Informacje

Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku / autor: materiały prasowe
Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Największe wyzwania społeczno-gospodarcze Polski. Jaka perspektywa czeka sektor bankowy?

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 15 listopada 2022, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Sektor bankowy mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, wynikającymi z dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Względna stabilność geopolityczna i gospodarcza została w ostatnich dwóch latach kilkukrotnie wystawiona na próbę. Ciąg zdarzeń, rozpoczętych przez pandemię COVID-19 oraz jej konsekwencje społeczne i gospodarcze, w połączeniu z wybuchem wojny w Ukrainie stał się źródłem głębokich perturbacji. Dziś naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie się na czasy słabszej koniunktury. W czasie recesji sektor bankowy może się okazać niezbędny do utrzymania stabilności gospodarczej – wskazuje Grzegorz Olszewski prezes zarządu Alior Banku w publikacji na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Wyzwania dla sektora bankowego

Obserwowane obecnie rosnące ceny surowców energetycznych są jednym z głównych czynników odpowiadających za wysoki poziom inflacji, która utrudnia odbudowywanie się gospodarki po okresie pandemii COVID-19. Ogólny wzrost cen wymusił na Radzie Polityki Pieniężnej dokonanie serii podwyżek stóp procentowych, co spowodowało ograniczenie dostępności kredytów i wzrost ich kosztów dla obywateli. Są to działania społecznie niepopularne, ale niezbędne, aby utrzymać inflację w ryzach oraz ustabilizować kurs złotego.

Zmiana rynkowych stóp procentowych ma ogromny wpływ na sektor bankowy. Z jednej strony wysokie stopy pozytywnie wpływają na wyniki banków, z drugiej mocno ograniczają popyt klientów na kredyty i w efekcie utrudniają budowę portfela kredytowego, a tym samym ograniczają wzrost bilansu banków. Obecny poziom stóp procentowych jest elementem ogólnej sytuacji gospodarczej, w której się znajdujemy. Niestety musimy zaakceptować to, że przynajmniej jeszcze przez jakiś czas będziemy funkcjonować w środowisku podwyższonej inflacji i wysokich stóp procentowych. Nie należy tego traktować jako anomalii, takie okresy zdarzają się w gospodarce wolnorynkowej. To po prostu element cyklu koniunkturalnego.

Gospodarka to skomplikowany zespół naczyń połączonych, zachodzące w niej zjawiska są często korzystne dla jednych podmiotów, a mniej korzystne dla innych. Jest to szczególnie widoczne w czasie spowolnienia lub recesji. Próby niwelowania niekorzystnych zdarzeń, np. takich, które nie odpowiadają konsumentom, mogą prowadzić do utrwalenia się negatywnych zjawisk i w dłuższym terminie osłabić potencjał rozwojowy kraju lub wartość jego waluty. Przykładem takich zjawisk może być np. przekonanie o tym, że nie trzeba brać odpowiedzialności za własne decyzje finansowe lub że nie trzeba płacić za pożyczony kapitał.

Wysokie stopy procentowe pozwalają bankom osiągać wyższe niż wcześniej zyski. Zdarza się, że banki przedstawiane są jako podmioty, które korzystają na inflacji. Tylko częściowo jest to prawda. Wraz z dodatkowymi przychodami banki ponoszą coraz wyższe koszty odsetkowe. Wzajemna konkurencja wymusza oferowanie klientom coraz wyższych stawek za depozyty. Dodatkowo, jak każdego przedsiębiorcę, banki dotyka inflacyjny wzrost ogólnych kosztów działalności.

Pomijając oczywisty fakt, że banki są podmiotami komercyjnymi, których jednym z głównych celów jest zapewnienie akcjonariuszom odpowiedniego zwrotu na kapitale, to należy pamiętać, że zyski są również niezbędne do akumulacji kapitału, który poprzez akcję kredytową pozwoli w kolejnych kwartałach pobudzić gospodarkę i umożliwi firmom dokonywanie inwestycji.

Gromadzenie kapitału jest niezwykle ważne również w kontekście wyzwań sektora bankowego w zakresie spełnienia wymogów kapitałowych. Szczególnie istotny jest MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji). Aby do końca 2023 r. dziewięć największych banków w Polsce mogło wypełnić wymogi w tym zakresie, potrzebne będzie pozyskanie co najmniej 26 mld zł. To bardzo duże wyzwanie, ponieważ konieczna do zebrania kwota może przekroczyć przyszłoroczne zyski tych banków. W tej sytuacji niektóre podmioty będą zmuszone do pozyskania kapitału z zewnątrz lub w przypadku braku takiej możliwości – do zmniejszenia akcji kredytowej. Ograniczony dostęp do finansowania bankowego będzie skutkował między innymi słabszym wzrostem gospodarczym ze względu na ograniczanie inwestycji oraz wzrostem ceny kredytów zarówno dla firm, jak i dla konsumentów.

Mimo niepewności i groźby stagflacji polską gospodarkę dodatkowo czeka wiele wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ESG. Niestabilność na rynkach tradycyjnych surowców energetycznych będzie tylko nasilała presję na zwiększenie wytwarzania zielonej energii. Banki muszą być gotowe na transformację energetyczną i zdolność do finansowania dużych inwestycji w tym obszarze. Dzięki zgromadzonemu kapitałowi będą mogły być partnerem, który umożliwi finansowanie wielu strategicznych i niezbędnych projektów.

Zaangażowanie Alior Banku

Alior Bank musi reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i na bieżąco dostosowywać do niego swoje plany biznesowe. Mimo zawirowań na rynku osiągnęliśmy w pierwszym półroczu 2022 r. rekordowe w historii przychody. Systematycznie poprawiamy wyniki finansowe i konsekwentnie pracujemy nad jakością portfela kredytowego. Rozwijamy relacje z naszymi klientami. Rozszerzyliśmy ofertę kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem, wprowadziliśmy konkurencyjną ofertę w największych miastach. Upraszczamy i poprawiamy procesy sprzedażowe. Przez cały czas stawiamy mocny akcent na cyfryzację i personalizację usług, aby być z klientem na co dzień, zapewniając mu komfort i bezpieczeństwo. Ta strategia już przynosi efekty. Pomimo rosnącej presji na wzrost kosztów działania zwiększamy naszą efektywność.

Na bieżąco reagujemy na zmieniające się otoczenie. Po wybuchu wojny w Ukrainie Alior Bank podjął wiele działań mających na celu wsparcie uchodźców. Umożliwiliśmy otwieranie konta w oddziałach i placówkach partnerskich jedynie przy okazaniu paszportu, Karty Pobytu lub Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca. Przez dwanaście miesięcy nie będziemy pobierać opłat za prowadzenie rachunku i kart płatniczych. Nasza strona internetowa, infolinia oraz kanały zdalne są dostępne również w języku ukraińskim.

Chcemy osiągać jak najlepsze wyniki po to, aby w najbliższym czasie – w obliczu wyzwań – być stabilnym partnerem dla klientów i wspierać rozwój gospodarki. Wierzymy, że silny i odporny sektor bankowy jest gwarantem bezpieczeństwa Polski.

Utrzymanie pozycji cyfrowego lidera i wspieranie biznesu

Sytuacja na rynkach i zmiany, jakie zachodzą w gospodarce i społeczeństwie, determinują kierunki rozwoju Alior Banku. Chcemy utrzymać rolę cyfrowego lidera, wdrażając rozwiązania ułatwiające codzienne korzystanie z bankowości. W naszej strategii w dalszym ciągu skupiamy się na rozwoju kanałów cyfrowych, udoskonalając chociażby aplikację Alior Mobile. Dzięki temu konsekwentnie zwiększa się liczba użytkowników i transakcji wykonywanych za jej pośrednictwem.

Stawiamy także na rozwój zdalnej sprzedaży i cyfryzację procesów. Odważnie sięgamy po najnowsze zdobycze technologii. W segmencie sprzedaży pożyczki w kanałach zdalnych wdrażamy innowacyjne procesy, umożliwiające dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze. Mocny nacisk na integrację danych, wykorzystanie zaawansowanej analityki i rozwiązań z obszaru IT pozwoli nam na rozwój we wszystkich segmentach. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał bazy klientów oraz prowadzić ukierunkowaną akwizycję, skoncentrowaną na rentowności.

Naszymi atutami mają być doskonała jakość danych i technologii oraz sprawność organizacyjna. Potwierdzeniem osiągnięcia naszych ambicji i spełnienia roli, którą odgrywamy w gospodarce, będzie wysoki wskaźnik satysfakcji klientów, który pozostaje naszym priorytetem.

Skupiamy się też na budowaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z finansowaniem transformacji polskiego sektora energetycznego. Już teraz dysponujemy szerokim portfolio produktów, które na atrakcyjnych warunkach wspierają zmianę polskiego biznesu.

Transformacja Alior Banku, naszych klientów biznesowych oraz zawarte z wieloma podmiotami umowy o partnerstwo w zakresie zrównoważonego rozwoju to bardzo ważna część naszej strategii. Wierzymy, że zagwarantuje nam to długoterminową stabilność oraz rozwój, ale wzmocni także gospodarkę Polski.

Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze