Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Badanie: wierzymy w wyhamowanie inflacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 lipca 2022, 13:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce wzrósł w czerwcu o 2,7 punktów procentowych; w przypadku średniej unijnej wskaźnik ten spada - wynika z Barometru Nastrojów Konsumenckich firmy GfK.

Pomimo silnych zawirowań gospodarczych i utrzymującej się dwucyfrowej inflacji w czerwcu 2022 r. w Polsce nastąpiła poprawa wskaźnika nastrojów konsumenckich - zwrócili uwagę autorzy badania.

Nasz kraj jest tym samym jednym z nielicznych przedstawicieli Unii Europejskiej, w którym nie widać załamania w zakresie postaw nabywców. W przypadku średniej unijnej wskaźnik systematycznie spada - wskazano.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w czerwcu br. -13,1 i wzrósł o 2,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na terenie całej UE średnia dla barometru wynosi -24,1 - wskazano w poniedziałkowej informacji GfK. Zwrócono uwagę, że pół roku temu przeciętne nastroje unijne „utrzymywały się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w Polsce”.

Dane GfK wskazują, że rosną prawie wszystkie składniki barometru - najbardziej ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa. Jak zwróciła uwagę cytowana w poniedziałkowej informacji Barbara Lewicka z GfK, w Polsce wskaźniki dotyczące stanu finansów prywatnych rosną bardziej niż ocena gospodarki kraju.

W jakieś mierze wynika to z podwyżek płac - zwróciła uwagę Lewicka.

Ekspertka GfK wskazała też na ocenę przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, „która w relacji miesiąc do miesiąca rośnie mocniej niż ocena obecnej sytuacji (wzrost 2,3 wobec 0,9 p.p.)”.

Społeczeństwo liczy na pozytywny efekt coraz bardziej zauważalnych wzrostów stóp procentowych. Ekonomiści od dawna wskazują, że ten proces służy wyhamowaniu inflacji i społeczeństwo w swoich ocenach pokazuje pewien kredyt zaufania, że uda się to osiągnąć w najbliższych miesiącach – dodała Barbara Lewicka.

Ze wskazań barometru wynika, że w czerwcu ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych. Najniższy wskaźnik (-23,8) – „ze znaczną różnicą względem pozostałych” – utrzymuje się w grupie osób powyżej 60. roku życia. Najwyższy wynik (7,2) dotyczy z kolei grupy 15-22 lata.

Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, wraz ze wzrostem wieku wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom. W przypadku podziału na płeć wyraźnie gorsze nastroje notowane są w Polsce wśród kobiet. „Czerwiec to kontynuacja tego trendu – wśród kobiet wskaźnik osiągnął -14,9, a wśród mężczyzn -11,2” - wskazano.

Większe różnice zaobserwowano w przypadku różnych poziomów wykształcenia. W czerwcu br. najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem zawodowym (-19,7) – „po raz pierwszy od wielu miesięcy wynik tej grupy okazał się niższy od grupy osób z wyższym wykształceniem (-12,7 w czerwcu br.)”. Wśród osób z wykształceniem podstawowym wskaźnik osiągnął poziom 0,4.

Badanie zrealizowano 3-8 czerwca 2022 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna oznacza odwrócenie tej proporcji. Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze