Informacje

Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN SA / autor: fot. materiały prasowe
Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN SA / autor: fot. materiały prasowe

PERN i bezpieczeństwo energetyczne kraju

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 29 listopada 2017, 11:10

    Aktualizacja: 30 listopada 2017, 15:18

  • 0
  • Powiększ tekst

PERN ma ambicje wzmocnienia swojej pozycji lidera, który nie tylko będzie generował zysk na stałym, wysokim poziomie, lecz będzie również gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN SA

PERN SA, spółka wiodąca Grupy Kapitałowej PERN, prężnie rozwijającego się krajowego i regionalnego lidera logistyki surowcowej i paliwowej. Grupa konsoliduje działalność operacyjną w zakresie transportu, magazynowania i przeładunku ropy naftowej oraz paliw. Łączy wiedzę i doświadczenie wypracowane przez ponad 50-letnią działalność w tym sektorze.

PERN SA zarządza siecią blisko 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad 3,5 mln m3 pojemności magazynowych na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Spółka jest głównym podmiotem w Polsce świadczącym usługi przesyłu ropy naftowej rurociągami. Posiada 43 proc. całkowitych pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 51 proc. całkowitych pojemności magazynowych paliw płynnych. Grupa kontroluje 66 proc. całkowitej długości wszystkich rurociągów paliw płynnych w Polsce.

Infrastruktura przesyłowa PERN składa się z trzech głównych odcinków: Wschodniego (trzy równoległe nitki) z Adamowa do Płocka, Zachodniego (dwie równoległe nitki) z Płocka do granicy niemieckiej oraz Pomorskiego z Płocka do Gdańska (jedna nitka pracująca w trybie rewersyjnym). W ramach posiadanej infrastruktury przesyłowej PERN dostarcza ropę do czterech rafinerii – dwóch znajdujących się na terenie Polski (Grupa Lotos i PKN Orlen) oraz dwóch na terenie Niemiec (PCK Schwedt oraz TRM Leuna); świadczy też usługi transportu i magazynowania ropy naftowej dla traderów.

Otworzyliśmy się na świat

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest rosnący udział dostaw ropy naftowej z morza. O ile w 2010 r. wynosiły one jedynie 7 proc. całkowitych dostaw, w roku 2016 – już 16 proc. W imporcie morskim obserwowany jest wzrost liczby sprowadzanych gatunków innych niż REBCO (akronim od: Russian Export Blend Crude Oil) – ropy z Morza Północnego, arabskiej, irańskiej, irackiej czy z Kazachstanu; w 2016 r. morskie dostawy ropy innej niż rosyjska wynosiły ponad 4 mln ton.

Rosnący import wynika z sytuacji rynkowej; nadpodaż surowca prowadzi do konkurencji pomiędzy krajami eksporterami ropy naftowej (których budżet często jest uzależniony od przychodów z tego surowca), walki o utrzymanie przez nich udziału w rynku i oczekiwanego poziomu przychodów budżetowych. Z takiej sytuacji korzystają polskie koncerny, które mają możliwość uzyskania atrakcyjnych cen surowca z różnych części globu i dywersyfikowania swojego portfela dostawców. Wysoka aktywność producentów z Bliskiego Wschodu, którzy – dzięki atrakcyjnym cenom – zwiększają dostawy do nadbałtyckich klientów, powoduje, że rosyjskie firmy są zmuszone do obniżania cen. Pokazuje to, jak ważną rolę pełni dywersyfikacja źródeł zakupu surowców. Jasno widać, że jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju koncerny PKN Orlen i Lotos nadal planują różnicowanie dostawy ropy naftowej.

Strategiczne inwestycje

Sukces wdrożenia pakietu paliwowego i nowe strategie dywersyfikacji zaopatrzenia, które obserwujemy na rynku naftowym, skłoniły nas do realizacji dużych projektów inwestycyjnych – rozbudowy pojemności magazynowych zarówno na ropę naftową, jak i paliwa. Zbiorniki na ropę naftową (o łącznej pojemności ponad 550 tys. m3) są planowane w Gdańsku (Górki Zachodnie i TNG), natomiast zbiorniki na paliwa (o łącznej pojemności ponad 300 tys. m3) lokujemy przede wszystkim w bazach leżących przy rurociągach oraz w bazach obsługujących import morski i kolejowy.

Budowa pojemności magazynowych w Gdańsku to również inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dywersyfikacja na rynku ropy dotyczy bowiem nie tylko źródeł dostaw, lecz i gatunków surowca. Klienci oprócz usługi magazynowania ropy naftowej oczekują też separacji różnych gatunków oraz ich mieszania (blendowania). PERN oferuje wszystkie te usługi, zapewniając klientom zbiorniki magazynowe dostosowane do konkretnych wymagań.

Nowe pojemności magazynowe zarówno na ropę naftową, jak i paliwa zwiększą również możliwości magazynowania zapasów interwencyjnych, istotnie poprawiając bezpieczeństwo energetyczne kraju. W związku ze zwiększoną konsumpcją paliw obecnie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na magazynowanie zapasów interwencyjnych.

Analizowany jest też projekt rewersyjnego tłoczenia surowca rurociągiem Odcinka Wschodniego, co mogłoby umożliwić tłoczenie surowca w kierunku Adamowa. Pozwoliłoby to na wykorzystanie bazy w Adamowie jako stricte magazynowej.

W zakresie transportu surowca są także prowadzone prace nad intensyfikacją przesyłu na Odcinku Pomorskim. W zakresie rurociągowego transportu paliw wspólnie z PKN Orlen pracujemy nad projektem budowy rurociągu paliwowego Boronów–Trzebinia oraz projektem intensyfikacji możliwości przesyłu paliw na rurociągu Płock–Emilianów w celu zwiększenia dostaw paliw dla aglomeracji warszawskiej.

Innowacje kluczem rozwoju

Strategia Grupy PERN to strategia dynamicznego rozwoju. Bardzo mocno akcentuje ona kluczową inwestycję w najcenniejsze aktywa firmy, jakimi są pracownicy. PERN dysponuje zespołem o unikalnych kompetencjach. Budowa kultury wiedzy, wzmocnienie systemów wspierających wymianę informacji oraz chroniących wiedzę i doświadczenia naszych pracowników stanowią nasz priorytet.

Grupa PERN w swej działalności stawia na innowacyjność i nowoczesne technologie. Dużą rolę na tym polu odgrywa Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury. CDRiA jest jednym z nielicznych podmiotów na świecie, które świadczą usługę inspekcji tłokami badawczymi, w tym z użyciem techniki ultradźwiękowej. Tego rodzaju badania spółka prowadziła m.in. na terenie Belgii, Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów.

Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN SA

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze