Informacje

wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński / autor: Fratria
wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński / autor: Fratria

Człowiek Wolności - Gliński: J. Kaczyński jest politykiem wagi superciężkiej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2022, 20:15

  • 3
  • Powiększ tekst

Tytuł Człowieka Wolności redakcja tygodnika Sieci przyznała już po raz dziewiąty. Nagrodę otrzymują co roku ludzie, dla których wolność jest wartością najważniejszą, a jej obrona i szerzenie – codzienną powinnością. Takim człowiekiem jest premier Jarosław Kaczyński, nasz tegoroczny laureat

Z tej okazji słowa o Jarosławie Kaczyńskim wypowiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Jarosław Kaczyński, odwołując się do pewnej nieprzypadkowej laureata dyscypliny sport jest politykiem wagi superciężkiej. I to nie tylko w skali ogólnopolskiej, czy regionalnej, ale także europejskiej. Przesądzają o tym jego dwie cechy pracy politycznej: pogłębiona, systematyczna diagnoza polskiej racji stanu - stanowiąca podstawę jego programu politycznego i konsekwentna, skuteczna realizacja założeń programowych. Często mimo czy wręcz wbrew niekorzystnym warunkom i okolicznościom. W tym sensie Jarosław Kaczyński jest arystotelesowskim przykładem polityka dobra publicznego.

Dziś trzeba szczególnie podkreślić, że owa diagnoza programowa dotycząca Polski zawsze opiera się na kilku podstawowych wartościach, jak: kwestia bezpieczeństwa narodowego, solidarności społecznej, tożsamości kulturowej czy wreszcie wolności jako niezbywalnego atrybutu. 

Jako współkoordynator prac programowych naszej formacji, w ostatnich dwóch kampaniach wyborczych, mogę zaświadczyć, że Pan prezes zawsze podkreślał ze szczególną mocą wagę wolności. Zarówno dla funkcjonowania polskiej wspólnoty, jak i dla rozwoju osobistego naszych obywateli. I to w bardzo wielu wymiarach rozumienia tego pojęcia. Odwołując się do znanego z filozofii rozróżnienia dwóch typów wolności: trzeba zakreślić, że z jednej strony zawsze przedmiotem działań programowo-politycznych Jarosława Kaczyńskiego było dążenie do uwolnienia człowieka i wspólnoty od ograniczeń. Na przykład barier natury materialnej, ograniczających ludziom uzupełnienie podstawowych potrzeb oraz godzących w przyrodzone człowiekowi poczucie godności. Z drugiej strony charakterystyczne dla Jarosława Kaczyńskiego jest dążenie do poszerzania zakresu wolności pozytywnej, swobodnego działania, kreowania nowych rozwiązań, samorealizacji, a także ciężkiej i twórczej pracy.

W tej pierwszej kwestii, obalania barier wolności Jarosław Kaczyński był i jest niebywale wrażliwy na kwestię likwidowania barier wolnościowych w wymiarze ekonomiczno-społecznych. Na przykład poprzez wielkie realizowane programy społeczne jego autorstwa, uwalniające polskie rodziny od podstawowych ograniczeń materialnych i depresjacji kulturowo-wolnościowej. Dzięki śmiałym i realizowanym z żelazną konsekwencją przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązaniom programowym, miliony polskich rodzin są wolne od zwykłej biedy i niezasłużonego poczucia niższości. Stały się miejscem wychowywania godnych i wolnych obywateli Polski.

Innym przykładem jest konsekwentne zaangażowanie w likwidowanie barier i cenzury opresji ideologicznej, wynikających z dominującego na świecie dyktatury poprawności politycznej. Jego wymiarem jest przyjęta ostatnio przez rząd ustawa o Akademii Kopernikańskiej, która ma promować wolność nauki w Polsce. W obszarach tzw. wolności pozytywnej można też wskazać wiele obszarów rozwiązań programowych zrealizowanych już przez naszą formację, a w wyniki konsekwencji Jarosława Kaczyńskiego. 

Z powodu zwykłej prywaty wskażę dwa szczególne obszary, gdzie owa wolność zyskała niespotykane możliwości praktykowania rozwoju. To kultura i wsparcie państwa dla organizacji pozarządowych. Zwiększenie budżetu polskiej kultury o ponad 70 procent, wspierana osobiście ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego to kilka konkretnych działań, których nie moglibyśmy realizować bez wsparcia, a niekiedy inspiracji szefa. Człowiek tak zasłużony dla wolności ponosi duże koszty. W zakresie ograniczeń swojej własnej wolności osobistej. Ten wielki ciężar, koszt ponoszą wielcy politycy w imieniu wolności

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Partnerzy Gali Człowiek Wolności 2022 / autor: Fratria
Partnerzy Gali Człowiek Wolności 2022 / autor: Fratria

Powiązane tematy

Komentarze