest zmuszonych do korzystania z lotnisk w zachodniej Europie. Port Lotniczy Solidarność zapewni wygodne podróże w świat mieszkańcom wszystkich nowych krajów unijnych i Partnerstwa Wschodniego – położonych od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.

Warto podkreślić, że nasze plany w zakresie rewolucji transportowej doskonale wpisują się w politykę Unii Europejskiej i mogą liczyć na wsparcie z funduszy europejskich.

Realizacja Programu CPK będzie w istotny sposób oddziaływać na gospodarkę zarówno w fazie przygotowywania inwestycji, jak i w następujących po niej pracach budowlanych na niespotykaną dotąd skalę. Jak wynika z raportu Kearneya opublikowanego w lipcu 2020 r., tylko w najbliższych trzech latach CPK wygeneruje dla krajowej gospodarki wzrost wartości dodanej brutto w wysokości ponad 11 mld zł. Łącznie do końca 2034 r. kwota ta wyniesie prawie 127 mld zł.

To olbrzymi impuls zwłaszcza dla branży budowlanej, do której trafią środki ponad 80 proc. wartości inwestycji. W szczytowym okresie tylko w tym sektorze pojawi się nawet 72 tys. dodatkowych miejsc pracy. Dlatego musimy zintensyfikować działania, żeby zwiększyć potencjał branży i doprowadzić w niej do dużych zmian technologicznych i organizacyjnych. CPK staje się katalizatorem tych zmian, będzie napędzał rozwój mocy produkcyjnych, innowacji, transferu know-how.

Program CPK to znaczące inwestycje w wielu regionach Polski – począwszy od zachodniej części Mazowsza, gdzie zostanie zbudowany nowy Port Lotniczy Solidarność wraz z węzłem przesiadkowym, który zapewni sprawne połączenie z krajową siecią drogową i kolejową. Wraz z tą inwestycją zdynamizuje się gospodarczo cały region między Warszawą a Łodzią, a docelowo powstanie najlepiej skomunikowany obszar Europy Środkowej i Wschodniej, który będzie przyciągał kolejne inwestycje zarówno z sektora transportu, jak i innych branż.

Już dzisiaj trwają prace przygotowawcze na pierwszych 531 km przyszłych linii kolejowych. Zmienią one krajobraz wielu regionów Polski – m.in. województwa mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, przez które przejdzie nowa linia kolejowa dużych prędkości w relacji Warszawa–CPK–Łódź–Sieradz– Wrocław–Wałbrzych–granica z Czechami, a także Sieradz–Poznań i dalej w kierunku Szczecina, w ramach tzw. szprychy nr 9.

Zwiększenie dostępności transportowej kolejnych regionów Polski pozytywnie wpłynie na ich atrakcyjność inwestycyjną. Duże zmiany czekają mieszkańców województw wschodnich. Na północny wschód od Warszawy do 2027 r. powstanie nowa linia kolejowa z Ostrołęki do Łomży, dzięki czemu kolej po ponad trzydziestu latach nieobecności wróci do trzeciego największego miasta województwa podlaskiego. Podobne zmiany zajdą na Lubelszczyźnie, gdzie zostaną otwarte nowe linie kolejowe: nr 54 Trawniki–Krasnystaw Miasto i nr 56 Wólka Orłowska–Zamość. Zapewnią one znaczące skrócenie czasu przejazdu z Zamościa do Lublina i dalej do Warszawy. Inwestycje rozpoczynają się także na Podkarpaciu – dzięki nowej linii kolejowej na odcinku Łętownia–Rzeszów zostanie wykonany pierwszy krok do bezpośredniego połączenia stolic województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, co zapoczątkuje rozwój relacji gospodarczych bezpośrednio pomiędzy tymi regionami.

Wraz z wyjściem światowej gospodarki z recesji wywołanej koronawirusem Polska będzie gotowa, aby z większą dynamiką włączyć się do światowego łańcucha dostaw, zwłaszcza dzięki nowym możliwościom, które nam stworzy CPK. Znajdziemy się na głównym szlaku globalnej produkcji i dystrybucji dóbr, a do tego zlikwidujemy zaszłości historyczne, w transporcie publicznym sięgające jeszcze czasu zaborów, i stworzymy nowe możliwości dla większości regionów Polski.

Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Tekst wiceministra Marcina Horały został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze